Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Birchall Ana în legislatura 2012-2016?

2587 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
301. 09.09.2015 14:27 13242 Vot final
Adoptare PL 530/2015 pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București, la 28 mai 2015
DA
302. 09.09.2015 14:27 13241 Vot final
Adoptare PL 518/2013 privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei
DA
303. 09.09.2015 14:26 13240 Vot final
Adoptare PL 531/2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar ) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015
DA
304. 09.09.2015 14:26 13239 Vot final
Adoptare PHCD 78/2015 privind Raportul Comisiei pentru transporturi privind ancheta asupra activității Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța
DA
305. 09.09.2015 14:25 13238 Vot final
Adoptare PHCD 77/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la recomandarea de Recomandare a Consiliului privind Programul Național de Reformă al României pentru 2015 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de Convergență al României pentru 2015,COM(2015) 272
DA
306. 09.09.2015 14:24 13237 Vot final
Adoptare PHCD 68/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Cartea verde – Crearea unei uniuni a piețelor de capital COM (2015) 63
DA
307. 09.09.2015 14:24 13236 Vot final
Adoptare PHCD 67/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind transparența fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite și ilicite COM (2015) 136
DA
308. 09.09.2015 14:24 13235 Vot final
Adoptare PHCD 66/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal COM (2015) 135
DA
309. 09.09.2015 14:23 13234 Vot final
Adoptare PHCD 65/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogrup – Semestrul european 2015: Evaluarea provocărilor în materie de creștere, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 - COM(2015) 85, împreună cu Raportul de țară al României pentru 2015, inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, SWD(2015) 42
DA
310. 09.09.2015 14:22 13232 Vot final
Adoptare PHCD 63/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul „Uniunea Energiei” Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Protocolul de la Paris - Un plan de acțiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020 - COM(2015) 81 final
DA
311. 09.09.2015 14:22 13233 Vot final
Adoptare PHCD 64/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul „Uniunea Energiei” Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 COM(2015) 82
DA
312. 09.09.2015 14:21 13230 Vot final
Adoptare PHCD 76/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
313. 09.09.2015 14:21 13231 Vot final
Adoptare PHCD 62/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul privind uniunea energetică - comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice COM(2015) 80
DA
314. 09.09.2015 14:20 13229 Prezență DA
315. 09.09.2015 11:58 13228 Dezbaterea în grupuri de câte 20 de amendamente
PL 405/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
DA
316. 09.09.2015 11:35 13227 Modificare termen
PL 578/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
DA
317. 09.09.2015 11:27 13226 Retrimitere la comisie
PL 250/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea și funcționarea parcurilor industriale
DA
318. 09.09.2015 10:37 13225 Dezbaterea PL-x 518/2013 de la nr. crt. 31 la nr. crt. 6 din ordinea de zi DA
319. 03.09.2015 12:07 13214 Vot final
Adoptare PHCD 75/2015 privind vacantarea unui loc de deputat
DA
320. 03.09.2015 12:07 13215 Vot final
Adoptare PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
321. 03.09.2015 12:06 13212 Vot final
Adoptare PHCD 73/2015 privind vacantarea unui loc de deputat
DA
322. 03.09.2015 12:06 13211 Vot final
Adoptare PHCD 72/2015 privind vacantarea unui loc de deputat
DA
323. 03.09.2015 12:06 13213 Vot final
Adoptare PHCD 74/2015 privind vacantarea unui loc de deputat
DA
324. 03.09.2015 12:05 13210 Prezență DA
325. 03.09.2015 10:14 13209 Suplimentarea ordinii de zi cu PHCD 72/2015, PHCD 73/2015, PHCD 74/2015, PHCD 75/2015 DA
326. 30.06.2015 15:21 13206 Vot final
Adoptare PL 59/2014 privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău
DA
327. 30.06.2015 15:20 13205 Vot final
Adoptare PL 354/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
DA
328. 30.06.2015 15:19 13204 Vot final
Adoptare PL 529/2015 privind pensiile militare de stat
DA
329. 30.06.2015 15:19 13203 Vot final
Adoptare PL 528/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României
DA
330. 30.06.2015 15:18 13202 Vot final
Adoptare PL 527/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
DA
331. 30.06.2015 15:18 13201 Vot final
Adoptare PL 286/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice
DA
332. 30.06.2015 15:17 13200 Vot final
Adoptare PL 335/2014 privind economia socială
DA
333. 30.06.2015 15:17 13199 Vot final
Adoptare PL 28/2015 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
DA
334. 30.06.2015 15:16 13197 Vot final
Adoptare PL 479/2015 pentru modificarea și completarea art.36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
DA
335. 30.06.2015 15:16 13198 Vot final
Adoptare PL 471/2015 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 2014
DA
336. 30.06.2015 15:15 13196 Vot final
Adoptare PL 134/2015 pentru modificarea și completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
DA
337. 30.06.2015 15:14 13195 Vot final
Adoptare PL 551/2014 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
DA
338. 30.06.2015 15:14 13194 Vot final
Adoptare PL 478/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
DA
339. 30.06.2015 15:13 13192 Vot final
Adoptare PL 494/2015 privind fondul de garantare a asiguraților
DA
340. 30.06.2015 15:13 13193 Vot final
Adoptare PL 512/2015 pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
DA
341. 30.06.2015 15:12 13190 Vot final
Respingere PL 172/2015 pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
DA
342. 30.06.2015 15:12 13189 Vot final
Respingere PL 32/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
DA
343. 30.06.2015 15:12 13191 Vot final
Respingere PL 196/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
DA
344. 30.06.2015 15:11 13188 Vot final
Adoptare PHCD 70/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - agendă europeană privind migrația COM(2015) 240
DA
345. 30.06.2015 15:11 13187 Vot final
Adoptare PHCD 69/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Agenda europeană privind securitatea COM(2015) 185
DA
346. 30.06.2015 15:10 13186 Raportul privind activitatea Grupului pentru combaterea traficului de persoane pe anul 2014 A DA
347. 30.06.2015 15:09 13185 Prezență DA
348. 30.06.2015 14:33 13184 Dezbaterea punctelor 30 și 31 din ordinea de zi după punctul 4 din ordinea de zi DA
349. 30.06.2015 13:03 13181 Modificare program de lucru - votul final la ora 15.00 DA
350. 30.06.2015 12:34 13180
PL 529/2015 privind pensiile militare de stat
DA
351. 30.06.2015 12:34 13179
PL 529/2015 privind pensiile militare de stat
NU
352. 30.06.2015 11:36 13178 Retrimitere la comisie
PL 134/2015 pentru modificarea și completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
DA
353. 30.06.2015 11:31 13177 DA
354. 30.06.2015 11:30 13176 DA
355. 24.06.2015 15:35 13171 Vot final
Adoptare PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
DA
356. 24.06.2015 15:32 13170 Vot final
Adoptare PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
357. 24.06.2015 15:31 13169 Vot final
Adoptare PL 193/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
DA
358. 24.06.2015 15:30 13168 Vot final
Adoptare PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
359. 24.06.2015 15:29 13167 Vot final
Adoptare PL 491/2015 pentru ratificarea Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii precum și a Amendamentelor din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritime (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014
DA
360. 24.06.2015 15:29 13166 Vot final
Adoptare PL 697/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010
DA
361. 24.06.2015 15:28 13165 Vot final
Adoptare PL 376/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010
DA
362. 24.06.2015 15:25 13164 Vot final
Adoptare PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
DA
363. 24.06.2015 15:11 13163 Prezență DA
364. 24.06.2015 14:54 13162 ama. 6
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
365. 24.06.2015 14:52 13161 Sistarea dezbaterilor
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
366. 24.06.2015 14:51 13160 art. 2 în forma Comisiei
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
367. 24.06.2015 14:51 13159 amr. 3
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
NU
368. 24.06.2015 14:49 13158 Dezbaterea cu prioritate a PLx 491/2015 și PLx 193/2014 DA
369. 24.06.2015 14:46 13157 ama. 4
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
370. 24.06.2015 14:46 13156 amr. 2
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
NU
371. 24.06.2015 14:44 13155 ama. 3
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
372. 24.06.2015 14:42 13154 amr. 1
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
NU
373. 24.06.2015 14:16 13153 Modalitate de vot amendamente admise
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
DA
374. 24.06.2015 13:19 13151 amr. 14 - vot 2
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
NU
375. 24.06.2015 13:11 13150 amr. 14 - vot 1
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
NU
376. 24.06.2015 13:10 13149 amr. 13
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
NU
377. 24.06.2015 13:08 13148
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
NU
378. 24.06.2015 12:52 13144 Stabilire timpi dezbatere
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
DA
379. 24.06.2015 12:47 13143 Modificarea programului de lucru DA
380. 24.06.2015 12:28 13142 Modificare de tehnică legislativă
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
DA
381. 24.06.2015 12:24 13141 amendament respins art. 223 alin (1)
PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
NU
382. 24.06.2015 12:22 13140 amendament respins art. 182
PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
NU
383. 24.06.2015 12:19 13139 amendament respins art. 77
PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
NU
384. 24.06.2015 12:17 13138 amendament respins art. 52 alin (12)
PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
NU
385. 24.06.2015 12:15 13137 amendament respins art. 51 pct. 34
PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
NU
386. 24.06.2015 11:56 13136 Stabilire timpi dezbatere
PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
DA
387. 24.06.2015 11:52 13135 amendament respins art. 457 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
388. 24.06.2015 11:50 13134 amendament respins art. 456 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
389. 24.06.2015 11:49 13133 amendament respins art. 452
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
390. 24.06.2015 11:47 13132 amendament respins art. 456 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
391. 24.06.2015 11:45 13131 amendament respins art. 458 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
392. 24.06.2015 11:44 13130 amendament respins art. 457 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
393. 24.06.2015 11:41 13129 amendament respins art. 397 alin (2)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
394. 24.06.2015 11:39 13128 amendament respins art. 292 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
395. 24.06.2015 11:38 13127 amendament respins art. 291
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
396. 24.06.2015 11:37 13126 amendament respins art. 291 alin (3)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
397. 24.06.2015 11:36 13125 amendament respins art. 160 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
398. 24.06.2015 11:34 13124 amendament respins art. 138 alin (1) și (2)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
399. 24.06.2015 11:31 13123 art. 111 alin (4) - eliminare amendament admis
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
400. 24.06.2015 11:30 13122 amendament respins art. 100 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 14 noiembrie 2019, 8:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro