Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Ardelean Lia în legislatura 2004-2008?

2660 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
2201. 19.04.2006 12:23 1172 Vot final
PL 606/2005 pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Legea cooperației agricole nr.566/2004
DA
2202. 19.04.2006 12:23 1171 Vot final
PL 88/2006 pentru modificarea și completarea art.17 alin (2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
DA
2203. 19.04.2006 12:22 1170 Vot final
PL 57/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea Fondului forestier național
DA
2204. 19.04.2006 12:22 1169 Vot final
Respingere PL 50/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A.Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
DA
2205. 19.04.2006 12:21 1168 Vot final
PL 55/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2005 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
DA
2206. 19.04.2006 12:21 1167 Vot final
PL 31/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
DA
2207. 19.04.2006 12:20 1165 Vot final
PL 29/2006 pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
DA
2208. 19.04.2006 12:20 1166 Vot final
Adoptare PL 127/2005 privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare
DA
2209. 19.04.2006 12:19 1163 Vot final
PL 623/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
DA
2210. 19.04.2006 12:19 1164 Vot final
PL 28/2006 pentru abrogarea art.7 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
DA
2211. 19.04.2006 12:18 1162 Vot final
PL 58/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.9 alin.(1) și (4) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004
DA
2212. 19.04.2006 12:18 1161 Vot final
PL 17/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
DA
2213. 19.04.2006 12:17 1159 Vot final
PL 423/2005 privind modificarea și completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant
DA
2214. 19.04.2006 12:17 1160 Vot final
PL 604/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit
DA
2215. 19.04.2006 12:16 1158 Vot final
PL 667/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
DA
2216. 19.04.2006 12:16 1157 Vot final
PL 646/2005 privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
DA
2217. 19.04.2006 12:15 1156 Vot final
PL 643/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea cotizației anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organitației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie - decembrie 2005, precum și pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor maritime al OCDE
DA
2218. 19.04.2006 12:14 1155 Vot final
PL 552/2005 pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
DA
2219. 19.04.2006 12:14 1154 Vot final
PL 551/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice
DA
2220. 19.04.2006 12:14 1153 Vot final
PL 610/2005 pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară
DA
2221. 19.04.2006 12:13 1152 Vot final
PL 546/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
DA
2222. 19.04.2006 12:13 1151 Vot final
PL 511/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
DA
2223. 19.04.2006 12:12 1150 Vot final
PL 116/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului
DA
2224. 19.04.2006 12:12 1149 Vot final
Respingere PL 609/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
DA
2225. 19.04.2006 12:11 1148 Vot final
PL 130/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
DA
2226. 19.04.2006 11:38 1147
PL 173/2006 privind utilizarea codificării standardizate a seturilor de caractere în documentele în formă electronică
NU
2227. 19.04.2006 11:30 1146 Art.6
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
DA
2228. 19.04.2006 11:30 1145 Art.6 alin.2
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
DA
2229. 19.04.2006 11:29 1144 Art.6 alin.1
PL 191/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în localitățile din mediul rural
DA
2230. 19.04.2006 10:36 1124 Retrimitere la comisie
PL 128/2006 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă
DA
2231. 19.04.2006 10:34 1123 Art.2
PL 76/2006 pentru modificarea art.30 și art.46 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
NU
2232. 19.04.2006 10:34 1122 Art.1
PL 76/2006 pentru modificarea art.30 și art.46 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
NU
2233. 13.04.2006 12:11 1119 Art. II
PL 647/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
NU
2234. 13.04.2006 12:10 1116 Art. 10
PL 647/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
NU
2235. 13.04.2006 12:10 1117 Art. 16
PL 647/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
NU
2236. 13.04.2006 12:10 1118 Art. 17
PL 647/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
NU
2237. 13.04.2006 12:09 1115 Titlul legii
PL 647/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
NU
2238. 13.04.2006 12:07 1113 Titlul legii
PL 676/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.19/17.03.2000, cu modificările și completările ulterioare
NU
2239. 13.04.2006 12:07 1114 Art. 1
PL 676/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.19/17.03.2000, cu modificările și completările ulterioare
NU
2240. 13.04.2006 12:05 1111 Titlul legii
PL 464/2005 privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100% creșterea prețurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile
Abținere
2241. 13.04.2006 12:03 1108 Art. 54
PL 60/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare
Abținere
2242. 13.04.2006 12:03 1107 Art. 53
PL 60/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare
Abținere
2243. 13.04.2006 12:03 1106 Art. 32
PL 60/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare
Abținere
2244. 13.04.2006 12:02 1105 Art. 26
PL 60/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare
Abținere
2245. 13.04.2006 12:01 1102 Par. 2
PL 60/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare
Abținere
2246. 13.04.2006 12:00 1101 Art. 19
PL 60/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare
Abținere
2247. 13.04.2006 12:00 1100 Art. 6 alin. 1
PL 60/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare
NU
2248. 13.04.2006 11:59 1099 Art. 6
PL 60/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare
NU
2249. 13.04.2006 11:24 1098 Retrimitere la comisie
PL 122/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
DA
2250. 13.04.2006 10:30 1097 Retrimitere la comisie
PL 509/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
NU
2251. 11.04.2006 13:02 1093 Vot final
Adoptare PL 12/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activității Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
DA
2252. 11.04.2006 13:01 1092 Vot final
Respingere PL 41/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura
DA
2253. 11.04.2006 13:01 1091 Vot final
Adoptare PL 622/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura
DA
2254. 11.04.2006 13:00 1090 Vot final
Adoptare PL 383/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
DA
2255. 11.04.2006 13:00 1089 Vot final
Adoptare PL 183/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
DA
2256. 11.04.2006 12:59 1087 Vot final
Adoptare PL 508/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură
DA
2257. 11.04.2006 12:59 1088 Vot final
Adoptare PL 68/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
DA
2258. 11.04.2006 12:58 1086 Vot final
Adoptare PL 135/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2005 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
DA
2259. 11.04.2006 12:57 1084 Prezență Nu a votat
2260. 11.04.2006 12:57 1083 Vot final
Adoptare PL 61/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
DA
2261. 11.04.2006 12:57 1085 Vot final
Adoptare PL 539/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
2262. 11.04.2006 12:55 1081 Vot final
Adoptare PL 112/2006 pentru înființarea comunei Toboliu, prin reorganizarea comunei Girișu de Criș, județul Bihor
DA
2263. 11.04.2006 12:54 1079 Vot final
Respingere PL 111/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994, privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
Nu a votat
2264. 11.04.2006 12:53 1078 Vot final
Adoptare PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2265. 11.04.2006 12:52 1076 Vot final
PL 69/2006 privind zonele metropolitane
DA
2266. 11.04.2006 12:52 1075 Vot final
Adoptare PL 70/2006 pentru completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național-Secțiunea a IV-Rețeaua de localități
DA
2267. 11.04.2006 12:51 1074 Vot final
Adoptare PL 113/2006 pentru modificarea art.5 și 6 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA
2268. 11.04.2006 12:47 1073 Vot final
Adoptare PL 447/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
DA
2269. 11.04.2006 12:44 1072 Vot final
PL 105/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică
DA
2270. 11.04.2006 12:43 1071 Vot final
Adoptare PL 134/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
DA
2271. 11.04.2006 12:43 1070 Vot final
Respingere PL 465/2005 pentru modificarea și completarea alin.(3) al articolului 53 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, modificată și completată prin OUG nr.93/2004 și aprobată prin Legea nr.583/2004
DA
2272. 11.04.2006 12:41 1069 Vot final
Respingere PL 647/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
DA
2273. 11.04.2006 12:40 1068 Vot final
Respingere PL 545/2005 privind interzicerea accesului la demnități și funcții publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut parte din nomenclatura comunistă "LEGEA ANTINOMENCLATURĂ"
DA
2274. 11.04.2006 12:36 1067 Vot final
Respingere PL 676/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.19/17.03.2000, cu modificările și completările ulterioare
DA
2275. 11.04.2006 12:35 1066 Vot final
Respingere PL 464/2005 privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100% creșterea prețurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile
Abținere
2276. 11.04.2006 12:34 1065 Vot final
Respingere PL 60/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 29 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare
DA
2277. 11.04.2006 12:33 1064 Vot final
Respingere PL 50/2006 privind regimul juridic al bunurilor imobile și mobile preluate în mod abuziv de stat sau alte persoane juridice, pe baza prevederilor actelor normative referitoare la Casa de Administrare și Supraveghere a Bunurilor Inamice (C.A.S.B.I.)
DA
2278. 11.04.2006 11:36 1060 Art. 6 alin. 4 - Amendament respins.
PL 539/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
NU
2279. 11.04.2006 10:55 1048 Amendament respins - Art. 41 alin. 6
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2280. 11.04.2006 10:55 1047 Amendament respins - Art. 41 alin. 5
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2281. 11.04.2006 10:54 1046 Amendament respins - Art. 41 alin. 4
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2282. 11.04.2006 10:54 1045 Amendament respins - Art. 41 alin. 3
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2283. 11.04.2006 10:54 1044 Amendament respins - Art. 41 alin. 2
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2284. 11.04.2006 10:53 1043 Amendament respins - Art.4 indice 1
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2285. 11.04.2006 10:45 1042 Art. 3 alin. 2 - Amendament respins - pct. 8
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
NU
2286. 11.04.2006 10:38 1041 Art. 3 alin. 1 - Amendament respins
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
NU
2287. 11.04.2006 10:35 1040 Art. 2 alin.1-3 - Amendament respins
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
NU
2288. 11.04.2006 10:33 1039 Art. 2 - Amendament respins
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2289. 11.04.2006 10:30 1038 Art. 2 - Abrogare
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
NU
2290. 10.04.2006 18:22 1036 Alin. 3
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2291. 10.04.2006 18:22 1035 Lit. k)
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2292. 10.04.2006 18:21 1034 Lit. j)
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2293. 10.04.2006 18:20 1033 Lit. i) - Se elimina
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2294. 10.04.2006 18:17 1032 Lit. h)
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2295. 10.04.2006 18:11 1031 Lit. g)
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2296. 10.04.2006 18:10 1030 Lit. f)
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2297. 10.04.2006 18:09 1028 Lit. d)
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2298. 10.04.2006 18:09 1029 Lit. e)
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2299. 10.04.2006 18:08 1027 Lit. c)
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA
2300. 10.04.2006 18:07 1026 Lit. b)
PL 669/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 7 martie 2021, 18:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro