Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Baban Ștefan în legislatura 2004-2008?

3001 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
901. 09.10.2007 10:47 3312 Propunerea de prelungire a termenului de dezbatere la 60 de zile.
PL 550/2007 pentru completarea art.89 din Legea audiovizualului nr.504/2002
DA
902. 09.10.2007 10:46 3311 Retrimitere la comisie
PL 550/2007 pentru completarea art.89 din Legea audiovizualului nr.504/2002
DA
903. 08.10.2007 18:03 3309 Retrimitere la comisie
PL 532/2007 pentru înființarea comunei Lompirt, ,județul Sălaj, prin reorganizarea comunei Șărmășag
NU
904. 08.10.2007 17:43 3308 Retrimitere la comisie
PL 478/2007 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
DA
905. 08.10.2007 17:39 3306 Retrimitere la comisie
PL 478/2007 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
NU
906. 02.10.2007 18:09 3302 Retrimitere la comisie
PL 669/2006 pentru completarea art. 5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
NU
907. 02.10.2007 17:46 3301 Prezență Nu a votat
908. 02.10.2007 17:43 3300 Amd. respins 3
PL 906/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
DA
909. 02.10.2007 17:40 3299 Amd. respins 1
PL 906/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
DA
910. 02.10.2007 17:24 3297 Pct.2
PL 534/2007 pentru modificarea alin. (3) al art.36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA
911. 02.10.2007 17:24 3298 Pct.3
PL 534/2007 pentru modificarea alin. (3) al art.36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA
912. 25.09.2007 13:28 3292 Vot final
PL 477/2007 pentru completarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
DA
913. 25.09.2007 13:27 3291 Vot final
PL 431/2007 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale Rețelei rutiere transeuropene
DA
914. 25.09.2007 13:26 3290 Vot final
PL 434/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale
DA
915. 25.09.2007 13:26 3289 Vot final
PL 500/2007 pentru modificarea art. 174 din Legea învățământului nr.84/1995
DA
916. 25.09.2007 13:24 3288 Vot final
PL 457/2007 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
DA
917. 25.09.2007 13:20 3286 Vot final
PL 501/2007 pentru înființarea comunei Racșa, județul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Orașu Nou
DA
918. 25.09.2007 13:20 3285 Vot final
PL 527/2007 pentru aderarea Guvernului României la Acordul Internațional al Cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000, la Londra, prin Rezoluția nr.393 a Consiliului Internațional al Cafelei
DA
919. 25.09.2007 13:19 3284 Vot final
PL 524/2007 privind aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS), adoptat la Londra, la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv, 1988
DA
920. 25.09.2007 13:18 3283 Vot final
PL 523/2007 pentru ratificarea Acordului Multilateral între Comunitatea Europeană și Statele Sale Membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unei Zone Europene Comune de Aviație, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006
DA
921. 25.09.2007 13:17 3282 Vot final
PL 499/2007 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 6 martie 2007
DA
922. 25.09.2007 13:16 3281 Vot final
PL 522/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a semnat la București la 22 decembrie 2006
DA
923. 25.09.2007 13:15 3280 Vot final
PL 519/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
DA
924. 25.09.2007 13:15 3279 Vot final
PL 525/2007 privind declararea neaplicării "Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internațional feroviar (CUI)", a "Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice și adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat utilizării în trafic internațional (APTU)" și a "Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar utilizat în trafic internațional (ATMF)", cuprinse în apendicele E, F și respectiv G la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980
DA
925. 25.09.2007 12:59 3278 Vot final - Proiectul de hotărâre referitoare la raportul subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalității retrocedării Castelului Bran și a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia DA
926. 25.09.2007 12:58 3277 Vot final
PL 315/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
DA
927. 25.09.2007 12:57 3276 Vot final
PL 116/2007 pentru completarea art.10 din Legea învățământului nr.84/1995
DA
928. 25.09.2007 12:57 3275 Vot final
PL 503/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
DA
929. 25.09.2007 12:56 3274 Vot final
PL 459/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
DA
930. 25.09.2007 12:52 3272 Vot final
Respingere PL 445/2007 privind modificarea și completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic
DA
931. 25.09.2007 12:51 3270 DA
932. 25.09.2007 12:51 3271 Vot final
Respingere PL 464/2007 pentru modificarea alin. (1) și (5) ale art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
DA
933. 25.09.2007 12:50 3269 Vot final
PL 548/2007 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la București la 27 februarie 2006
DA
934. 25.09.2007 12:50 3268 Vot final
PL 498/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
DA
935. 25.09.2007 12:49 3267 Vot final
PL 520/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenției privind constituirea Oficiului European de Poliție (Convenția EUROPOL)
DA
936. 25.09.2007 12:48 3266 Vot final
PL 529/2007 pentru aderarea Guvernului României la Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptată la Washington, la 2 decembrie 1946 și la Protocolul la Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptat la Washington, la 19 noiembrie 1956
DA
937. 25.09.2007 12:48 3265 Vot final
PL 549/2007 pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 7 august 1990
DA
938. 19.09.2007 13:08 3260 Vot final
Respingere PL 494/2007 pentru modificarea Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
NU
939. 19.09.2007 13:07 3259 Vot final
PL 530/2007 pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București, la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iulie 1994
DA
940. 19.09.2007 13:06 3258 Vot final
PL 531/2007 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Maltei privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori ai acestora, precum și a altor infracțiuni grave, semnat la Luxemburg la 12 iunie 2007
DA
941. 19.09.2007 13:05 3257 Vot final
PL 528/2007 pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la Baku, la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002
DA
942. 19.09.2007 13:05 3256 Vot final
PL 526/2007 pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 24 noiembrie 1994
DA
943. 19.09.2007 13:04 3255 Vot final
PL 521/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
DA
944. 19.09.2007 13:03 3254 Vot final
Respingere PL 457/2007 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
DA
945. 19.09.2007 13:02 3253 Vot final
PL 388/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
DA
946. 19.09.2007 12:49 3252 Vot final
PL 502/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
NU
947. 18.09.2007 17:22 3248 Propunere de eliminare
Reexaminarea dispozițiilor art.9 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr.660 din 4 iulie 2007, publicată în M.Of.nr.525/2.VIII.2007 (rămasă pentru votul final)
NU
948. 11.09.2007 13:10 3244 Vot final
PL 390/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
NU
949. 11.09.2007 13:09 3243 Vot final
PL 173/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
NU
950. 11.09.2007 13:08 3242 Vot final
PL 387/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea și completarea art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
NU
951. 11.09.2007 13:07 3241 Vot final
PL 426/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României
DA
952. 11.09.2007 13:02 3240 Vot final
PL 971/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
DA
953. 11.09.2007 13:01 3239 Vot final
Adoptare PL 447/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
DA
954. 11.09.2007 13:00 3238 Vot final
PL 83/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
NU
955. 11.09.2007 12:59 3237 Vot final
PL 512/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
956. 11.09.2007 12:55 3236 Vot final
PL 455/2007 pentru modificarea lit.d) a art.4 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior de Apărare a Țării
DA
957. 11.09.2007 12:54 3235 Vot final
Respingere PL 421/2007 pentru modificarea legii nr.84 din 1995, republicată - legea învătământului - prin introducerea unor măsuri active de protecție a minorilor a căror părinți nu se află alături de ei pe perioade îndelungate, din cauza deplasării la muncă în străinătate
DA
958. 11.09.2007 12:53 3234 Vot final
PL 493/2007 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului națiunii gazdă pentru executarea de operațiuni și exerciții NATO, semnat la Atena, la 10 octombrie 2006 și la București la 14 decembrie 2006
DA
959. 11.09.2007 12:52 3233 Vot final
PL 492/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004
DA
960. 11.09.2007 12:47 3232 Vot final
Respingere PL 359/2007 pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
DA
961. 11.09.2007 12:46 3231 Vot final
PL 919/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
NU
962. 11.09.2007 12:23 3227 Articolul unic
PL 426/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României
NU
963. 11.09.2007 12:23 3226 Titlul legii - Pct.1
PL 426/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României
DA
964. 11.09.2007 10:35 3217 Retrimitere la comisie - Repetare vot
PL 395/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
DA
965. 11.09.2007 10:35 3216 Prezență DA
966. 11.09.2007 10:33 3215 Retrimitere la comisie
PL 395/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
DA
967. 10.09.2007 18:29 3212 Retrimitere la comisie
PL 303/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare și desfășurare a alegerilor
DA
968. 10.09.2007 18:09 3209 amendament respins pct.6
PL 248/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
DA
969. 10.09.2007 18:09 3208 amendament respins pct.4
PL 248/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
DA
970. 10.09.2007 18:04 3207 pct.6
PL 248/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
DA
971. 10.09.2007 18:02 3206 amendament respins
PL 248/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
NU
972. 04.09.2007 12:45 3201 Vot final
PL 172/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
973. 04.09.2007 12:44 3200 Vot final
PL 276/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
DA
974. 04.09.2007 12:43 3199 Vot final
PL 320/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
DA
975. 04.09.2007 12:43 3198 Vot final
Respingere PL 397/2007 pentru înființarea Comunei Toboliu, prin reorganizarea comunei Girișu de Criș, județul Bihor
DA
976. 04.09.2007 12:40 3197 Vot final
PL 391/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 23/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului local al municipiului Brașov, județul Brașov
NU
977. 04.09.2007 12:39 3196 Vot final
PL 425/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituțională
DA
978. 04.09.2007 12:38 3195 Prezență Nu a votat
979. 04.09.2007 12:33 3194
PL 172/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
980. 04.09.2007 12:25 3193
PL 276/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
DA
981. 04.09.2007 11:40 3192 Retrimitere la comisie
PL 906/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
DA
982. 28.06.2007 13:41 3188 Vot asupra unei moțiuni - Motiune - "Patru milioane lei-subventie pentru fiecare hectar de teren arabil". Abținere
983. 28.06.2007 13:41 3187 Vot final
Respingere PL 82/2007 privind înființarea Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar
DA
984. 28.06.2007 13:40 3186 Vot final
Respingere PL 679/2006 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului
DA
985. 28.06.2007 13:40 3185 Vot final
Respingere PL 259/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului
DA
986. 28.06.2007 13:39 3182 Vot final
Respingere PL 376/2007 pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
NU
987. 28.06.2007 13:39 3184 Vot final
Respingere PL 931/2006 privind profesiile liberale
DA
988. 28.06.2007 13:39 3183 Vot final
Respingere PL 377/2007 pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
DA
989. 28.06.2007 13:38 3179 Vot final
Respingere PL 202/2007 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
NU
990. 28.06.2007 13:38 3181 Vot final
Respingere PL 330/2007 pentru modificarea și completarea art.48² alin (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
DA
991. 28.06.2007 13:38 3180 Vot final
Respingere PL 206/2007 pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005
DA
992. 28.06.2007 13:37 3176 Vot final
Respingere PL 945/2006 pentru modificarea art.1, art.16 și art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie-22 decembrie 1989
NU
993. 28.06.2007 13:37 3178 Vot final
Respingere PL 201/2007 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
DA
994. 28.06.2007 13:37 3177 Vot final
Respingere PL 73/2007 pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari
NU
995. 28.06.2007 13:36 3173 Vot final
Respingere PL 343/2007 pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie1989
NU
996. 28.06.2007 13:36 3175 Vot final
Respingere PL 403/2007 pentru completarea art.2 din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
DA
997. 28.06.2007 13:36 3174 Vot final
Respingere PL 363/2007 pentru completarea Anexei nr.2 introdusă la Titlul I - Modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției precum și unele măsuri adiacente
DA
998. 28.06.2007 13:35 3170 Vot final
Respingere PL 933/2006 pentru completarea Codului de procedură penală
DA
999. 28.06.2007 13:35 3172 Vot final
Respingere PL 285/2007 - Legea decomunizării, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care după 21 decembrie 1989 au acționat pentru separatism pe criterii etnice, inclusiv pentru separatism teritorial
NU
1000. 28.06.2007 13:35 3171 Vot final
Respingere PL 317/2007 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 16 decembrie 2019, 4:17
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro