Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Ardelean Lia în legislatura 2004-2008?

2660 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
2501. 14.03.2006 11:54 666 Vot final
Respingere PL 658/2005 privind rezolvarea situației terenurilor cu destinații speciale
DA
2502. 14.03.2006 11:54 665 Vot final
Respingere PL 656/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor
DA
2503. 14.03.2006 11:53 664 Vot final
Respingere PL 631/2005 privind unele măsuri pentru eficientizarea activității serviciilor deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale
DA
2504. 14.03.2006 11:52 663 Vot final
Respingere PL 650/2005 privind modificarea O.G. 80/2001
DA
2505. 14.03.2006 11:51 662 Vot final
Respingere PL 572/2005 privind Programul Guvernului în cazul unor calamități naturale
DA
2506. 14.03.2006 11:50 661 Vot final
Respingere PL 570/2005 privind Programul de mansardări și supraetajări de locuințe
DA
2507. 14.03.2006 11:49 660 Vot final
Respingere PL 574/2005 privind construirea de parkinguri supraterane în municipii
DA
2508. 14.03.2006 11:48 659 Vot final
Respingere PL 573/2005 privind întocmirea planurilor de dezvoltare pe localități în vederea realizării investițiilor în infrastructură
DA
2509. 14.03.2006 11:47 658 Vot final
Respingere PL 544/2005 privind Programul național de realizare a centurilor rutiere de ocolire a municipiilor reședință de județ
DA
2510. 14.03.2006 11:46 657 Vot final
Respingere PL 576/2005 pentru încetarea finanțării de la bugetul statului a reprezentantului special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare și dezvoltare durabilă
DA
2511. 14.03.2006 11:45 656 Vot final
Respingere PL 493/2005 privind modificarea OUG nr.23/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare
DA
2512. 14.03.2006 11:44 655 Vot final
Respingere PL 465/2005 pentru modificarea și completarea alin.(3) al articolului 53 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, modificată și completată prin OUG nr.93/2004 și aprobată prin Legea nr.583/2004
DA
2513. 14.03.2006 11:43 654 Vot final
Respingere PL 584/2005 pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
DA
2514. 14.03.2006 11:42 653 Vot final
Respingere PL 659/2005 pentru completarea Legii 376 din 2004 privind bursele private
DA
2515. 14.03.2006 11:41 652 Vot final
Respingere PL 657/2005 privind uniformele școlare
DA
2516. 14.03.2006 11:40 651 Vot final
Respingere PL 679/2005 pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
DA
2517. 14.03.2006 11:39 650 Vot final
Respingere PL 649/2005 pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
DA
2518. 14.03.2006 11:38 649 Vot final
Respingere PL 652/2005 pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performanței în pregătirea liceală și universitară
DA
2519. 14.03.2006 11:37 648 Vot final
Respingere PL 550/2005 pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 376 / 2004 privind bursele private
DA
2520. 14.03.2006 11:36 647 Vot final
Respingere PL 558/2005 privind Fondul Special al Drumurilor Publice
DA
2521. 14.03.2006 11:35 646 Vot final
Respingere PL 542/2005 pentru modificarea Legii gazelor nr.351/2004
DA
2522. 14.03.2006 11:34 645 Vot final
Respingere PL 541/2005 privind interzicerea folosirii cianurilor în industria minieră pentru obținerea aurului și argintului la Roșia Montana
DA
2523. 14.03.2006 11:34 644 Vot final
Respingere PL 543/2005 pentru completarea O.G. nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
NU
2524. 14.03.2006 11:33 643 Vot final
Respingere PL 562/2005 pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor naționale și județene prin contractarea unor credite externe
DA
2525. 14.03.2006 11:32 642 Vot final
Respingere PL 425/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
2526. 14.03.2006 11:31 641 Vot final
Respingere PL 680/2005 pentru modificarea art.92 alin.(5) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar
DA
2527. 14.03.2006 11:30 640 Vot final
Respingere PL 687/2005 privind modificarea Legii nr.18/1991, Legea fondului funciar republicată
DA
2528. 14.03.2006 11:29 639 Vot final
Respingere PL 616/2005 privind acordarea de către stat a unui ajutor bănesc pentru producătorii agricoli care au însămânțat terenuri agricole în toamna anului 2004, precum și pentru cei care au înființat culturi agricole în primăvara anului 2005
DA
2529. 14.03.2006 11:22 633 Vot final
Respingere PL 271/2005 pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
DA
2530. 14.03.2006 11:21 631 Vot final
Respingere PL 422/2005 pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
DA
2531. 14.03.2006 11:21 632 Vot final
Respingere PL 275/2005 pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
DA
2532. 14.03.2006 11:20 630 Vot final
Respingere PL 276/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumei de 50 de milioane de euro anual pentru reabilitarea și dotarea căminelor culturale din mediul rural
DA
2533. 14.03.2006 11:18 629 Vot final
Respingere PL 260/2005 privind sprijinul acordat tinerilor, în vederea întemeierii unei familii
DA
2534. 14.03.2006 11:17 628 Vot final
Respingere PL 259/2005 privind susținerea familiilor tinere
DA
2535. 14.03.2006 11:17 627 Vot final
Respingere PL 261/2005 privind modificarea și completarea art.68 alin.4 din Legea nr.567 din 09.12.2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.1197 din 14.12.2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
DA
2536. 14.03.2006 11:15 626 Vot final
Respingere PL 248/2005 pentru modificarea Legii nr.31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
DA
2537. 14.03.2006 11:15 625 Vot final
Respingere PL 587/2005 privind modificarea Legii nr.49/1999 și a Legii nr.88/2004 privind pensiile I.O.V.R.
DA
2538. 14.03.2006 11:14 624 Vot final
Respingere PL 586/2005 privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru unii pensionari
DA
2539. 14.03.2006 11:13 623 Vot final
Respingere PL 583/2005 privind salarizarea personalului din domeniul învățământului, cercetării, sănătății și funcționarilor publici
DA
2540. 14.03.2006 11:12 622 Vot final
Respingere PL 582/2005 privind protecția persoanelor vârstnice
DA
2541. 14.03.2006 11:11 621 Vot final
Respingere PL 464/2005 privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100% creșterea prețurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile
DA
2542. 14.03.2006 11:10 620 Vot final
Respingere PL 253/2002 privind unele măsuri referitoare la mișcarea antifascistă din România.
DA
2543. 14.03.2006 11:09 619 Vot final
Respingere PL 227/2005 privind instituirea pensiei minime pe economie
DA
2544. 14.03.2006 11:08 618 Vot final
Respingere PL 277/2005 privind obligativitatea înscrierii grupei sanguine și RH-ului în actul de identitate și permisul de conducere auto
NU
2545. 14.03.2006 11:07 617 Vot final
Respingere PL 274/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
DA
2546. 14.03.2006 11:06 616 Vot final
Respingere PL 637/2005 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
DA
2547. 14.03.2006 11:05 615 Vot final
Respingere PL 634/2005 privind elaborarea de către Guvern a fișei financiare pentru inițiativele legislative
DA
2548. 14.03.2006 11:04 614 Vot final
Respingere PL 648/2005 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării contractării de abonamente la Internet
DA
2549. 14.03.2006 11:03 613 Vot final
Respingere PL 564/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România
DA
2550. 14.03.2006 11:02 612 Vot final
Respingere PL 589/2005 privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale
DA
2551. 14.03.2006 11:01 611 Vot final
Respingere PL 614/2005 privind abrogarea procedurii referitoare la cererea de oferte pravăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001, privind achizițiile publice
DA
2552. 14.03.2006 11:00 609 Vot final
Respingere PL 590/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
DA
2553. 14.03.2006 11:00 610 Vot final
Respingere PL 615/2005 privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici
DA
2554. 14.03.2006 10:59 608 Vot final
Respingere PL 372/2005 privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
DA
2555. 14.03.2006 10:58 607 Vot final
Respingere PL 560/2005 privind acordarea de ajutoare financiare persoanelor ale căror case și anexe gospodărești au fost inundate, în urma calamităților naturale
DA
2556. 14.03.2006 10:57 606 Vot final
Respingere PL 561/2005 pentru alocarea de la bugetul de stat a sumei de 200 de milioane de euro anual, pentru reabilitarea școlilor și construcțiilor școlare din mediul rural
DA
2557. 13.03.2006 16:42 549 Art.6
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
DA
2558. 09.03.2006 11:09 525 Retrimitere la comisie
PL 545/2005 privind interzicerea accesului la demnități și funcții publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut parte din nomenclatura comunistă "LEGEA ANTINOMENCLATURĂ"
DA
2559. 09.03.2006 10:22 522 Prezență Nu a votat
2560. 09.03.2006 10:18 521 Art.123 in formularea initiatorului
PL 23/2006 privind procedura insolvenței
DA
2561. 09.03.2006 10:17 520 Art.123 cu amendamentul comisiei
PL 23/2006 privind procedura insolvenței
Nu a votat
2562. 07.03.2006 14:11 513 Propunerea de VOT SECRET asupra cererii ministrului justiției privind încuviințarea percheziției la două imobile care aparțin domnului Adrian Năstase, deputat și președinte al Camerei Deputaților (Repetare vot) DA
2563. 07.03.2006 14:04 512 Propunerea de VOT SECRET asupra cererii ministrului justiției privind încuviințarea percheziției la două imobile care aparțin domnului Adrian Năstase, deputat și președinte al Camerei Deputaților Nu a votat
2564. 07.03.2006 10:47 510 Vot final
Adoptare PL 51/2006 Legea-cadru a descentralizării
Nu a votat
2565. 07.03.2006 10:46 509 Vot final
Adoptare PL 47/2006 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind funcționarea Institutului Cultural Român la Budapesta și a Centrului Cultural al Republicii Ungare la București, semnat la București la 20 octombrie 2005
DA
2566. 07.03.2006 10:45 508 Vot final
Adoptare PL 77/2006 pentru modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind navigația pe căile navigabile interioare, semnat la București la 1 noiembrie 2005
DA
2567. 07.03.2006 10:44 507 Vot final
Adoptare PL 71/2006 pentru ratificarea Protocolului nr.12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, adoptat la Roma, la 4 noiembrie 2000
DA
2568. 07.03.2006 10:43 506 Vot final
Adoptare PL 46/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr.504/2002
DA
2569. 07.03.2006 10:43 505 Vot final
Adoptare PL 556/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
DA
2570. 07.03.2006 10:42 504 Vot final
Adoptare PL 16/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2005 pentru modificarea art.22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole și a art.33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole
DA
2571. 07.03.2006 10:41 503 Vot final
Adoptare PL 555/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală
DA
2572. 07.03.2006 10:40 502 Vot final
Adoptare PL 48/2006 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Latină, privind înființarea unui Birou al Uniunii Latine la București și privilegiile și imunitățile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, semnat la București la 14 octombrie 2005
DA
2573. 07.03.2006 10:38 501 Vot final
Respingere PL 664/2005 privind înființarea comunei Trei Sate, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Ghindari
Abținere
2574. 07.03.2006 10:36 499 Vot final
Adoptare PL 11/2006 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
DA
2575. 07.03.2006 10:35 498 Prezență DA
2576. 06.03.2006 17:35 489 Stabilire timpi dezbatere
PL 51/2006 Legea-cadru a descentralizării
Nu a votat
2577. 06.03.2006 17:11 485 Stabilire timpi dezbatere
PL 46/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr.504/2002
DA
2578. 06.03.2006 16:44 481 Modificare termen depunere raport
PL 642/2005 privind pregătirea populației pentru apărare
DA
2579. 02.03.2006 12:21 477 Amânarea dezbaterii pe articole
PL 506/2005 monumentelor de for public
DA
2580. 02.03.2006 12:08 476 Amendament comisie la anexa 1
PL 556/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
DA
2581. 02.03.2006 12:06 475 Amendament la anexa 1
PL 556/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
DA
2582. 02.03.2006 12:01 474 Introducerea alin.3 la art.10 (în redactarea comisiei)
PL 556/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
DA
2583. 28.02.2006 12:09 434 Vot final
Adoptare PL 18/2006 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
DA
2584. 28.02.2006 12:08 433 Vot final
Adoptare PL 535/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
2585. 28.02.2006 12:07 432 Vot final
PL 628/2005 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca "Sărbătoarea etniei romilor din România"
DA
2586. 28.02.2006 12:06 431 Vot final
PL 19/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
DA
2587. 28.02.2006 12:04 430 Vot final
PL 20/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
DA
2588. 28.02.2006 12:03 429 Vot final
PL 21/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului național de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localități în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
DA
2589. 28.02.2006 12:02 428 Vot final
PL 624/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997
DA
2590. 28.02.2006 12:01 427 Vot final
PL 212/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
NU
2591. 28.02.2006 12:00 426 Vot final
PL 668/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.44/2005 privind unele măsuri pentru construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundațiile produse în anul 2005
DA
2592. 28.02.2006 11:58 425 Vot final
PL 22/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin.(2) al art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
DA
2593. 28.02.2006 11:57 424 Vot final
PL 13/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat pentru Cancelaria Primului-Ministru
Abținere
2594. 28.02.2006 11:55 423 Vot final
PL 554/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
DA
2595. 28.02.2006 11:54 422 Vot final
PL 603/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
DA
2596. 28.02.2006 11:53 421 Vot final
PL 494/2005 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
NU
2597. 28.02.2006 11:51 420 Vot final
PL 670/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin.(3) al art.3 din Legea nr.682/2002 privind protecția martorilor
DA
2598. 28.02.2006 11:50 419 Vot final
PL 666/2005 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
DA
2599. 28.02.2006 11:49 418 Vot final
PL 6/2006 privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea și gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005
DA
2600. 28.02.2006 11:48 417 Vot final
PL 5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.481/2004 privind protecția civilă
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 2 martie 2021, 15:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro