Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Ardelean Lia în legislatura 2004-2008?

2660 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
701. 06.11.2007 12:39 3556 Vot final
PL 624/2007 pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
DA
702. 06.11.2007 12:38 3555 Vot final
PL 685/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
DA
703. 06.11.2007 12:38 3554 Vot final
Respingere PL 627/2007 privind înființarea instituției AVOCATUL COPILULUI
NU
704. 06.11.2007 12:37 3553 Vot final
Respingere PL 626/2007 privind înființarea comunei Sâmpetru German, jud. Arad
NU
705. 06.11.2007 12:37 3552 Vot final
PL 625/2007 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
DA
706. 06.11.2007 12:36 3550 Vot final
Respingere PL 933/2006 pentru completarea Codului de procedură penală
DA
707. 06.11.2007 12:36 3551 Vot final
Adoptare PL 670/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
DA
708. 06.11.2007 12:35 3548 Vot final
PL 201/2007 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
NU
709. 06.11.2007 12:35 3549 Vot final
PL 376/2007 pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
DA
710. 06.11.2007 12:34 3547 Vot final
PL 381/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
NU
711. 06.11.2007 12:34 3546 Vot final
PL 359/2007 pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
NU
712. 06.11.2007 12:33 3544 Vot final
PL 932/2006 pentru modificarea art.84 și 85 din Legea 59/1934 asupra cecului
NU
713. 06.11.2007 12:33 3545 Vot final
PL 96/2007 pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
NU
714. 06.11.2007 12:32 3542 Vot final
Respingere PL 50/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A.Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
DA
715. 06.11.2007 12:32 3543 Vot final
PL 218/2007 pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
NU
716. 06.11.2007 12:31 3541 Vot final
PL 239/2007 pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006
NU
717. 06.11.2007 12:30 3539 Vot final
PL 450/2007 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
DA
718. 06.11.2007 12:30 3538 Vot final
PL 398/2007 privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului"
DA
719. 06.11.2007 12:29 3536 Vot final
Respingere PL 568/2007 privind modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.114/1996-legea locuinței
Abținere
720. 06.11.2007 12:29 3537 Vot final
Respingere PL 574/2007 privind reprezentarea României în "Parcul Lumii" de la Beijing
DA
721. 06.11.2007 12:28 3535 Vot final
Respingere PL 538/2007 privind reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu
DA
722. 06.11.2007 12:27 3534 Vot final
Respingere PL 418/2007 pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
NU
723. 06.11.2007 12:27 3533 Vot final
Respingere PL 571/2007 pentru modificarea punctului 8 al Articolului unic din Legea nr. 9 din 09.01.2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 30 din 17.01.2007
Abținere
724. 06.11.2007 12:26 3532 Vot final
Respingere PL 570/2007 pentru modificarea art. 2 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
DA
725. 06.11.2007 12:25 3530 Vot final
Respingere PL 569/2007 privind modificarea și completarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
DA
726. 06.11.2007 12:25 3531 Vot final
Respingere PL 468/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
727. 06.11.2007 12:24 3528 Vot final
Respingere PL 509/2007 pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personanlului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București
NU
728. 06.11.2007 12:24 3529 Vot final
Respingere PL 572/2007 privind valorificarea declarațiilor politice
DA
729. 06.11.2007 12:23 3525 Vot final
Respingere PL 575/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003
DA
730. 06.11.2007 12:23 3526 Vot final
Respingere PL 653/2007 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
DA
731. 06.11.2007 12:23 3527 Vot final
Respingere PL 654/2007 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
DA
732. 06.11.2007 12:22 3524 Vot final
Respingere PL 545/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 cu modificările ulterioare
DA
733. 06.11.2007 12:21 3523 Vot final
Respingere PL 638/2007 privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
DA
734. 06.11.2007 12:21 3522 Vot final
PL 560/2007 pentru modificarea alin.(2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
DA
735. 06.11.2007 12:20 3519 Vot final
Respingere PL 466/2007 privind maximizarea ratei de absorbție a Fondurilor Externe destinate României
NU
736. 06.11.2007 12:20 3520 Vot final
Respingere PL 544/2007 de modificare și completare a Legii nr. 340 din 12/07/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 bis din 21/07/2004, privind instituția prefectului
DA
737. 06.11.2007 12:20 3521 Vot final
Respingere PL 542/2007 privind statutul funcționarului public parlamentar
DA
738. 06.11.2007 12:19 3517 Vot final
Respingere PL 599/2007 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată
DA
739. 06.11.2007 12:19 3516 Vot final
Respingere PL 488/2007 pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
740. 06.11.2007 12:19 3518 Vot final
Respingere PL 510/2007 pentru acordarea unor ajutoare pentru anumite categorii de persoane
DA
741. 06.11.2007 12:18 3514 Vot final
Respingere PL 541/2007 de modificare a Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin această activitate
DA
742. 06.11.2007 12:18 3515 Vot final
Respingere PL 486/2007 pentru modificarea Legii nr. 247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
743. 06.11.2007 12:17 3513 Vot final
Respingere PL 514/2007 de modificare a Legii 10 din 8.01.2001 și a legii 112 din 25.11.1995 cu modificările și completările ulterioare
DA
744. 06.11.2007 12:17 3512 Vot final
Respingere PL 517/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
DA
745. 06.11.2007 12:16 3511 Vot final
Respingere PL 484/2007 pentru modificarea art.18 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003
DA
746. 06.11.2007 12:16 3510 Vot final
Respingere PL 508/2007 pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România
DA
747. 06.11.2007 12:16 3509 Vot final
Respingere PL 496/2007 pentru modificarea O.G. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome - "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
NU
748. 06.11.2007 12:15 3508 Vot final
Respingere PL 440/2007 pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
749. 06.11.2007 12:14 3505 Vot final
Respingere PL 489/2007 de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Abținere
750. 06.11.2007 12:14 3507 Vot final
Respingere PL 540/2007 pentru completarea art.15 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată
DA
751. 06.11.2007 12:14 3506 Vot final
Respingere PL 491/2007 de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Abținere
752. 06.11.2007 12:13 3503 Vot final
Respingere PL 435/2007 privind instituirea Zilei Plantațiilor
DA
753. 06.11.2007 12:13 3504 Vot final
Respingere PL 485/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
DA
754. 06.11.2007 12:12 3502 Vot final
Respingere PL 467/2007 o BIBLIE pentru fiecare familie de români
NU
755. 06.11.2007 12:12 3501 Vot final
Respingere PL 469/2007 de modificare și completare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
DA
756. 06.11.2007 12:11 3500 Prezență Nu a votat
757. 30.10.2007 11:16 3497 Repetare vot final respingere
PL 469/2007 de modificare și completare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
DA
758. 30.10.2007 11:14 3496 Vot final respingere
PL 469/2007 de modificare și completare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
DA
759. 30.10.2007 11:13 3495 Vot final
Respingere PL 446/2007 pentru modificarea art.4 din legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice
DA
760. 30.10.2007 11:12 3493 Vot final
Respingere PL 438/2007 pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
DA
761. 30.10.2007 11:12 3494 Vot final
Respingere PL 454/2007 privind constituirea Fondului special pentru locuințe sociale
DA
762. 30.10.2007 11:11 3492 Vot final
Respingere PL 476/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
NU
763. 30.10.2007 11:10 3491 Vot final
Respingere PL 441/2007 de modificare a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice
DA
764. 30.10.2007 11:07 3489 Prezență Nu a votat
765. 09.10.2007 13:15 3390 Vot final
Respingere PL 512/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare
DA
766. 09.10.2007 13:14 3389 Vot final
Respingere PL 511/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare
DA
767. 09.10.2007 13:14 3388 Vot final
Respingere PL 409/2007 pentru modificarea și completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
768. 09.10.2007 13:13 3386 Vot final
Respingere PL 471/2007 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
DA
769. 09.10.2007 13:13 3387 Vot final
Respingere PL 393/2007 pentru modificarea art. 286¹ și 286² din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
DA
770. 09.10.2007 13:12 3384 Vot final
Respingere PL 479/2007 pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
DA
771. 09.10.2007 13:12 3383 Vot final
Respingere PL 437/2007 pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004
DA
772. 09.10.2007 13:12 3385 Vot final
Respingere PL 239/2007 pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006
DA
773. 09.10.2007 13:11 3381 Vot final
Respingere PL 439/2007 de modificare și completare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurării serviciilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
DA
774. 09.10.2007 13:11 3382 Vot final
Respingere PL 450/2007 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
DA
775. 09.10.2007 13:09 3380 Vot final
Respingere PL 465/2007 pentru completarea articolelor 1,2,3 și 5 din Legea nr.8/2006, modificată prin Legea nr.4/2007, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
DA
776. 09.10.2007 13:08 3378 Vot final
Respingere PL 414/2007 pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
DA
777. 09.10.2007 13:08 3379 Vot final
Respingere PL 451/2007 privind creșterea accelerată a pensiilor minime garantate
Abținere
778. 09.10.2007 13:07 3377 Vot final
Respingere PL 376/2007 pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Abținere
779. 09.10.2007 13:06 3376 Vot final
Respingere PL 201/2007 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
DA
780. 09.10.2007 13:06 3375 Vot final
Respingere PL 296/2007 privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu
DA
781. 09.10.2007 13:05 3372 Vot final
Respingere PL 381/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
DA
782. 09.10.2007 13:05 3374 Vot final
Respingere PL 410/2007 privind acordarea permiselor de conducere cu caracter temporar
DA
783. 09.10.2007 13:05 3373 Vot final
Respingere PL 413/2007 privind dotarea primăriilor din comune cu autoturisme
Abținere
784. 09.10.2007 13:04 3370 Vot final
Respingere PL 442/2007 de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII " Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
DA
785. 09.10.2007 13:04 3371 Vot final
Respingere PL 482/2007 de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal
DA
786. 09.10.2007 13:03 3369 Vot final
Respingere PL 359/2007 pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
DA
787. 09.10.2007 13:02 3368 Vot final
Respingere PL 96/2007 pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
DA
788. 09.10.2007 13:02 3367 Vot final
Respingere PL 495/2007 privind acordarea de despăgubiri celor care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia înainte de 1 noiembrie 1990
DA
789. 09.10.2007 13:01 3365 Vot final
Respingere PL 503/2006 privind reforma unor profesii juridice
DA
790. 09.10.2007 13:01 3366 Vot final
PL 149/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1953 - Codul familiei
DA
791. 09.10.2007 13:01 3364 Vot final
Respingere PL 502/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
DA
792. 09.10.2007 13:00 3363 Vot final
Respingere PL 932/2006 pentru modificarea art.84 și 85 din Legea 59/1934 asupra cecului
NU
793. 09.10.2007 12:59 3360 Vot final
Respingere PL 328/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare
DA
794. 09.10.2007 12:59 3361 Vot final
Respingere PL 353/2007 pentru completarea art.15 din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
NU
795. 09.10.2007 12:58 3359 Vot final
Respingere PL 334/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
DA
796. 09.10.2007 12:58 3358 Vot final
Respingere PL 335/2007 pentru completarea art.15 al Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
DA
797. 09.10.2007 12:58 3357 Vot final
Respingere PL 342/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
DA
798. 09.10.2007 12:57 3356 Vot final
Respingere PL 568/2006 privind abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
DA
799. 09.10.2007 12:57 3355 Vot final
Respingere PL 268/2007 privind modificarea Legii locuinței nr.114/1996
DA
800. 09.10.2007 12:56 3353 Vot final
Respingere PL 259/2007 privind obligația statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 7 martie 2021, 17:48
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro