Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Dolineaschi Andrei în legislatura 2008-2012?

1980 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1401. 19.10.2010 13:25 6921 Vot final
Respingere PL 671/2006 pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
DA
1402. 19.10.2010 13:20 6920 Vot final
Adoptare PL 624/2009 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
NU
1403. 19.10.2010 13:20 6919 Vot final
Adoptare PL 559/2009 pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
DA
1404. 19.10.2010 13:19 6918 Vot final
Adoptare PL 243/2010 privind modificarea părții introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
DA
1405. 19.10.2010 13:18 6916 Vot final
Adoptare PL 252/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2010 privind modificarea termenului pentru înființarea secțiilor de insolvență
DA
1406. 19.10.2010 13:18 6917 Vot final
Adoptare PL 346/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003
DA
1407. 19.10.2010 13:17 6915 Vot final
Respingere PL 89/2010 privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
DA
1408. 19.10.2010 13:15 6914 Vot final
Adoptare PL 88/2010 privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
DA
1409. 19.10.2010 13:13 6913 Vot final
Adoptare PL 109/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție energie electrică
Abținere
1410. 19.10.2010 13:09 6912 Vot final
Adoptare PL 308/2010 privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române " în vederea realizării obiectivului de investiții " Microhidrocentrală pe râul Moldova, în Municipiul Roman- județul Neamț"
NU
1411. 19.10.2010 13:08 6911 Vot final
Adoptare PL 98/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
DA
1412. 19.10.2010 13:07 6910 Vot final
Respingere PL 406/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.504 din 11 iunie 2002, a audiovizualului
DA
1413. 19.10.2010 13:06 6909 Vot final
Adoptare PL 493/2010 pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
DA
1414. 19.10.2010 13:05 6908 Vot final
Adoptare PL 444/2010 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
NU
1415. 19.10.2010 13:04 6907 Vot final
Adoptare PL 380/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
NU
1416. 19.10.2010 13:04 6906 Vot final
Adoptare PL 458/2010 privind modificarea art.36 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
DA
1417. 19.10.2010 12:57 6905 Vot final
Adoptare PL 103/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
Abținere
1418. 19.10.2010 12:56 6904 Prezență Nu a votat
1419. 19.10.2010 12:27 6901 Reformulare art. unic alin.2 DA
1420. 18.10.2010 17:16 6887 DA
1421. 18.10.2010 17:15 6886 Abținere
1422. 18.10.2010 17:14 6885 Hotărâre privind organizarea ședinței solemne a camerei Deputaților consacrată celebrării a 150 de ani de la înființarea Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași DA
1423. 18.10.2010 17:11 6884 Modificare ordine de zi DA
1424. 05.10.2010 11:39 6842 Introducere doua puncte - ordine de zi NU
1425. 05.10.2010 11:38 6841 Infiintare comisie de ancheta DA
1426. 29.09.2010 13:06 6816 Vot final
Adoptare PL 720/2009 privind retrocedarea către Biblioteca Academiei a unor documente istorice, reținute în mod abuziv la Arhivele Naționale ale României
DA
1427. 29.09.2010 13:05 6815 Vot final
Adoptare PL 205/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
NU
1428. 29.09.2010 13:02 6814 Vot final
Adoptare PL 309/2010 privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea -Litoral
DA
1429. 29.09.2010 13:01 6813 Vot final
PL 687/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
NU
1430. 29.09.2010 13:00 6812 Vot final
Adoptare PL 397/2010 pentru ratificarea Acordului între România și Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010
DA
1431. 29.09.2010 12:59 6811 Vot final
Adoptare PL 377/2010 pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B și C ale Convenției privind poluanții organici persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 și SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinței Părților la Geneva la 4-8 mai 2009
DA
1432. 29.09.2010 12:58 6810 Vot final
Adoptare PL 398/2010 privind ratificarea Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 și semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007
DA
1433. 29.09.2010 12:57 6809 Vot final
Adoptare PL 401/2010 privind ratificarea Convenției pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la București la 9 decembrie 2009 și semnată de România la București, la aceeași dată
DA
1434. 29.09.2010 12:56 6808 Vot final
Adoptare PL 400/2010 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalității organizate transfrontaliere și a terorismului internațional, semnat la București la 28 septembrie 2009
DA
1435. 29.09.2010 12:55 6807 Vot final
Adoptare PL 402/2010 pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația, semnat la București, la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994
DA
1436. 29.09.2010 12:54 6805 Vot final
Adoptare PL 382/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.15 din 25 martie 1993 pentru aderarea României la Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967
DA
1437. 29.09.2010 12:54 6806 Vot final
Adoptare PL 399/2010 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010
DA
1438. 29.09.2010 12:53 6804 Vot final
Adoptare PL 360/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
NU
1439. 29.09.2010 12:51 6803 Vot final
Adoptare PL 361/2010 pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
NU
1440. 29.09.2010 12:50 6801 Vot final
Adoptare PL 522/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2009 pentru modificarea unor acte normative
NU
1441. 29.09.2010 12:50 6802 Vot final
Adoptare PL 203/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și diminuării șomajului în anul 2010
NU
1442. 29.09.2010 12:49 6800 Vot final
Adoptare PL 13/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată
DA
1443. 29.09.2010 12:48 6799 Vot asupra unei moțiuni DA
1444. 29.09.2010 12:47 6798 Vot final
Adoptare PL 506/2009 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
Abținere
1445. 29.09.2010 12:46 6797 Vot final
Adoptare PL 179/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
NU
1446. 29.09.2010 12:45 6796 Vot final
Adoptare PL 528/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
NU
1447. 29.09.2010 12:44 6795 Vot final
Adoptare PL 353/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "Prima casă"
NU
1448. 29.09.2010 12:43 6794 Vot final
Adoptare PL 379/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
NU
1449. 29.09.2010 12:42 6793 Vot final
Adoptare PL 141/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2007 pentru modificarea alin.(4) și (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
1450. 29.09.2010 12:41 6791 Vot final
PHCD 34/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
1451. 29.09.2010 12:41 6792 Vot final
Adoptare PL 224/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
NU
1452. 23.09.2010 11:23 6782 Abținere
1453. 23.09.2010 11:20 6781 DA
1454. 23.09.2010 11:19 6780 Abținere
1455. 23.09.2010 11:16 6779 NU
1456. 23.09.2010 11:11 6778 Nu a votat
1457. 23.09.2010 11:01 6777 Nu a votat
1458. 23.09.2010 10:49 6776 Abținere
1459. 23.09.2010 10:42 6775 DA
1460. 23.09.2010 10:37 6774 Abținere
1461. 23.09.2010 10:33 6773 NU
1462. 23.09.2010 10:26 6772 Nu a votat
1463. 20.09.2010 17:43 6758 Modificare program DA
1464. 20.09.2010 16:40 6757 Vot asupra procedurii de desfășurare a dezbaterilor politice organizate în temeiul art.180 din Regulament la solicitarea Grupului parlamentar al PNL cu tema "Situația prezentă și evoluția socio-economică a României" Nu a votat
1465. 15.09.2010 21:46 6704 modalitate vot art.102
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1466. 15.09.2010 20:50 6703 art.98 in ansamblu
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
1467. 15.09.2010 20:50 6702
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
1468. 15.09.2010 20:49 6701
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1469. 15.09.2010 20:48 6699
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1470. 15.09.2010 20:48 6700 art.98, alin.1 initial
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
1471. 15.09.2010 20:43 6697 art.65, alin.4, amendament comisie
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
1472. 15.09.2010 20:43 6698 art.65 in ansamblu
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Abținere
1473. 15.09.2010 20:42 6696
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1474. 15.09.2010 20:41 6694
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1475. 15.09.2010 20:41 6695
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1476. 15.09.2010 20:40 6692 art.65, alin.2, lit.a
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1477. 15.09.2010 20:40 6693 art.65, alin.4
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1478. 15.09.2010 20:25 6690
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1479. 15.09.2010 20:25 6689
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1480. 15.09.2010 20:22 6688 art.53 in ansamblu
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
1481. 15.09.2010 20:21 6687 art.53, alin.1 initial
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
1482. 15.09.2010 20:21 6686
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
1483. 15.09.2010 20:18 6685
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1484. 15.09.2010 20:17 6683
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nu a votat
1485. 15.09.2010 20:17 6684
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1486. 15.09.2010 20:02 6682
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1487. 15.09.2010 19:19 6680
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1488. 15.09.2010 19:00 6679 art.53 initial
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
1489. 15.09.2010 18:59 6678
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
1490. 15.09.2010 18:58 6677 art.48 in ansamblu
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
1491. 15.09.2010 18:57 6676
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
1492. 15.09.2010 18:57 6675
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1493. 15.09.2010 18:52 6674 art.46 initial
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
1494. 15.09.2010 18:51 6673 art.46 in ansamblu
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1495. 15.09.2010 18:50 6672
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
1496. 15.09.2010 18:46 6670
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
1497. 15.09.2010 18:11 6636
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nu a votat
1498. 15.09.2010 18:10 6635
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1499. 15.09.2010 18:07 6634
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
1500. 15.09.2010 18:06 6633
PL 323/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 26 februarie 2021, 12:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro