Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Ardelean Lia în legislatura 2004-2008?

2660 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1801. 27.06.2006 12:54 1725 Vot final
PL 539/2006 pentru ratificarea Protocolului, adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
DA
1802. 27.06.2006 12:53 1700 Vot final
PL 532/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
1803. 27.06.2006 12:53 1724 Vot final
PL 315/2006 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001
DA
1804. 27.06.2006 12:53 1699 Vot final
PL 533/2006 pentru aprobarea preluării de către Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. de la rezerva de stat a cantității de 315, 0 tone apă grea, necesară punerii în funcțiune a Unității 2 CNE Cernavodă
DA
1805. 27.06.2006 12:53 1698 Vot final
PL 316/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
DA
1806. 27.06.2006 12:52 1723 Vot final
PL 172/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
DA
1807. 27.06.2006 12:52 1697 Vot final
PL 335/2006 privind completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
DA
1808. 27.06.2006 12:51 1694 Vot final
Respingere PL 279/2006 privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
DA
1809. 27.06.2006 12:51 1696 Vot final
PL 690/2005 privind informarea publicului asupra modalității de interpretare play-back de către artiștii interpreți vocali în timpul spectacolelor sau concertelor
DA
1810. 27.06.2006 12:51 1695 Vot final
PL 222/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică
DA
1811. 27.06.2006 12:50 1738 Vot final
PL 174/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
NU
1812. 27.06.2006 12:49 1692 Vot final
PL 408/2006 pentru completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
DA
1813. 27.06.2006 12:49 1693 Vot final
PL 337/2006 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
Abținere
1814. 27.06.2006 12:49 1722 Vot final
PL 103/2006 privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării
DA
1815. 27.06.2006 12:48 1721 Vot final
PL 322/2006 pentru modificarea anexei nr.1 la Legea fondului funciar nr.18/1991
DA
1816. 27.06.2006 12:48 1691 Vot final
PL 311/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
DA
1817. 27.06.2006 12:47 1689 Vot final
PL 336/2006 pentru modificarea alin.(1) și (3) ale art. 21¹ din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
DA
1818. 27.06.2006 12:47 1690 Vot final
PL 309/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
DA
1819. 27.06.2006 12:46 1688 Vot final
PL 242/2006 privind stimularea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar
NU
1820. 27.06.2006 12:46 1687 Vot final
PL 448/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
DA
1821. 27.06.2006 12:45 1686 Vot final
PL 234/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2006 pentru prevenirea și combaterea violenței în sport
Abținere
1822. 27.06.2006 12:45 1685 Vot final
PL 314/2006 pentru modificarea și completarea Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stapân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
DA
1823. 27.06.2006 12:45 1720 Vot final
PL 179/2006 privind acordarea unei măsuri reparatorii pentru cei care, având titlul de doctor în științe, nu au beneficiat de prevederile Legii nr.128/1997 (Statutul personalului didactic)
NU
1824. 27.06.2006 12:44 1684 Vot final
PL 334/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole
DA
1825. 27.06.2006 12:44 1683 Vot final
PL 255/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
DA
1826. 27.06.2006 12:44 1719 Vot final
PL 122/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
DA
1827. 27.06.2006 12:43 1737 Vot final
PL 507/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea art.XVII alin.(3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
DA
1828. 27.06.2006 12:43 1682 Vot final
PL 15/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
DA
1829. 27.06.2006 12:42 1680 Vot final
PL 469/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art.167¹ din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
DA
1830. 27.06.2006 12:42 1681 Vot final
PL 499/2006 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
DA
1831. 27.06.2006 12:41 1679 Vot final
PL 333/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
DA
1832. 27.06.2006 12:41 1727 Vot final
PL 506/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2006 pentru modificarea art.1 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state
DA
1833. 27.06.2006 12:40 1676 Vot final
PL 501/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
DA
1834. 27.06.2006 12:40 1677 Vot final
PL 423/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
DA
1835. 27.06.2006 12:40 1678 Vot final
PL 508/2006 privind personalizarea centralizată a pașapoartelor cu date biometrice
DA
1836. 27.06.2006 12:19 1674 Retrimitere la comisie
PL 353/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
DA
1837. 27.06.2006 12:05 1673 Retrimitere la comisie
PL 320/2006 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri
DA
1838. 27.06.2006 11:57 1671 Pct.5 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
Abținere
1839. 27.06.2006 11:57 1672 Pct.6 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
Abținere
1840. 27.06.2006 11:57 1729 Pct.5 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
Abținere
1841. 27.06.2006 11:56 1670 Pct.5 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
Abținere
1842. 27.06.2006 11:56 1669 Pct.3 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
Abținere
1843. 27.06.2006 11:51 1668 Retrimitere la comisie
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
DA
1844. 27.06.2006 11:33 1667 Pct.72 - Amendamente respinse
PL 455/2005 serviciului public de alimentare cu energie termică
DA
1845. 27.06.2006 11:27 1666 Pct.69 - Amendamente respinse
PL 455/2005 serviciului public de alimentare cu energie termică
DA
1846. 27.06.2006 11:03 1665 Pct.2
PL 518/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
NU
1847. 27.06.2006 10:59 1664 Pct.2 - Amendamente respinse
PL 518/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
NU
1848. 27.06.2006 10:50 1663 Retrimitere la comisie
PL 476/2006 pentru completarea art.129 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA
1849. 22.06.2006 09:48 1643 Retrimitere la comisie
PL 306/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea "Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural"
DA
1850. 20.06.2006 13:08 1658 Vot final
PL 466/2006 privind finanțele publice locale
DA
1851. 20.06.2006 13:07 1640 Vot final
PL 538/2005 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
DA
1852. 20.06.2006 12:59 1639 Vot final
PL 449/2006 pentru modificarea alin.(1) al art.54 din Legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor
DA
1853. 20.06.2006 12:56 1638 Vot final
Respingere PL 421/2006 pentru completarea art.10 alin.1 lit.b din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA
1854. 20.06.2006 12:55 1637 Vot final
PL 260/2006 pentru completarea art.7 din Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
DA
1855. 20.06.2006 12:54 1636 Vot final
PL 239/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002
DA
1856. 20.06.2006 12:54 1655 Vot final
Respingere PL 313/2006 pentru modificarea anexei la Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată
DA
1857. 20.06.2006 12:54 1656 Vot final
PL 258/2006 pentru modificarea art.12 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
DA
1858. 20.06.2006 12:50 1635 Vot final
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
1859. 20.06.2006 12:46 1634 Vot final
PL 169/2006 privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
DA
1860. 20.06.2006 11:55 1657 Amendamentul de modificare a pragului de îndatorare la 40%
PL 466/2006 privind finanțele publice locale
DA
1861. 20.06.2006 11:54 1632 Amendamentul de ridicare a pragului de îndatorare la 30%
PL 466/2006 privind finanțele publice locale
NU
1862. 20.06.2006 11:46 1631 Art. 33 alin. 3 - Amendamente respinse
PL 466/2006 privind finanțele publice locale
DA
1863. 20.06.2006 11:44 1630 Pct. 40 - Amendamente respinse art. 32
PL 466/2006 privind finanțele publice locale
DA
1864. 19.06.2006 17:09 1626 Raportul de respingere a proiectului de lege formulat de Comisia juridică, de disciplină și imunități
PL 449/2006 pentru modificarea alin.(1) al art.54 din Legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor
NU
1865. 15.06.2006 12:21 1623 pct. 88
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
1866. 15.06.2006 12:20 1622 Propunere
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
1867. 15.06.2006 12:19 1621 Pct. 88
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
1868. 15.06.2006 12:09 1620 Amendament respins - amendamente respinse art.59
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
1869. 15.06.2006 11:58 1618 Amendament - amendamente respinse art.50 alin.2
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
1870. 15.06.2006 11:58 1619 Pct. 60
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
1871. 15.06.2006 11:50 1617 Pct.55
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
1872. 15.06.2006 11:49 1616 Amendament - Amendamente respinse art. 46 alin. 2 lit.a)
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
1873. 15.06.2006 11:19 1615 Pct. 53 din raport
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
1874. 15.06.2006 11:18 1614 Amendament - amendamente respinse
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
1875. 13.06.2006 12:48 1606 Vot final
PL 219/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
DA
1876. 13.06.2006 12:48 1607 Vot final
PL 407/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
DA
1877. 13.06.2006 12:47 1605 Vot final
PL 406/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
DA
1878. 13.06.2006 12:43 1604 Vot final
Respingere PL 210/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naționale Loteria Română - S.A. și a Companiei Naționale Imprimeria Națională - S.A., precum și pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora
Abținere
1879. 13.06.2006 12:42 1603 Vot final
PL 424/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei(RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscico,l precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
DA
1880. 13.06.2006 12:41 1601 Vot final
PL 533/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
DA
1881. 13.06.2006 12:38 1625 Vot final
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
NU
1882. 13.06.2006 12:37 1600 Vot final
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
1883. 13.06.2006 12:37 1599 Vot final
PL 420/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național-Secțiunea I-Rețele de transport
DA
1884. 12.06.2006 17:28 1579 Vot final
PL 516/2006 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Austria în domeniul securității sociale, semnat la București la 28 octombrie 2005
DA
1885. 12.06.2006 17:23 1578 Vot final
PL 515/2006 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Convenția împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varșovia la 12 septembrie 2002
DA
1886. 12.06.2006 17:19 1577 Vot final
PL 475/2006 privind ratificarea Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate Utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986 și a Protocolului de Amendare a Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006
DA
1887. 12.06.2006 17:12 1576 Vot final
PL 495/2006 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 15 decembrie 2005 și la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001
DA
1888. 12.06.2006 17:11 1575 amendament la articolul unic
PL 495/2006 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 15 decembrie 2005 și la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001
DA
1889. 12.06.2006 17:07 1574 Vot final
PL 487/2006 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică și tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006
DA
1890. 12.06.2006 17:01 1573 Vot final
PL 486/2006 pentru ratificarea Protocolului Adițional între România și Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România și Republica Slovacă privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994
DA
1891. 06.06.2006 13:08 1554 Vot final
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
DA
1892. 06.06.2006 13:07 1552 Vot final
PL 132/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
DA
1893. 06.06.2006 13:07 1553 Vot final
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
1894. 06.06.2006 13:06 1551 Vot final
PL 249/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art.23 din Ordonanța Guvernului nr.86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
DA
1895. 06.06.2006 13:06 1550 Vot final
PL 425/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea articolului 16 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
DA
1896. 06.06.2006 13:06 1549 Vot final
PL 605/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
DA
1897. 06.06.2006 13:05 1548 Vot final
PL 237/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise
DA
1898. 06.06.2006 13:05 1547 Vot final
PL 448/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
NU
1899. 06.06.2006 13:04 1546 Vot final
PL 303/2006 pentru completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
DA
1900. 06.06.2006 13:03 1545 Vot final
PL 217/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 26 februarie 2021, 21:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro