Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Cherecheș Florica

3292 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1501. 22.10.2018 18:28 20575 PLx 483/2018 Amr. Gabriel Andronache YES
1502. 22.10.2018 18:26 20574 PLx 483/2018 Amr. Gabriel Andronache YES
1503. 22.10.2018 18:24 20573 PLx 483/2018 Amr. Gabriel Andronache YES
1504. 22.10.2018 17:56 20572 Prelungire program de lucru NO
1505. 22.10.2018 16:36 20571 Modificare ordine de zi YES
1506. 17.10.2018 12:23 20568 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 65 de deputati (MS 13/2018). YES
1507. 17.10.2018 12:15 20567 Vot final
Adoptare PL 169/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
Abstention
1508. 17.10.2018 12:14 20566 Vot final
Adoptare PL 828/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
NO
1509. 17.10.2018 12:13 20565 Vot final
Respingere PL 852/2015 pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
YES
1510. 17.10.2018 12:12 20564 Vot final
Adoptare PL 303/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
YES
1511. 17.10.2018 12:11 20563 Vot final
Adoptare PL 311/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
YES
1512. 17.10.2018 12:10 20562 Vot final
Adoptare PL 449/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
YES
1513. 17.10.2018 12:09 20561 Vot final
Adoptare PL 321/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative
YES
1514. 17.10.2018 12:08 20569 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
1515. 17.10.2018 10:32 20556
PL 828/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
YES
1516. 17.10.2018 10:27 20554 Aprobarea ordinii de zi YES
1517. 17.10.2018 10:27 20553 Dezbaterea PL-x 321/2018 YES
1518. 17.10.2018 10:25 20551 Modificarea ordinii de zi Abstention
1519. 17.10.2018 10:25 20552 Retrimitere la comisie Pl-x 402/2018 Abstention
1520. 17.10.2018 10:24 20550 Retrimitere la comisie PL-x 94/2017 YES
1521. 17.10.2018 10:23 20548 Retrimitere la comisie PL-x 321/2018 YES
1522. 17.10.2018 10:23 20549 Modificarea ordinii de zi YES
1523. 17.10.2018 10:22 20558 Retrimitere la comisie
PL 38/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
YES
1524. 17.10.2018 10:22 20557 YES
1525. 17.10.2018 10:21 20555 Modificare ordine de zi YES
1526. 10.10.2018 12:15 20530 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 67 de deputati (MS 12/2018). YES
1527. 10.10.2018 12:13 20529 Vot final
Adoptare PL 271/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro
NO
1528. 10.10.2018 12:12 20528 Vot final
Adoptare PL 85/2017 pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor
NO
1529. 10.10.2018 12:11 20527 Vot final
Adoptare PL 423/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
YES
1530. 10.10.2018 12:10 20526 Vot final
Adoptare PL 421/2018 pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
YES
1531. 10.10.2018 12:07 20525 Vot final
Adoptare PL 424/2018 pentru aprobarea Legii privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterea infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date
NO
1532. 10.10.2018 11:16 20514 Retrimitere la comisie
PL 397/2018 privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești"
NO
1533. 10.10.2018 10:59 20513 Stabilire timpi dezbatere
PL 423/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
YES
1534. 03.10.2018 12:52 20502 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 65 de deputati (MS 10/2018). YES
1535. 03.10.2018 12:52 20501 Vot final
Adoptare PL 183/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
NO
1536. 03.10.2018 12:51 20500 Vot final
Adoptare PL 32/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
Abstention
1537. 03.10.2018 12:51 20499 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu si politici climatice (LIFE) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293 COM (2018) 385 (PH CD 66/2018).
PHCD 66/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293 COM (2018) 385
YES
1538. 03.10.2018 12:50 20498 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 64/2018).
PHCD 64/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
1539. 03.10.2018 12:29 20497 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1540. 03.10.2018 12:15 20504 Retrimitere la comisie
PL 33/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
YES
1541. 03.10.2018 10:26 20506 MS 10/2018 -Timp dezbatere YES
1542. 03.10.2018 10:25 20507 Retrimitere la comisie PLx 33/2018 YES
1543. 03.10.2018 10:24 20505 Modificare ordine de zi si program de lucru NO
1544. 02.10.2018 17:01 20484 Prelungire program de lucru YES
1545. 02.10.2018 16:49 20481 Retrimitere la comisie
PL 32/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
YES
1546. 02.10.2018 16:38 20483 Modificare ordine de zi NO
1547. 02.10.2018 16:26 20482 NO
1548. 26.09.2018 12:22 20478 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 63 de deputati (MS 9/2018). YES
1549. 26.09.2018 12:21 20477 Vot final
Respingere PL 484/2016 pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
1550. 26.09.2018 12:21 20476 Vot final
Respingere PL 91/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
1551. 26.09.2018 12:20 20475 Vot final
Respingere PL 89/2016 pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NO
1552. 26.09.2018 12:20 20474 Vot final
Respingere PL 63/2017 pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligații fiscale
YES
1553. 26.09.2018 12:19 20473 Vot final
Respingere PL 523/2016 pentru modificarea art.5 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
YES
1554. 26.09.2018 12:19 20472 Vot final
Respingere PL 830/2007 privind reorganizarea și funcționarea industriei de apărare
YES
1555. 26.09.2018 12:18 20471 Vot final
Respingere PL 699/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.139/1995 Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România
YES
1556. 26.09.2018 12:18 20470 Vot final
Respingere PL 378/2016 privind modificarea și completarea Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România
NO
1557. 26.09.2018 12:17 20469 Vot final
Respingere PL 347/2015 privind medicina școlară
Abstention
1558. 26.09.2018 12:17 20468 Vot final
Respingere PL 74/2017 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
YES
1559. 26.09.2018 12:16 20467 Vot final
Respingere PL 522/2016 privind activitatea de recuperare debite
YES
1560. 26.09.2018 12:16 20466 Vot final
Respingere PL 325/2018 privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
YES
1561. 26.09.2018 12:15 20464 Vot final
Respingere PL 313/2016 pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
YES
1562. 26.09.2018 12:15 20465 Vot final
Respingere PL 698/2015 pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
YES
1563. 26.09.2018 12:14 20463 Vot final
Adoptare PL 839/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Abstention
1564. 26.09.2018 12:12 20462 Vot final
Adoptare PL 403/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
YES
1565. 26.09.2018 12:11 20461 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a "Erasmus", programul Uniunii pentru educatie, formare, tineret si sport, si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 COM (2018) 367 (PHCD 63/2018)
PHCD 63/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 COM(2018) 367
YES
1566. 26.09.2018 12:11 20460 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind educatia in situatii de urgenta si de criza prelungita COM (2018) 304 (PHCD 62/2018)
PHCD 62/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind educația în situații de urgență și de criză prelungită COM(2018) 304
YES
1567. 26.09.2018 12:10 20459 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor O noua agenda europeana pentru cultura COM (2018) 267 (PHCD 61/2018)
PHCD 61/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O nouă agendă europeană pentru culturăCOM(2018) 267
YES
1568. 26.09.2018 12:06 20479 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
1569. 26.09.2018 12:05 20458 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1570. 26.09.2018 10:19 20453 Retrimitere la comisie PL 297/2016 YES
1571. 26.09.2018 10:18 20454 Retrimitere la comisie PL 40/2015 YES
1572. 26.09.2018 10:18 20455 Modificare ordine de zi YES
1573. 26.09.2018 10:17 20456 Retrimitere la comisie Pl 645/2013 YES
1574. 26.09.2018 10:16 20452 Retrimitere la comisie Pl 172/2014 YES
1575. 26.09.2018 10:16 20451 Retrimitere la comisie Pl 220/2016 YES
1576. 24.09.2018 16:34 20447 Retrimitere la comisie Pl 480/2017 YES
1577. 17.09.2018 17:04 20427 Prelungirea programului de lucru YES
1578. 17.09.2018 16:34 20428 Retrimitere la comisie - PL-x 266/2018
PL 266/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Didn't vote
1579. 17.09.2018 16:28 20426 Modificarea ordinii de zi YES
1580. 17.09.2018 16:27 20425 Modificarea ordinii de zi YES
1581. 17.09.2018 16:26 20424 PL-x 403/2016 - Retrimitere la comisie YES
1582. 17.09.2018 16:25 20423 Modificarea ordinii de zi YES
1583. 12.09.2018 12:15 20419 Vot asupra unei moțiuni YES
1584. 12.09.2018 12:14 20418 Vot final
Adoptare PL 394/2018 privind distribuția de asigurări
YES
1585. 12.09.2018 12:13 20421 Prezență - Vot test 3 Didn't vote
1586. 12.09.2018 12:08 20417 Vot final
PHCD 55/2018 pentru înființarea unei Comisii de anchetă ֦ PSDragnea face poliție politică prin interceptări ilegale֞
YES
1587. 12.09.2018 12:07 20416 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 54/2018).
PHCD 54/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
1588. 12.09.2018 12:07 20415 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 56/2018).
PHCD 56/2018 privind validarea unui mandat de deputat
YES
1589. 12.09.2018 12:05 20420 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
1590. 12.09.2018 12:04 20414 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1591. 12.09.2018 11:42 20407 Modificare program de lucru YES
1592. 12.09.2018 11:07 20409 PHCD 56/2018 YES
1593. 12.09.2018 11:04 20408 Modificare ordine de zi YES
1594. 11.09.2018 16:16 20406 Propunere timpi dezbatere moțiune YES
1595. 05.09.2018 12:42 20404 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor (PH CD 50/2018).
PHCD 50/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
NO
1596. 05.09.2018 12:35 20403 Vot final - Proiectul de Hotarare privind infiintarea unei Comisii de ancheta privind reprimarea protestului pasnic antiguvernamental desfasurat in Bucuresti, Piata Victoriei, in data de 10 august 2018 (PH CD 52/2018).
PHCD 52/2018 privind înființarea unei Comisii de anchetă privind reprimarea protestului pașnic antiguvernamental desfășurat în București, Piața Victoriei, în data de 10 august a.c.
YES
1597. 05.09.2018 12:29 20402 Vot final - Proiectul de Hotarare privind infiintarea unei Comisii parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor privind verificarea modului prin care autoritatile statului roman au pus in aplicare prevederile Programului national de supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africane (PH CD 51/2018).
PHCD 51/2018 privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților privind verificarea modului prin care autoritățile statului român au pus în aplicare prevederile Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane
YES
1598. 05.09.2018 12:28 20401 Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea unui loc de deputat (PH CD 53/2018).
PHCD 53/2018 privind vacantarea unui loc de deputat
YES
1599. 05.09.2018 12:25 20400 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1600. 05.09.2018 11:28 20365 Prelungirea programului de lucru YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 17 février 2020, 23:40
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro