Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Ardelean Lia în legislatura 2004-2008?

2660 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1601. 17.10.2006 12:51 1979 Vot final
Respingere PL 566/2006 privind promovarea surselor regenerabile și neconvenționale de energie termică
DA
1602. 17.10.2006 12:51 1980 Vot final
Respingere PL 632/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
DA
1603. 17.10.2006 12:50 1978 Vot final
Respingere PL 546/2006 pentru modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
DA
1604. 17.10.2006 12:50 1977 Vot final
Respingere PL 537/2006 pentru modificarea art.9 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
DA
1605. 17.10.2006 12:49 1976 Vot final
Respingere PL 323/2006 privind sprijinirea persoanelor singure și a familiilor afectate de inundațiile din anul 2005
DA
1606. 17.10.2006 12:48 1975 Vot final
Respingere PL 569/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
1607. 17.10.2006 12:48 2020 Vot final
Respingere PL 615/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 de aprobare a Codului Fiscal
DA
1608. 17.10.2006 12:47 1974 Vot final
Respingere PL 614/2006 pentru completarea art.258 și modificarea art.295 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
1609. 17.10.2006 12:47 1973 Vot final
Respingere PL 613/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
1610. 17.10.2006 12:46 1972 Vot final
Respingere PL 612/2006 privind modificarea și completarea Legii 571/22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
DA
1611. 17.10.2006 12:45 1971 Vot final
Respingere PL 609/2006 pentru modificarea art.295 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Abținere
1612. 17.10.2006 12:45 1970 Vot final
Respingere PL 608/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
NU
1613. 17.10.2006 12:44 1969 Vot final
Respingere PL 607/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
NU
1614. 17.10.2006 12:43 1967 Vot final
PL 435/2006 privind prorogarea termenului de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și a chiriilor pentru imobilele retrocedate pe baza Ordonanței de urgență nr.94/2000 cu legiferările și reglementările ulterioare
DA
1615. 17.10.2006 12:43 1968 Vot final
Respingere PL 545/2006 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului
NU
1616. 17.10.2006 12:42 1966 Vot final
PL 416/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
NU
1617. 17.10.2006 12:41 1965 Vot final
PL 343/2006 privind unele reguli de protecție în cazul evacuării persoanelor din imobilele restituite în natură foștilor proprietari
DA
1618. 10.10.2006 12:49 1950 Vot final
PL 625/2006 privind acordarea în anul 2006 a unui sparijin direct al statului de 300 lei(RON)/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
DA
1619. 10.10.2006 12:48 1948 Vot final
PL 685/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
DA
1620. 10.10.2006 12:48 1934 Vot final
PL 590/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiemrie 1923 și Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924
DA
1621. 10.10.2006 12:47 1946 Vot final
PL 543/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
DA
1622. 10.10.2006 12:47 1933 Vot final
PL 432/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare
DA
1623. 10.10.2006 12:47 1932 Vot final
PL 320/2006 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri
NU
1624. 10.10.2006 12:46 1942 Vot final
PL 528/2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic
DA
1625. 10.10.2006 12:45 1931 Vot final
PL 357/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
DA
1626. 10.10.2006 12:45 1941 Vot final
PL 645/2006 pentru modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată
DA
1627. 10.10.2006 12:45 1940 Vot final
PL 472/2006 pentru completarea art.3 al Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea
DA
1628. 10.10.2006 12:44 1930 Vot final
PL 587/2006 pentru aprobarea plății unor contribuții voluntare anuale din partea României la bugetele Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului
DA
1629. 10.10.2006 12:44 1939 Vot final
PL 633/2006 pentru modificarea art.4 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
NU
1630. 10.10.2006 12:43 1928 Vot final
PL 565/2006 pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998
DA
1631. 10.10.2006 12:43 1929 Vot final
PL 510/2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
DA
1632. 10.10.2006 12:43 1938 Vot final
PL 586/2006 privind modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene
DA
1633. 10.10.2006 12:43 1937 Vot final
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1634. 10.10.2006 12:42 1927 Vot final
PL 581/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
DA
1635. 10.10.2006 12:42 1936 Vot final
PL 666/2006 pentru abrogarea unor acte normative
DA
1636. 10.10.2006 12:41 1926 Vot final
PL 683/2006 pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
DA
1637. 10.10.2006 12:41 1935 Vot final
PL 640/2006 de modificare și completare a Legii nr.84/1995, Legea învățământului
NU
1638. 10.10.2006 12:40 1924 Vot final
PL 594/2006 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
DA
1639. 10.10.2006 12:40 1925 Vot final
PL 576/2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
DA
1640. 10.10.2006 12:39 1923 Vot final
PL 571/2006 privind modificarea art.50 alin.(2) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare
DA
1641. 10.10.2006 12:38 1922 Vot final
PL 661/2006 pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 și intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002, privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului internațional și a Organizației de telecomunicații spațiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr.307/1972
DA
1642. 10.10.2006 12:38 1951 Vot final
PL 660/2006 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la programul comunitar pentru asigurarea interoperabilității serviciiilor pan-europene de eGuvernare pentru administrațiile publice, mediul de afaceri și cetățeni (IDABC), semnat la București la 20 martie 2006 și la Bruxelles la 20 aprilie 2006, și pentru aprobarea plății contribuției financiare aferente participării la acest program în anii 2006-2009
DA
1643. 10.10.2006 12:38 1952 Vot final
PL 662/2006 pentru înființarea satului Tangâru prin reorganizarea comunei Stoenești, județul Giurgiu
DA
1644. 10.10.2006 12:37 1921 Vot final
PL 641/2006 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
DA
1645. 10.10.2006 12:29 1920 Retrimitere la comisie
PL 625/2006 privind acordarea în anul 2006 a unui sparijin direct al statului de 300 lei(RON)/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
NU
1646. 09.10.2006 18:31 1915 Retrimitere la comisie
PL 353/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
DA
1647. 09.10.2006 18:22 1914 Retrimitere la comisie
PL 565/2006 pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998
NU
1648. 09.10.2006 17:55 1913 Retrimitere la comisie
PL 230/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
DA
1649. 09.10.2006 17:50 1912
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1650. 09.10.2006 17:49 1911
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1651. 09.10.2006 17:45 1910
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1652. 09.10.2006 17:44 1909
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1653. 09.10.2006 17:43 1908
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1654. 09.10.2006 17:42 1907
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1655. 09.10.2006 17:41 1906
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1656. 09.10.2006 17:40 1905
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1657. 09.10.2006 17:39 1904
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1658. 09.10.2006 17:38 1903
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1659. 09.10.2006 17:37 1902
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1660. 09.10.2006 17:35 1901
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1661. 09.10.2006 17:33 1900
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1662. 09.10.2006 17:32 1899
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1663. 09.10.2006 17:28 1898
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1664. 09.10.2006 17:27 1897
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1665. 09.10.2006 17:26 1896
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1666. 09.10.2006 17:24 1895
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1667. 09.10.2006 17:23 1894
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1668. 09.10.2006 17:22 1893
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1669. 09.10.2006 17:20 1892
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1670. 09.10.2006 17:19 1891
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1671. 09.10.2006 17:18 1890
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1672. 09.10.2006 17:17 1889
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1673. 09.10.2006 16:49 1887 Art. II
PL 576/2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
DA
1674. 09.10.2006 16:48 1886 Art.I
PL 576/2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
DA
1675. 09.10.2006 16:48 1885 Titlul legii
PL 576/2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
DA
1676. 09.10.2006 16:43 1884 Art. 50 alin.3
PL 571/2006 privind modificarea art.50 alin.(2) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare
DA
1677. 03.10.2006 17:36 1880 Vot final
PL 557/2006 privind reînființarea satului DAMIAN prin reorganizarea comunei SADOVA, județul DOLJ
DA
1678. 03.10.2006 17:34 1879 Vot final
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NU
1679. 03.10.2006 17:30 1877 Propunerea comisiei de respingere a propunerii legislative
PL 576/2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
NU
1680. 03.10.2006 17:28 1876
PL 576/2006 pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
DA
1681. 03.10.2006 17:08 1875
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NU
1682. 03.10.2006 17:07 1873
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NU
1683. 03.10.2006 17:07 1874
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NU
1684. 03.10.2006 17:06 1871
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NU
1685. 03.10.2006 17:06 1870
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
DA
1686. 03.10.2006 17:06 1872
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
NU
1687. 03.10.2006 17:05 1869
PL 555/2006 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
DA
1688. 03.10.2006 16:59 1868 Prezență Nu a votat
1689. 19.09.2006 12:45 1844 Vot final
PL 94/2006 pentru modificarea art.17 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora
DA
1690. 19.09.2006 12:44 1842 Vot final
PL 567/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentu autoritățile administrației publice și instituțiile publice
DA
1691. 19.09.2006 12:44 1843 Vot final
PL 529/2006 privind modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
DA
1692. 19.09.2006 12:43 1840 Vot final
PL 92/2005 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2005 pentru abrogarea alin.(2) al art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
Nu a votat
1693. 19.09.2006 12:43 1841 Vot final
PL 584/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto
DA
1694. 19.09.2006 12:43 1861 Vot final
PL 480/2006 privind facilitarea listării societăților comerciale pe piața de capital
DA
1695. 19.09.2006 12:42 1860 Vot final
PL 583/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2006 privind autorizarea Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială de a încheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligației de compensare asumate de această firmă în cadrul contractului de achiziție încheiat cu Ministerul Administrației și Internelor prin Societatea Comercială COMICEX- S.A.
DA
1696. 19.09.2006 12:42 1839 Vot final
PL 582/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
DA
1697. 19.09.2006 12:41 1838 Vot final
Respingere PL 640/2006 de modificare și completare a Legii nr.84/1995, Legea învățământului
DA
1698. 19.09.2006 12:40 1837 Vot final
Respingere PL 594/2006 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
DA
1699. 19.09.2006 12:40 1859 Vot final
PL 623/2006 pentru înființarea satului Comasca prin reorganizarea comunei Oinacu, județul Giurgiu
DA
1700. 19.09.2006 12:39 1835 Vot final
PL 551/2006 pentru modificarea alineatului (3) al articolului 104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 7 martie 2021, 18:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro