Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Ardelean Lia în legislatura 2004-2008?

2660 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
2601. 28.02.2006 11:47 416 Vot final
PL 9/2006 pentru ratificarea Protocolului Adițional convenit prin Notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului României și al Consiliului de Miniștri al Republicii Albania, transmise la București la 26 mai 2005 și respectiv la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 11 mai 1994
DA
2602. 28.02.2006 11:45 415 Vot final
PL 641/2005 pentru declararea ca oraș a comunei Livada, jud.Satu-Mare
DA
2603. 28.02.2006 11:45 414 Vot final
PL 665/2005 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora
DA
2604. 28.02.2006 11:44 413 Vot final
PL 426/2005 privind completarea Legii locuinței nr.114/1996
DA
2605. 28.02.2006 11:02 411 Retrimitere la comisie
PL 1/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005
DA
2606. 27.02.2006 17:49 408 Prezență DA
2607. 23.02.2006 11:08 400 Amendament susținut de către doamna deputat Aura Vasile
PL 212/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
Abținere
2608. 23.02.2006 11:06 399 Raportul comisiei
PL 212/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
Abținere
2609. 20.02.2006 17:33 397 Comisie de numarare voturi pentru alegere secretar general și secretar general-adjunct DA
2610. 20.02.2006 17:10 396 Vot final
Adoptare PL 3/2006 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea între România și Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, și pentru reglementarea unor măsuri referitoare la reprezentarea României la Eurojust, în perioada ce precede aderării și după data aderării la Uniunea Europeană
DA
2611. 20.02.2006 16:55 395 Vot final
Adoptare PL 384/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare
DA
2612. 20.02.2006 16:49 394 Vot final
Adoptare PL 644/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
DA
2613. 14.02.2006 12:52 390 Vot final
Adoptare PL 463/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
DA
2614. 14.02.2006 12:51 389 Vot final
Adoptare PL 462/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritații Naționale pentru Persoanele cu Handicap
DA
2615. 14.02.2006 12:50 388 Vot final
PL 585/2005 pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat
NU
2616. 14.02.2006 12:49 387 Vot final
Adoptare PL 588/2005 pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
NU
2617. 14.02.2006 12:48 386 Vot final
Adoptare PL 536/2005 privind sistemul național de asistență socială
DA
2618. 14.02.2006 12:48 385 Vot final
Adoptare PL 620/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare
DA
2619. 14.02.2006 12:47 384 Vot final
Respingere PL 571/2005 privind modificarea și completarea Legii 50/1991
DA
2620. 14.02.2006 12:46 383 Vot final
Adoptare PL 411/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
2621. 14.02.2006 12:45 382 Vot final
Adoptare PL 490/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
2622. 14.02.2006 12:45 381 Vot final
Adoptare PL 8/2006 pentru acceptarea amendamentelor la art.25 și 26 din Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1 la cea de a 3-a Reuniune a părților la Convenție
DA
2623. 14.02.2006 12:44 380 Vot final
Adoptare PL 4/2006 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003
DA
2624. 14.02.2006 12:43 379 Vot final
Adoptare PL 7/2006 pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind inventarierea Înțelegerilor bilaterale încheiate între România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la București la 8 noiembrie 2005
DA
2625. 14.02.2006 12:40 378 Vot final
Adoptare PL 10/2006 pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României, semnat la București la 6 decembrie 2005
DA
2626. 14.02.2006 12:39 377 Vot final
Adoptare PL 2/2006 pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor în timpul transportului internațional (revizuită), semnată la Chișinău la 6 noiembrie 2003
DA
2627. 14.02.2006 12:35 375 Vot final
Adoptare PL 513/2005 Proiectul Legii serviciilor comunitare de utilități publice
DA
2628. 14.02.2006 12:34 374 Vot final
Adoptare PL 599/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
DA
2629. 14.02.2006 11:47 372 Stabilire timpi dezbatere
PL 620/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare
DA
2630. 13.02.2006 17:56 364 art. I
PL 599/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
DA
2631. 13.02.2006 17:54 363 Retrimitere la comisie
PL 599/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
NU
2632. 13.02.2006 17:22 361 Retrimitere la comisie
PL 538/2005 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
DA
2633. 13.02.2006 17:16 360 Vot final
PL 645/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
DA
2634. 13.02.2006 17:15 359 Eliminare pct. 3 art. III
PL 645/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
DA
2635. 13.02.2006 17:10 358 Vot final
PL 520/2005 privind siguranța feroviară
DA
2636. 13.02.2006 17:01 357 Stabilire timpi dezbatere
PL 520/2005 privind siguranța feroviară
DA
2637. 13.02.2006 16:56 356 Vot final - Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților DA
2638. 13.02.2006 16:55 355 Art. 223 alin. (2) - Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților DA
2639. 13.02.2006 16:54 354 Art.31 alin.(1) lit.p) - Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților DA
2640. 13.02.2006 16:47 353 Retrimitere la comisie
PL 623/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
DA
2641. 09.02.2006 12:00 348 Vot final
PL 563/2005 privind modificarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar
DA
2642. 09.02.2006 11:55 347 Vot final
PL 547/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.19 alin (1) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
DA
2643. 07.02.2006 12:44 333 Vot final
PL 579/2005 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
DA
2644. 07.02.2006 12:43 332 Vot final
Adoptare PL 512/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
2645. 07.02.2006 12:41 331 Vot final
PL 479/2005 privind securitizarea creanțelor
DA
2646. 07.02.2006 12:40 330 Vot final
PL 595/2005 pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
2647. 07.02.2006 11:44 328 Titlul legii
PL 512/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
2648. 07.02.2006 11:17 327 Retrimitere la comisie
PL 336/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2005 privind vînzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
DA
2649. 06.02.2006 17:42 323 Vot final
PL 489/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
DA
2650. 06.02.2006 17:31 322 Retrimitere la comisie
PL 534/2005 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state și a art.12 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
DA
2651. 06.02.2006 17:29 321 Retrimitere la comisie
PL 490/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
2652. 06.02.2006 17:22 320 Vot final
PL 640/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovina privind redmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 10 octombrie 2005
DA
2653. 06.02.2006 17:17 319 Vot final
PL 618/2005 pentru acceptarea Amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
DA
2654. 06.02.2006 17:04 317 Stabilire timpi dezbatere
PL 595/2005 pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
2655. 06.02.2006 16:59 316 Vot final
PL 621/2005 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură
DA
2656. 06.02.2006 16:56 315 Stabilire timpi dezbatere
PL 621/2005 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură
DA
2657. 06.02.2006 16:51 314 Retrimitere la comisie
PL 520/2005 privind siguranța feroviară
DA
2658. 06.02.2006 16:47 313 Amânare dezbateri - Proiectul de Hotărâre privind atribuirea unor spații din Palatul Parlamentului în folosința gratuită a Clubului Parlamentarilor Români DA
2659. 06.02.2006 16:44 312 Prezență DA
2660. 06.02.2006 16:36 311 Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente ale Camerei Deputaților DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 7 martie 2021, 18:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro