Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Baban Ștefan în legislatura 2004-2008?

3001 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
2901. 02.03.2006 10:20 463 Art. 16 (amendament admis de comisie)
PL 11/2006 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
DA
2902. 02.03.2006 10:18 494 Art. 9 alin. 6 ( amendament adoptat de către comisie)
PL 11/2006 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
Nu a votat
2903. 02.03.2006 10:17 491 Art. 9 alin. 5 ( amendament adoptat de către comisie)
PL 11/2006 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
Abținere
2904. 02.03.2006 10:15 450 Introducerea art. 41 în textul ordonanței
PL 11/2006 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
DA
2905. 02.03.2006 10:14 449 Art. 3 alin. 1, în redactarea comisiei (amendament admis de comisie)
PL 11/2006 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
DA
2906. 02.03.2006 10:13 448 Art. 2, în redactarea dată de comisie (cu amendamentul admis de comisie)
PL 11/2006 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
DA
2907. 02.03.2006 10:12 447 Textul articolului unic în redactarea comisiei
PL 11/2006 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
DA
2908. 02.03.2006 10:10 445 Modalitate vot (vot deschis prin ridicare de mână)
PL 11/2006 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
DA
2909. 02.03.2006 10:03 444 Termen întocmire raport: 09.02.2006
PL 447/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
DA
2910. 02.03.2006 10:01 443 Retrimitere la comisie
PL 447/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
NU
2911. 28.02.2006 12:08 433 Vot final
Adoptare PL 535/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Abținere
2912. 28.02.2006 12:07 432 Vot final
PL 628/2005 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca "Sărbătoarea etniei romilor din România"
DA
2913. 28.02.2006 12:06 431 Vot final
PL 19/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
Abținere
2914. 28.02.2006 12:04 430 Vot final
PL 20/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
DA
2915. 28.02.2006 12:02 428 Vot final
PL 624/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997
Abținere
2916. 28.02.2006 12:01 427 Vot final
PL 212/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
NU
2917. 28.02.2006 12:00 426 Vot final
PL 668/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.44/2005 privind unele măsuri pentru construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundațiile produse în anul 2005
DA
2918. 28.02.2006 11:58 425 Vot final
PL 22/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin.(2) al art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
DA
2919. 28.02.2006 11:57 424 Vot final
PL 13/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat pentru Cancelaria Primului-Ministru
NU
2920. 28.02.2006 11:55 423 Vot final
PL 554/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
DA
2921. 28.02.2006 11:54 422 Vot final
PL 603/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
DA
2922. 28.02.2006 11:53 421 Vot final
PL 494/2005 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
Abținere
2923. 28.02.2006 11:51 420 Vot final
PL 670/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin.(3) al art.3 din Legea nr.682/2002 privind protecția martorilor
DA
2924. 28.02.2006 11:50 419 Vot final
PL 666/2005 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
DA
2925. 28.02.2006 11:49 418 Vot final
PL 6/2006 privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea și gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005
DA
2926. 28.02.2006 11:48 417 Vot final
PL 5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.481/2004 privind protecția civilă
DA
2927. 28.02.2006 11:47 416 Vot final
PL 9/2006 pentru ratificarea Protocolului Adițional convenit prin Notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului României și al Consiliului de Miniștri al Republicii Albania, transmise la București la 26 mai 2005 și respectiv la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 11 mai 1994
DA
2928. 28.02.2006 11:45 415 Vot final
PL 641/2005 pentru declararea ca oraș a comunei Livada, jud.Satu-Mare
DA
2929. 28.02.2006 11:45 414 Vot final
PL 665/2005 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora
DA
2930. 28.02.2006 11:44 413 Vot final
PL 426/2005 privind completarea Legii locuinței nr.114/1996
DA
2931. 28.02.2006 11:43 412 Vot final
PL 477/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
DA
2932. 28.02.2006 11:02 411 Retrimitere la comisie
PL 1/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005
NU
2933. 28.02.2006 11:01 410 Prelungire termen constituțional pentru dezbatere și vot final la 60 zile ca lege de complexitate deosebita
PL 1/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005
DA
2934. 27.02.2006 17:49 407 Prezență Nu a votat
2935. 20.02.2006 17:33 397 Comisie de numarare voturi pentru alegere secretar general și secretar general-adjunct DA
2936. 20.02.2006 17:10 396 Vot final
Adoptare PL 3/2006 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea între România și Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, și pentru reglementarea unor măsuri referitoare la reprezentarea României la Eurojust, în perioada ce precede aderării și după data aderării la Uniunea Europeană
DA
2937. 20.02.2006 16:55 395 Vot final
Adoptare PL 384/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare
DA
2938. 20.02.2006 16:49 394 Vot final
Adoptare PL 644/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
DA
2939. 14.02.2006 12:52 390 Vot final
Adoptare PL 463/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
DA
2940. 14.02.2006 12:51 389 Vot final
Adoptare PL 462/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritații Naționale pentru Persoanele cu Handicap
DA
2941. 14.02.2006 12:50 388 Vot final
PL 585/2005 pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat
DA
2942. 14.02.2006 12:49 387 Vot final
Adoptare PL 588/2005 pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
NU
2943. 14.02.2006 12:48 386 Vot final
Adoptare PL 536/2005 privind sistemul național de asistență socială
DA
2944. 14.02.2006 12:48 385 Vot final
Adoptare PL 620/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare
Abținere
2945. 14.02.2006 12:47 384 Vot final
Respingere PL 571/2005 privind modificarea și completarea Legii 50/1991
DA
2946. 14.02.2006 12:46 383 Vot final
Adoptare PL 411/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
2947. 14.02.2006 12:45 382 Vot final
Adoptare PL 490/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
2948. 14.02.2006 12:45 381 Vot final
Adoptare PL 8/2006 pentru acceptarea amendamentelor la art.25 și 26 din Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1 la cea de a 3-a Reuniune a părților la Convenție
DA
2949. 14.02.2006 12:44 380 Vot final
Adoptare PL 4/2006 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003
DA
2950. 14.02.2006 12:43 379 Vot final
Adoptare PL 7/2006 pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind inventarierea Înțelegerilor bilaterale încheiate între România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la București la 8 noiembrie 2005
Nu a votat
2951. 14.02.2006 12:40 378 Vot final
Adoptare PL 10/2006 pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României, semnat la București la 6 decembrie 2005
Abținere
2952. 14.02.2006 12:39 377 Vot final
Adoptare PL 2/2006 pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor în timpul transportului internațional (revizuită), semnată la Chișinău la 6 noiembrie 2003
DA
2953. 14.02.2006 12:38 376 Vot final
Adoptare PL 663/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", semnat la București la 8 decembrie 2005
DA
2954. 14.02.2006 12:35 375 Vot final
Adoptare PL 513/2005 Proiectul Legii serviciilor comunitare de utilități publice
DA
2955. 14.02.2006 12:34 374 Vot final
Adoptare PL 599/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
NU
2956. 14.02.2006 12:08 373 Retrimitere la comisie
PL 588/2005 pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
DA
2957. 14.02.2006 11:47 372 Stabilire timpi dezbatere
PL 620/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare
NU
2958. 14.02.2006 11:37 371 Vot final
Adoptare PL 534/2005 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state și a art.12 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
DA
2959. 14.02.2006 11:29 370 Retrimitere la comisie
PL 664/2005 privind înființarea comunei Trei Sate, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Ghindari
DA
2960. 14.02.2006 11:05 369 Stabilire timpi dezbatere
PL 2/2006 pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor în timpul transportului internațional (revizuită), semnată la Chișinău la 6 noiembrie 2003
DA
2961. 14.02.2006 10:59 368 Stabilire timpi dezbatere
PL 663/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", semnat la București la 8 decembrie 2005
DA
2962. 14.02.2006 10:38 367 Stabilire timpi dezbatere
PL 513/2005 Proiectul Legii serviciilor comunitare de utilități publice
DA
2963. 13.02.2006 17:56 364 art. I
PL 599/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
DA
2964. 13.02.2006 17:54 363 Retrimitere la comisie
PL 599/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
NU
2965. 13.02.2006 17:41 362 Retrimitere la comisie
PL 538/2005 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
NU
2966. 13.02.2006 17:22 361 Retrimitere la comisie
PL 538/2005 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
DA
2967. 13.02.2006 17:16 360 Vot final
PL 645/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
DA
2968. 13.02.2006 17:15 359 Eliminare pct. 3 art. III
PL 645/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
DA
2969. 13.02.2006 17:10 358 Vot final
PL 520/2005 privind siguranța feroviară
DA
2970. 13.02.2006 17:01 357 Stabilire timpi dezbatere
PL 520/2005 privind siguranța feroviară
DA
2971. 13.02.2006 16:56 356 Vot final - Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților DA
2972. 13.02.2006 16:54 354 Art.31 alin.(1) lit.p) - Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților DA
2973. 13.02.2006 16:47 353 Retrimitere la comisie
PL 623/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
DA
2974. 09.02.2006 12:00 348 Vot final
PL 563/2005 privind modificarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar
DA
2975. 09.02.2006 11:55 347 Vot final
PL 547/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.19 alin (1) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Abținere
2976. 09.02.2006 11:24 345 Vot asupra articolului unic
PL 447/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
DA
2977. 09.02.2006 11:08 344 Vot final
PL 602/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenței aviare
DA
2978. 09.02.2006 10:58 343 Vot final
PL 557/2005 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană
DA
2979. 09.02.2006 10:23 341 Stabilire timpi dezbatere
PL 601/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
NU
2980. 09.02.2006 10:09 340 Retrimitere la comisie
PL 556/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
DA
2981. 09.02.2006 10:05 339 Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente ale Camerei Deputaților DA
2982. 09.02.2006 09:55 338 Prezență DA
2983. 07.02.2006 12:44 333 Vot final
PL 579/2005 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
DA
2984. 07.02.2006 12:43 332 Vot final
Adoptare PL 512/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
2985. 07.02.2006 12:41 331 Vot final
PL 479/2005 privind securitizarea creanțelor
DA
2986. 07.02.2006 12:40 330 Vot final
PL 595/2005 pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
NU
2987. 07.02.2006 11:17 327 Retrimitere la comisie
PL 336/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2005 privind vînzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
DA
2988. 07.02.2006 10:49 326 art. 3, pct. 8
PL 479/2005 privind securitizarea creanțelor
DA
2989. 07.02.2006 10:47 324 Art. 1
PL 479/2005 privind securitizarea creanțelor
DA
2990. 06.02.2006 18:01 351 DA
2991. 06.02.2006 17:49 350 DA
2992. 06.02.2006 17:42 323 Vot final
PL 489/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
DA
2993. 06.02.2006 17:31 322 Retrimitere la comisie
PL 534/2005 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state și a art.12 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
DA
2994. 06.02.2006 17:17 319 Vot final
PL 618/2005 pentru acceptarea Amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
DA
2995. 06.02.2006 17:13 318 Vot final
PL 596/2005 pentru ratificarea Acordului între România și Confederația Elvețiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni transnaționale, semnat la București la 19 septembrie 2005
DA
2996. 06.02.2006 17:04 317 Stabilire timpi dezbatere
PL 595/2005 pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
2997. 06.02.2006 16:59 316 Vot final
PL 621/2005 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură
DA
2998. 06.02.2006 16:51 314 Retrimitere la comisie
PL 520/2005 privind siguranța feroviară
DA
2999. 06.02.2006 16:47 313 Amânare dezbateri - Proiectul de Hotărâre privind atribuirea unor spații din Palatul Parlamentului în folosința gratuită a Clubului Parlamentarilor Români DA
3000. 06.02.2006 16:44 312 Prezență Nu a votat

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 6 decembrie 2019, 23:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro