Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Cherecheș Florica

3336 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
401. 12.06.2019 12:22 22461 Vot final
Adoptare PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
402. 12.06.2019 12:21 22460 Vot final
Adoptare PL 263/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NO
403. 12.06.2019 12:21 22459 Vot final
Adoptare PL 729/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Abstention
404. 12.06.2019 12:20 22458 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 24/2019).
PHCD 24/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
405. 12.06.2019 12:19 22457 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
406. 12.06.2019 11:04 22453 Amendament admis
PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
407. 12.06.2019 11:03 22452 Amendament admis
PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
408. 12.06.2019 10:37 22447 PL-x 263/2019 - amendament respins 14 YES
409. 12.06.2019 10:36 22446 PL-x 263/2019 - amendament respins 10 YES
410. 12.06.2019 10:35 22445 PL-x 263/2019 - amendament respins 9 YES
411. 12.06.2019 10:35 22444 PL-x 263/2019 - amendament respins 8 YES
412. 12.06.2019 10:33 22443 PL-x 263/2019 - amendament respins 6 YES
413. 12.06.2019 10:18 22450
PL 230/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
YES
414. 12.06.2019 10:17 22438 Modificare ordine de zi YES
415. 12.06.2019 10:14 22437 PL-x 729/2018 să se regăsească pe lista de vot final YES
416. 12.06.2019 10:13 22436 PL-x 98/2019 - Retrimitere la comisie YES
417. 12.06.2019 10:12 22435 Modificare ordine de zi YES
418. 12.06.2019 10:12 22434 Modificare ordine de zi YES
419. 12.06.2019 10:11 22433 PL-x 97/2019 - Retrimitere la comisie YES
420. 05.06.2019 12:19 22428 Vot final
Adoptare PL 143/2019 privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
YES
421. 05.06.2019 12:18 22426 Vot final
Respingere PL 438/2018 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
YES
422. 05.06.2019 12:18 22427 Vot final
Adoptare PL 126/2019 pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
YES
423. 05.06.2019 12:17 22425 Vot final
Adoptare PL 454/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
NO
424. 05.06.2019 12:16 22424 Vot final
Adoptare PL 121/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
YES
425. 05.06.2019 12:15 22422 Vot final
Adoptare PL 95/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
YES
426. 05.06.2019 12:15 22423 Vot final
Adoptare PL 24/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
YES
427. 05.06.2019 12:13 22421 Vot final
Adoptare PL 148/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
YES
428. 05.06.2019 12:12 22420 Vot final
PHCD 22/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
429. 05.06.2019 12:11 22419 Vot final
PHCD 19/2019 privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaților
YES
430. 05.06.2019 12:09 22418 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui loc de deputat (PHCD 21/2019).
PHCD 21/2019 privind validarea unui mandat de deputat
YES
431. 05.06.2019 12:08 22430 PL 729/2018 - retrimitere la comisie YES
432. 05.06.2019 12:06 22429 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
433. 05.06.2019 11:21 22416 PL 567/2008/2018 - retrimitere la comisie NO
434. 05.06.2019 10:27 22415 Modificare ordine de zi Abstention
435. 05.06.2019 10:21 22414 Modificare ordine de zi YES
436. 05.06.2019 10:20 22413 PHCD 20/2019 - amânată dezbaterea YES
437. 05.06.2019 10:18 22412 PHCD 15/2019 - retrimitere la comisie YES
438. 03.06.2019 16:27 22410 Modificare ordine de zi YES
439. 03.06.2019 16:26 22409 Retrimitere la comiei Pl 601/2014 YES
440. 03.06.2019 16:25 22408 PHCD 22/2019 - se dezbate miercuri 05.03.2019 YES
441. 29.05.2019 14:10 22404 YES
442. 29.05.2019 14:04 22407 Reluarea votului YES
443. 29.05.2019 14:03 22406 Amânarea cu o saptamana a alegerii presedintelui Camerei Deputatilor YES
444. 29.05.2019 10:25 22399 Sistarea dezbaterilor YES
445. 29.05.2019 10:24 22398 PL-x 103/2019 - Retrimitere la comisie YES
446. 29.05.2019 10:21 22402
PL 213/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
YES
447. 29.05.2019 10:20 22401 Proiectul de Hotarare privind vacantarea functiei de presedinte al Camerei Deputatilor si membru al Biroului permanent al Camerei Deputatilor (PHCD 18/2019)
PHCD 18/2019 privind vacantarea funcției de președinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent al Camerei Deputaților
YES
448. 07.05.2019 12:33 22384 YES
449. 07.05.2019 12:30 22382 Vot final
Adoptare PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
Abstention
450. 07.05.2019 12:30 22381 Vot final
Adoptare PL 316/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
NO
451. 07.05.2019 12:29 22379 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 16 /2019).
PHCD 16/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
452. 07.05.2019 12:29 22380 Vot final
Adoptare PL 160/2019 pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Abstention
453. 07.05.2019 12:00 22375 Prelungirea programului de lucru NO
454. 07.05.2019 11:00 22372 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
455. 07.05.2019 11:00 22369 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NO
456. 07.05.2019 10:58 22368 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NO
457. 07.05.2019 10:58 22371 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
458. 07.05.2019 10:56 22370 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
459. 07.05.2019 10:56 22367 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NO
460. 07.05.2019 10:18 22374 Pl-x 209/2019 - Retrimitere la comisie YES
461. 07.05.2019 10:17 22376 Abstention
462. 24.04.2019 12:21 22365 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
463. 24.04.2019 12:18 22364 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
NO
464. 24.04.2019 12:17 22363 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
NO
465. 24.04.2019 12:17 22362 Vot final
Adoptare PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
NO
466. 24.04.2019 11:34 22359 PL 406/2018 - forma comisie NO
467. 24.04.2019 11:34 22358 PL 406/2018 - amr.29 YES
468. 24.04.2019 11:32 22357 PL 406/2018 - forma comisie NO
469. 24.04.2019 11:32 22356 PL 406/2018 - amr.23 YES
470. 24.04.2019 11:31 22355 Prelungire program de lucru YES
471. 24.04.2019 11:30 22353 PL 406/2018 - amr.14 YES
472. 24.04.2019 11:30 22354 PL 406/2018 - forma comisie NO
473. 24.04.2019 11:27 22352 PL 406/2018 - forma comisie NO
474. 24.04.2019 11:27 22351 PL 406/2018 - amr.13 YES
475. 24.04.2019 11:25 22350 PL 406/2018 - forma comisie NO
476. 24.04.2019 11:24 22349 PL 406/2018 - amr. 12 YES
477. 24.04.2019 11:21 22347 PL 406/2018 - amr.8 YES
478. 24.04.2019 11:21 22348 PL 406/2018 - forma comisie NO
479. 24.04.2019 11:19 22346 PL 406/2018 - timp dezbarere NO
480. 24.04.2019 10:58 22344 PL 373/2018 - de la 40 la 121 amr. YES
481. 24.04.2019 10:58 22345 PL 373/2018 - forma comisie de la 82 la 274 NO
482. 24.04.2019 10:57 22343 PL 373/2018 - forma comisie NO
483. 24.04.2019 10:55 22341 PL 373/2018 - forma comisie NO
484. 24.04.2019 10:55 22340 PL 373/2018 - amr.35 YES
485. 24.04.2019 10:53 22339 PL 373/2018 - forma comisie NO
486. 24.04.2019 10:52 22338 PL 373/2018 - amr.33 YES
487. 24.04.2019 10:50 22337 PL 373/2018 - forma comisie NO
488. 24.04.2019 10:50 22336 PL 373/2018 - amr.31 YES
489. 24.04.2019 10:48 22334 PL 373/2018 - amr.28 YES
490. 24.04.2019 10:48 22335 PL 373/2018 - forma comisie NO
491. 24.04.2019 10:46 22333 PL 373/2018 - - forma comisie NO
492. 24.04.2019 10:45 22332 PL 373/2018 - amr. 20 YES
493. 24.04.2019 10:43 22331 PL 373/2018 - forma comisie NO
494. 24.04.2019 10:43 22330 PL 373/2018 - amr. 11 YES
495. 24.04.2019 10:38 22329 PL 373/2018 - Timp dezbatere NO
496. 17.04.2019 11:31 22328 Reluarea votului pentru Proiectul de Hotarare privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie. YES
497. 17.04.2019 11:30 22327 Proiectul de Hotarare privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie - Vot final YES
498. 17.04.2019 11:29 22326 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 7/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei - Vot final YES
499. 17.04.2019 11:28 22325 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 32/2018 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi - Vot final YES
500. 17.04.2019 11:27 22324 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 13/2017 privind constituirea Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Uniunii pentru Mediterana - Vot final YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 7 april 2020, 18:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro