Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Ardelean Lia în legislatura 2004-2008?

2660 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1201. 11.04.2007 12:48 2627 Vot final
PL 129/2007 privind retragerea unor rezerve formulate de România cu prilejul aderării sau ratificării unor convenții internaționale
DA
1202. 11.04.2007 12:47 2624 Prezență Nu a votat
1203. 11.04.2007 12:47 2625 Vot final
PL 508/2002 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat.
DA
1204. 27.03.2007 13:05 2620 Vot final
Respingere PL 76/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
DA
1205. 27.03.2007 13:04 2619 Vot final
Respingere PL 87/2007 pentru completarea art.34² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
Abținere
1206. 27.03.2007 13:03 2618 Vot final
Respingere PL 103/2007 privind modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Abținere
1207. 27.03.2007 13:02 2617 Vot final
Respingere PL 102/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale
Abținere
1208. 27.03.2007 13:02 2616 Vot final
Respingere PL 90/2007 pentru modificarea art.174 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Abținere
1209. 27.03.2007 13:00 2615 Vot final
Respingere PL 100/2007 pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare
NU
1210. 27.03.2007 12:59 2614 Vot final
Respingere PL 80/2007 pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului -lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
Abținere
1211. 27.03.2007 12:58 2613 Vot final
Respingere PL 77/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
NU
1212. 27.03.2007 12:55 2612 Vot final
Respingere PL 277/2005 privind obligativitatea înscrierii grupei sanguine și RH-ului în actul de identitate și permisul de conducere auto
NU
1213. 27.03.2007 12:54 2611 Vot final
Respingere PL 851/2006 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
NU
1214. 27.03.2007 12:53 2610 Vot final
PL 888/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
DA
1215. 27.03.2007 12:53 2609 Vot final
PL 111/2007 pentru abrogarea Legii nr.581/2004 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar
DA
1216. 27.03.2007 12:52 2608 Vot final
PL 45/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instrucțiunilor publice, stabilite prin titluri executorii
DA
1217. 27.03.2007 12:51 2607 Vot final
PL 920/2006 pentru completarea art.7 din Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
DA
1218. 27.03.2007 12:50 2606 Vot final
PL 865/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
DA
1219. 27.03.2007 12:50 2605 Vot final
PL 107/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2006 pentru modificarea art.5 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
DA
1220. 27.03.2007 12:49 2604 Vot final
PL 106/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare
DA
1221. 27.03.2007 12:47 2603 Vot final
Respingere PL 41/2007 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.87/2006
Abținere
1222. 27.03.2007 12:45 2602 Prezență Nu a votat
1223. 27.03.2007 12:07 2598 Retrimitere la comisie
PL 44/2007 privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
DA
1224. 27.03.2007 11:53 2597 Retrimitere la comisie
PL 773/2006 privind Programul Național "UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV ȘI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA"
DA
1225. 27.03.2007 11:23 2595 Retrimitere la comisie
PL 73/2007 pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari
DA
1226. 27.03.2007 11:09 2594 Retrimitere la comisie - Repetare vot
PL 83/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore
DA
1227. 27.03.2007 11:07 2593 Retrimitere la comisie
PL 83/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore
DA
1228. 26.03.2007 17:31 2591 Retrimitere la comisie - art.8
PL 72/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
DA
1229. 26.03.2007 16:53 2588 Cererea Comisiei de anchetă parlamentară pentru analiza activității Ministerului Economiei și Comerțului privind prelungirea termenului de depunere a raportului cu 60 de zile. DA
1230. 21.03.2007 13:03 2584 Vot final
Respingere PL 46/2007 privind introducerea unei taxe de folosire a rețelelor de distribuție pentru gazul metan și energie electrică plătită autorităților publice locale
DA
1231. 21.03.2007 13:03 2585 Vot final
Respingere PL 75/2007 privind organizarea unei societăți de profil pentru distribuția apei potabile și canalizare în regiunile rurale
DA
1232. 21.03.2007 13:02 2583 Vot final
Respingere PL 40/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.529/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic
DA
1233. 21.03.2007 13:01 2582 Vot final
Respingere PL 32/2007 privind sprijinirea localitaților aflate pe traseul drumurilor naționale pentru iluminat public
DA
1234. 21.03.2007 13:01 2581 Vot final
Respingere PL 26/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.318/2003 privind energia electrică
DA
1235. 21.03.2007 13:00 2579 Vot final
Respingere PL 24/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2004, legea gazelor
DA
1236. 21.03.2007 13:00 2580 Vot final
Respingere PL 25/2007 privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice
Abținere
1237. 21.03.2007 12:59 2577 Vot final
PL 80/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar
DA
1238. 21.03.2007 12:59 2578 Vot final
PL 178/2006 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
DA
1239. 21.03.2007 12:58 2575 Vot final
PL 74/2007 pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat
DA
1240. 21.03.2007 12:58 2576 Vot final
PL 844/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantina fitosanitară
DA
1241. 21.03.2007 12:57 2573 Vot final
PL 108/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006
DA
1242. 21.03.2007 12:57 2574 Vot final
PL 981/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
DA
1243. 21.03.2007 12:56 2572 Vot final
PL 68/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat și asigurările sociale de sănătate
DA
1244. 21.03.2007 12:55 2571 Vot final
PL 818/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
DA
1245. 21.03.2007 12:54 2570 Vot final DA
1246. 21.03.2007 12:47 2569 Vot final
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
DA
1247. 21.03.2007 12:46 2568 Vot final
PL 85/2007 privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum și cu tehnică, produse și materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență
DA
1248. 21.03.2007 12:45 2566 Vot final
PL 42/2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
DA
1249. 21.03.2007 12:45 2567 Vot final
PL 970/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
DA
1250. 21.03.2007 12:44 2565 Vot final
Adoptare PL 29/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA
1251. 21.03.2007 12:43 2564 Vot final
Respingere PL 14/2007 privind unele măsuri de stimulare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor
NU
1252. 21.03.2007 12:43 2563 Vot final
PL 105/2007 pentru ratificarea unor Convenții și Acorduri privind impunerea veniturilor din economii și schimbul automat de informații referitoare la astfel de venituri
DA
1253. 21.03.2007 12:39 2562 Retrimitere la comisie
PL 46/2007 privind introducerea unei taxe de folosire a rețelelor de distribuție pentru gazul metan și energie electrică plătită autorităților publice locale
Abținere
1254. 21.03.2007 12:32 2561 Retrimitere la comisie
PL 907/2006 privind acordarea drepturilor bănești cuvenite persoanelor care dețineau -la data de 1 martie 1990- economii la CEC sub formă de obligațiuni și carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obținerea unui autoturism
DA
1255. 21.03.2007 12:06 2560 Pct.4-art. 10
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
DA
1256. 21.03.2007 11:59 2559 Amendament respins
PL 178/2006 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
DA
1257. 21.03.2007 11:12 2558 Articol unic - Reexaminarea dispozițiilor art.II alin.(1) și (3) din Legea 249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.61/18 ianuarie 200 DA
1258. 21.03.2007 11:11 2557 Titlul legii - Reexaminarea dispozițiilor art.II alin.(1) și (3) din Legea 249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.61/18 ianuarie 200 DA
1259. 21.03.2007 11:04 2556 Retrimitere la comisie
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
DA
1260. 21.03.2007 10:56 2555 Pct. 4
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
DA
1261. 21.03.2007 10:55 2554 Pct. 3
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
DA
1262. 21.03.2007 10:55 2553 Pct. 3
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
DA
1263. 21.03.2007 10:52 2552 Pct. 2
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
DA
1264. 21.03.2007 10:51 2551 Titlul legii
PL 392/2006 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
DA
1265. 19.03.2007 18:07 2548 Prelungire termen
PL 59/2007 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații
DA
1266. 19.03.2007 18:07 2549 Prelungire termen
PL 60/2007 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
DA
1267. 19.03.2007 18:06 2547 Prelungire termen
PL 57/2007 privind activitatea de informații, contrainformații și de protecție
DA
1268. 19.03.2007 18:05 2545 Prelungire termen
PL 55/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Interceptarea Comunicațiilor
DA
1269. 19.03.2007 18:05 2546 Prelungire termen
PL 56/2007 "Legea securității naționale a României"
DA
1270. 19.03.2007 17:29 2544 Pct. 5
PL 42/2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
DA
1271. 19.03.2007 17:28 2543 Pct. 4
PL 42/2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
DA
1272. 19.03.2007 17:13 2542 Art. 104 alin. 4
PL 29/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA
1273. 06.03.2007 13:07 2473 Vot final
PL 972/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a Unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
DA
1274. 06.03.2007 13:06 2524 Vot final
PL 39/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată
DA
1275. 06.03.2007 13:05 2472 Vot final
PL 963/2006 pentru modificarea art.281 pct.1 lit.b) din Codul de procedură penală
DA
1276. 06.03.2007 13:04 2471 Vot final
PL 20/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
DA
1277. 06.03.2007 13:03 2470 Vot final
PL 926/2006 pentru completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
DA
1278. 06.03.2007 13:02 2468 Vot final
PL 544/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
DA
1279. 06.03.2007 13:02 2469 Vot final
PL 854/2006 pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
DA
1280. 06.03.2007 13:00 2467 Vot final
PL 542/2006 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional "Henri Coandă" - București
NU
1281. 06.03.2007 12:59 2466 Vot final
Respingere PL 961/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural
DA
1282. 06.03.2007 12:58 2465 Vot final
PL 306/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea "Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural"
DA
1283. 06.03.2007 12:57 2463 Vot final
PL 973/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata drepturilor de import și a altor impozite și taxe indirecte pentru o autospecială de intervenție pentru accidente colective, calamități și operațiuni de salvare grea
DA
1284. 06.03.2007 12:57 2464 Vot final
PL 30/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
DA
1285. 06.03.2007 12:56 2462 Vot final
PL 988/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supraveghere a asigurărilor
DA
1286. 06.03.2007 12:55 2461 Vot final
PL 987/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora
DA
1287. 06.03.2007 12:54 2460 Vot final
PL 992/2006 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
DA
1288. 06.03.2007 12:53 2458 Vot final
PL 18/2007 pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole, nr.244/2002
DA
1289. 06.03.2007 12:53 2459 Vot final
PL 444/2002 privind stimularea industriei de tehnologia informației.
DA
1290. 06.03.2007 12:52 2457 Vot final
PL 66/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
DA
1291. 06.03.2007 12:47 2456 Vot final
PL 859/2006 pentru modificarea lit. b) și c) ale art.10 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
1292. 06.03.2007 12:46 2455 Vot final
PL 63/2007 pentru abrogarea alin. (3) al art. 84 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
DA
1293. 06.03.2007 12:46 2454 Vot final
PL 983/2006 privind înființarea comunei Lalești, județul Vaslui prin reorganizarea comunei Puiești
DA
1294. 05.03.2007 17:36 2444 Retrimitere la comisie - Reexaminarea dispozitiilor art.II alin. (1) si (3) din Legea nr. 249/2006 pt.modificarea si completarea Legii nr.393/2004. NU
1295. 27.02.2007 13:28 2442 Vot final
PL 979/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" S.A.
DA
1296. 27.02.2007 13:27 2441 Vot final
PL 990/2006 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni
DA
1297. 27.02.2007 13:26 2440 Vot final
PL 993/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
DA
1298. 27.02.2007 13:26 2439 Vot final
PL 965/2006 pentru modificarea și completarea Legii pomiculturii nr.348/2003
DA
1299. 27.02.2007 13:25 2438 Vot final
Adoptare PL 447/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
NU
1300. 27.02.2007 13:24 2437 Vot final
PL 960/2006 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2006 privind supendarea executării silite a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală față de Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" -S.A.
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 26 februarie 2021, 21:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro