Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Chirvăsuță Laurențiu în legislatura 2012-2016?

2587 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
301. 09.09.2015 14:24 13235 Vot final
Adoptare PHCD 66/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal COM (2015) 135
DA
302. 09.09.2015 14:23 13234 Vot final
Adoptare PHCD 65/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogrup – Semestrul european 2015: Evaluarea provocărilor în materie de creștere, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 - COM(2015) 85, împreună cu Raportul de țară al României pentru 2015, inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, SWD(2015) 42
DA
303. 09.09.2015 14:22 13233 Vot final
Adoptare PHCD 64/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul „Uniunea Energiei” Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 COM(2015) 82
DA
304. 09.09.2015 14:22 13232 Vot final
Adoptare PHCD 63/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul „Uniunea Energiei” Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Protocolul de la Paris - Un plan de acțiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020 - COM(2015) 81 final
DA
305. 09.09.2015 14:21 13230 Vot final
Adoptare PHCD 76/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
306. 09.09.2015 14:21 13231 Vot final
Adoptare PHCD 62/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul privind uniunea energetică - comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice COM(2015) 80
DA
307. 09.09.2015 14:20 13229 Prezență DA
308. 09.09.2015 11:35 13227 Modificare termen
PL 578/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
DA
309. 09.09.2015 11:27 13226 Retrimitere la comisie
PL 250/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea și funcționarea parcurilor industriale
DA
310. 03.09.2015 12:07 13215 Vot final
Adoptare PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
311. 03.09.2015 12:07 13214 Vot final
Adoptare PHCD 75/2015 privind vacantarea unui loc de deputat
DA
312. 03.09.2015 12:06 13211 Vot final
Adoptare PHCD 72/2015 privind vacantarea unui loc de deputat
DA
313. 03.09.2015 12:06 13212 Vot final
Adoptare PHCD 73/2015 privind vacantarea unui loc de deputat
DA
314. 03.09.2015 12:06 13213 Vot final
Adoptare PHCD 74/2015 privind vacantarea unui loc de deputat
DA
315. 03.09.2015 12:05 13210 Prezență DA
316. 03.09.2015 10:14 13209 Suplimentarea ordinii de zi cu PHCD 72/2015, PHCD 73/2015, PHCD 74/2015, PHCD 75/2015 DA
317. 01.09.2015 17:10 13208 DA
318. 01.09.2015 17:09 13207 DA
319. 30.06.2015 15:21 13206 Vot final
Adoptare PL 59/2014 privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău
DA
320. 30.06.2015 15:20 13205 Vot final
Adoptare PL 354/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
DA
321. 30.06.2015 15:19 13204 Vot final
Adoptare PL 529/2015 privind pensiile militare de stat
DA
322. 30.06.2015 15:19 13203 Vot final
Adoptare PL 528/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României
DA
323. 30.06.2015 15:18 13202 Vot final
Adoptare PL 527/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
DA
324. 30.06.2015 15:18 13201 Vot final
Adoptare PL 286/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice
DA
325. 30.06.2015 15:17 13200 Vot final
Adoptare PL 335/2014 privind economia socială
DA
326. 30.06.2015 15:17 13199 Vot final
Adoptare PL 28/2015 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
DA
327. 30.06.2015 15:16 13198 Vot final
Adoptare PL 471/2015 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 2014
DA
328. 30.06.2015 15:16 13197 Vot final
Adoptare PL 479/2015 pentru modificarea și completarea art.36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
DA
329. 30.06.2015 15:15 13196 Vot final
Adoptare PL 134/2015 pentru modificarea și completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
DA
330. 30.06.2015 15:14 13195 Vot final
Adoptare PL 551/2014 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
DA
331. 30.06.2015 15:14 13194 Vot final
Adoptare PL 478/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
DA
332. 30.06.2015 15:13 13193 Vot final
Adoptare PL 512/2015 pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
DA
333. 30.06.2015 15:13 13192 Vot final
Adoptare PL 494/2015 privind fondul de garantare a asiguraților
DA
334. 30.06.2015 15:12 13190 Vot final
Respingere PL 172/2015 pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
DA
335. 30.06.2015 15:12 13189 Vot final
Respingere PL 32/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
DA
336. 30.06.2015 15:12 13191 Vot final
Respingere PL 196/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
DA
337. 30.06.2015 15:11 13188 Vot final
Adoptare PHCD 70/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - agendă europeană privind migrația COM(2015) 240
DA
338. 30.06.2015 15:11 13187 Vot final
Adoptare PHCD 69/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Agenda europeană privind securitatea COM(2015) 185
DA
339. 30.06.2015 15:10 13186 Raportul privind activitatea Grupului pentru combaterea traficului de persoane pe anul 2014 A DA
340. 30.06.2015 15:09 13185 Prezență DA
341. 30.06.2015 14:33 13184 Dezbaterea punctelor 30 și 31 din ordinea de zi după punctul 4 din ordinea de zi DA
342. 30.06.2015 13:03 13181 Modificare program de lucru - votul final la ora 15.00 DA
343. 30.06.2015 12:34 13180
PL 529/2015 privind pensiile militare de stat
DA
344. 30.06.2015 12:34 13179
PL 529/2015 privind pensiile militare de stat
NU
345. 30.06.2015 11:36 13178 Retrimitere la comisie
PL 134/2015 pentru modificarea și completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
DA
346. 30.06.2015 11:31 13177 DA
347. 30.06.2015 11:30 13176 DA
348. 30.06.2015 10:23 13174 Retrimitere la comisie
PL 494/2015 privind fondul de garantare a asiguraților
NU
349. 30.06.2015 10:13 13173 Introducerea pe ordinea de zi la poziția 10, a PLx 286/2015 DA
350. 29.06.2015 16:50 13172 Prelungirea programului de lucru DA
351. 24.06.2015 15:35 13171 Vot final
Adoptare PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
DA
352. 24.06.2015 15:32 13170 Vot final
Adoptare PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
353. 24.06.2015 15:31 13169 Vot final
Adoptare PL 193/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
DA
354. 24.06.2015 15:30 13168 Vot final
Adoptare PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
355. 24.06.2015 15:29 13167 Vot final
Adoptare PL 491/2015 pentru ratificarea Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii precum și a Amendamentelor din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritime (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014
DA
356. 24.06.2015 15:29 13166 Vot final
Adoptare PL 697/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010
DA
357. 24.06.2015 15:28 13165 Vot final
Adoptare PL 376/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010
DA
358. 24.06.2015 15:25 13164 Vot final
Adoptare PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
DA
359. 24.06.2015 15:11 13163 Prezență DA
360. 24.06.2015 14:54 13162 ama. 6
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
361. 24.06.2015 14:52 13161 Sistarea dezbaterilor
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
362. 24.06.2015 14:51 13160 art. 2 în forma Comisiei
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
363. 24.06.2015 14:51 13159 amr. 3
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
NU
364. 24.06.2015 14:49 13158 Dezbaterea cu prioritate a PLx 491/2015 și PLx 193/2014 DA
365. 24.06.2015 14:46 13156 amr. 2
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
NU
366. 24.06.2015 14:46 13157 ama. 4
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
367. 24.06.2015 13:19 13151 amr. 14 - vot 2
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
NU
368. 24.06.2015 13:11 13150 amr. 14 - vot 1
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
NU
369. 24.06.2015 13:10 13149 amr. 13
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
NU
370. 24.06.2015 13:08 13148
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
NU
371. 24.06.2015 13:04 13147 art. 6 alin (3)
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
NU
372. 24.06.2015 13:03 13146
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
NU
373. 24.06.2015 12:59 13145
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
NU
374. 24.06.2015 12:52 13144 Stabilire timpi dezbatere
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
DA
375. 24.06.2015 12:47 13143 Modificarea programului de lucru DA
376. 24.06.2015 11:56 13136 Stabilire timpi dezbatere
PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
DA
377. 24.06.2015 11:52 13135 amendament respins art. 457 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
378. 24.06.2015 11:50 13134 amendament respins art. 456 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
379. 24.06.2015 11:49 13133 amendament respins art. 452
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
380. 24.06.2015 11:47 13132 amendament respins art. 456 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
381. 24.06.2015 11:45 13131 amendament respins art. 458 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
382. 24.06.2015 11:44 13130 amendament respins art. 457 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
383. 24.06.2015 11:41 13129 amendament respins art. 397 alin (2)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
384. 24.06.2015 11:39 13128 amendament respins art. 292 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
385. 24.06.2015 11:38 13127 amendament respins art. 291
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
386. 24.06.2015 11:37 13126 amendament respins art. 291 alin (3)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
387. 24.06.2015 11:36 13125 amendament respins art. 160 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
388. 24.06.2015 11:34 13124 amendament respins art. 138 alin (1) și (2)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
389. 24.06.2015 11:31 13123 art. 111 alin (4) - eliminare amendament admis
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
390. 24.06.2015 11:30 13122 amendament respins art. 100 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
391. 24.06.2015 11:29 13120 Testare cartele vot DA
392. 24.06.2015 11:29 13121 amendament respins art. 77
PL 371/2015 privind Codul fiscal
DA
393. 24.06.2015 11:27 13118 Testare cartele vot DA
394. 24.06.2015 11:27 13119 Testare cartele vot NU
395. 24.06.2015 11:18 13116 amendament respins art. 77
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
396. 24.06.2015 11:17 13115 amendament respins art. 76 alin (6)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
397. 24.06.2015 11:15 13114 amendament respins art. 51 alin (3)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
398. 24.06.2015 11:13 13113 amendament respins art. 51 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
399. 24.06.2015 11:12 13112 amendament respins art. 48
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU
400. 24.06.2015 11:11 13111 amendament respins art. 48
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NU

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 9 decembrie 2019, 20:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro