Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Udriște Gheorghe în legislatura 2012-2016?

2283 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
301. 30.06.2015 11:30 13176 DA
302. 30.06.2015 10:23 13174 Retrimitere la comisie
PL 494/2015 privind fondul de garantare a asiguraților
DA
303. 30.06.2015 10:13 13173 Introducerea pe ordinea de zi la poziția 10, a PLx 286/2015 DA
304. 24.06.2015 15:35 13171 Vot final
Adoptare PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
DA
305. 24.06.2015 15:32 13170 Vot final
Adoptare PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
306. 24.06.2015 15:31 13169 Vot final
Adoptare PL 193/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
DA
307. 24.06.2015 15:30 13168 Vot final
Adoptare PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
308. 24.06.2015 15:29 13167 Vot final
Adoptare PL 491/2015 pentru ratificarea Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii precum și a Amendamentelor din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritime (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014
DA
309. 24.06.2015 15:29 13166 Vot final
Adoptare PL 697/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010
DA
310. 24.06.2015 15:28 13165 Vot final
Adoptare PL 376/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010
DA
311. 24.06.2015 15:25 13164 Vot final
Adoptare PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
Abținere
312. 24.06.2015 15:11 13163 Prezență DA
313. 24.06.2015 14:54 13162 ama. 6
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
314. 24.06.2015 14:52 13161 Sistarea dezbaterilor
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
NU
315. 24.06.2015 14:51 13159 amr. 3
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
316. 24.06.2015 14:51 13160 art. 2 în forma Comisiei
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
NU
317. 24.06.2015 14:49 13158 Dezbaterea cu prioritate a PLx 491/2015 și PLx 193/2014 DA
318. 24.06.2015 14:46 13157 ama. 4
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
NU
319. 24.06.2015 14:46 13156 amr. 2
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
320. 24.06.2015 14:44 13155 ama. 3
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
321. 24.06.2015 14:42 13154 amr. 1
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
322. 24.06.2015 14:16 13153 Modalitate de vot amendamente admise
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
DA
323. 24.06.2015 12:15 13137 amendament respins art. 51 pct. 34
PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
DA
324. 24.06.2015 11:56 13136 Stabilire timpi dezbatere
PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
DA
325. 24.06.2015 11:52 13135 amendament respins art. 457 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
326. 24.06.2015 11:49 13133 amendament respins art. 452
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
327. 24.06.2015 11:47 13132 amendament respins art. 456 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
328. 24.06.2015 11:45 13131 amendament respins art. 458 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
329. 24.06.2015 11:44 13130 amendament respins art. 457 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
330. 24.06.2015 11:41 13129 amendament respins art. 397 alin (2)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
331. 24.06.2015 11:39 13128 amendament respins art. 292 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
332. 24.06.2015 11:38 13127 amendament respins art. 291
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
333. 24.06.2015 11:37 13126 amendament respins art. 291 alin (3)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
334. 24.06.2015 11:36 13125 amendament respins art. 160 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
335. 24.06.2015 11:34 13124 amendament respins art. 138 alin (1) și (2)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
336. 24.06.2015 11:31 13123 art. 111 alin (4) - eliminare amendament admis
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
337. 24.06.2015 11:30 13122 amendament respins art. 100 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
338. 24.06.2015 11:29 13120 Testare cartele vot DA
339. 24.06.2015 11:29 13121 amendament respins art. 77
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
340. 24.06.2015 11:18 13116 amendament respins art. 77
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
341. 24.06.2015 11:17 13115 amendament respins art. 76 alin (6)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
342. 24.06.2015 11:15 13114 amendament respins art. 51 alin (3)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
343. 24.06.2015 11:13 13113 amendament respins art. 51 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
344. 24.06.2015 11:07 13109 amr 7
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
345. 24.06.2015 10:27 13108 Stabilire timpi dezbatere
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
346. 24.06.2015 10:13 13105 Introducerea pe ordinea de zi a: PLx 551/2014 la poziția 12, PLx 134/2012 la poziția 13, PLx 193/2014 la poziția 14 DA
347. 17.06.2015 14:56 13104 Vot final
Respingere PL 405/2014 privind statutul artistului
DA
348. 17.06.2015 14:52 13103 Vot final
Respingere PL 402/2015 pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
DA
349. 17.06.2015 14:51 13102 Vot final
Adoptare PL 166/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
DA
350. 17.06.2015 14:51 13101 Vot final
Adoptare PL 135/2015 pentru modificarea art.21 alin.(1) lit.f) din Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
DA
351. 17.06.2015 14:50 13100 Vot final
Adoptare PL 160/2015 pentru modificarea Ordonantei nr.89 din 29 august 2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
DA
352. 17.06.2015 14:48 13099 Vot final
Adoptare PL 308/2014 pentru înființarea Muzeului Național de Artă "Constantin Brâncuși"
DA
353. 17.06.2015 14:47 13098
PL 411/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
DA
354. 17.06.2015 14:46 13097 Vot final
Adoptare PL 223/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare
NU
355. 17.06.2015 14:45 13096 Vot final
Adoptare PL 444/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NU
356. 17.06.2015 14:43 13094 Vot final
Respingere PL 566/2014 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
NU
357. 17.06.2015 14:43 13095 Vot final
Respingere PL 603/2014 privind declararea zilei de 27 martie Ziua Reunirii
DA
358. 17.06.2015 14:42 13093 Vot final
Respingere PL 523/2014 pentru modificarea art.257, alin.(2), lit.b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
NU
359. 17.06.2015 14:42 13092 Vot final
Respingere PL 509/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Abținere
360. 17.06.2015 14:41 13090 Vot final
Respingere PL 451/2014 pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
DA
361. 17.06.2015 14:41 13091 Vot final
Respingere PL 445/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
NU
362. 17.06.2015 14:40 13089 Vot final
Respingere PL 489/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
DA
363. 17.06.2015 14:40 13088 Vot final
Respingere PL 560/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
DA
364. 17.06.2015 14:39 13087 Vot final
Adoptare PHCD 61/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
365. 17.06.2015 14:36 13086 Vot final
Adoptare PHCD 60/2015 privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea modului în care Autoritatea de Supraveghere Financiară și-a exercitat atribuțiile în cazul polițelor RCA (PH CD 60/2015)
DA
366. 17.06.2015 14:31 13085 Prezență DA
367. 17.06.2015 12:07 13083 Retrimitere la comisie
PL 208/2015 pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
DA
368. 17.06.2015 12:07 13084 Retrimitere la comisie
PL 205/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii
DA
369. 17.06.2015 12:06 13082 Pl-x 205/2015 de la nr. crt. 63 din ordinea de zi să fie dezbătut la nr. crt. 14 DA
370. 17.06.2015 12:05 13081 Pl-x 208/2015 de la nr. crt. 119 din ordinea de zi să fie dezbătut la nr. crt. 13 DA
371. 17.06.2015 11:40 13079 Retrimitere la comisie
PL 354/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
DA
372. 17.06.2015 10:49 13078 Stabilire timpi dezbatere
PL 223/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare
DA
373. 17.06.2015 10:38 13077 Stabilire timpi dezbatere
PL 444/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
374. 17.06.2015 10:33 13076 Scoaterea de pe ordinea de zi a PHCD 60/2015 NU
375. 17.06.2015 10:20 13074 Introducerea pe ordinea de zi la pct. 9 a Pl-x 308/2014 DA
376. 10.06.2015 15:24 13073 Vot final
Adoptare PL 302/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
DA
377. 10.06.2015 15:22 13072 Vot final
Adoptare PL 358/2015 pentru modificarea și completarea alin (2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturile persoanelor cu handicap
DA
378. 10.06.2015 15:21 13071 Vot final
Adoptare PL 357/2015 pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
DA
379. 10.06.2015 15:21 13070 Vot final
Adoptare PL 133/2015 pentru modificarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
380. 10.06.2015 15:21 13069 Vot final
Adoptare PL 384/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
381. 10.06.2015 15:20 13068 Vot final
Respingere PL 42/2015 pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
DA
382. 10.06.2015 15:20 13067 Vot final
Respingere PL 369/2015 pentru modificarea Art.96 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
DA
383. 10.06.2015 15:18 13066 Vot final
Adoptare PL 416/2015 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
DA
384. 10.06.2015 15:18 13065 Vot final
Adoptare PL 21/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015
DA
385. 10.06.2015 15:17 13063 Vot final
Adoptare PL 437/2015 privind modificarea și completarea Legii nr.240/2013 pentru realizarea capabilității operaționale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene"
DA
386. 10.06.2015 15:17 13064 Vot final
Adoptare PL 435/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României
DA
387. 10.06.2015 15:16 13062 Vot final
Adoptare PL 653/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
NU
388. 10.06.2015 15:13 13061 Vot final
Adoptare PL 433/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
389. 10.06.2015 15:10 13060 Vot final
Adoptare PL 410/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
390. 10.06.2015 15:10 13059 Vot final
Adoptare PL 497/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2014 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov
DA
391. 10.06.2015 15:09 13057 Vot final
Adoptare PHCD 59/2015 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaților nr.39/2015 privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța
DA
392. 10.06.2015 15:09 13058 Vot final
Adoptare PL 411/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisiuni de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
DA
393. 10.06.2015 15:08 13056 Vot final
Adoptare PHCD 58/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
394. 10.06.2015 12:50 13051 Amânarea pentru o săptămână a Plx 257/2015
PL 257/2015 pentru completarea și modificarea Legii nr.69 din 2000 a educației fizice și sportului
DA
395. 10.06.2015 12:47 13050 Retrimitere la comisie
PL 308/2014 pentru înființarea Muzeului Național de Artă "Constantin Brâncuși"
DA
396. 10.06.2015 12:05 13049 Stabilire timpi dezbatere
PL 21/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015
DA
397. 10.06.2015 11:34 13045 Stabilire timpi dezbatere
PL 653/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
DA
398. 10.06.2015 11:27 13044 Stabilire timpi dezbatere
PL 433/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
399. 10.06.2015 11:23 13043 Art. 137 din PHCD 58/2015 - noua formă
PHCD 58/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
400. 10.06.2015 11:23 13042
PHCD 58/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 20 februarie 2020, 8:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro