Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Cupă Ion în legislatura 2016-2020?

4289 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
301. 25.06.2019 16:15 22492 Modificare ordine de zi DA
302. 12.06.2019 12:40 22472 Vot final
Respingere PL 232/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale
DA
303. 12.06.2019 12:39 22471 Vot final
Respingere PL 231/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ
DA
304. 12.06.2019 12:35 22470 Vot final
Adoptare PL 98/2019 pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
305. 12.06.2019 12:34 22469 Vot final
Adoptare PL 157/2019 modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
306. 12.06.2019 12:30 22468 Vot final
Adoptare PL 233/2019 pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011
Abținere
307. 12.06.2019 12:26 22467 Vot final
Adoptare PL 225/2019 pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
DA
308. 12.06.2019 12:25 22466 Vot final
Adoptare PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
DA
309. 12.06.2019 12:24 22465 Vot final
Adoptare PL 744/2018 pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
DA
310. 12.06.2019 12:23 22464 Vot final
Adoptare PL 103/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative
DA
311. 12.06.2019 12:23 22463 Vot final
Adoptare PL 34/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
DA
312. 12.06.2019 12:22 22462 Vot final
Adoptare PL 243/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
DA
313. 12.06.2019 12:22 22461 Vot final
Adoptare PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
314. 12.06.2019 12:21 22460 Vot final
Adoptare PL 263/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
315. 12.06.2019 12:21 22459 Vot final
Adoptare PL 729/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
316. 12.06.2019 12:20 22458 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 24/2019).
PHCD 24/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
317. 12.06.2019 12:19 22457 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
318. 12.06.2019 11:49 22449 Prelungirea programului de lucru DA
319. 12.06.2019 11:33 22454 Stabilire timpi dezbatere
PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
DA
320. 12.06.2019 11:26 22448 Prelungirea programului de lucru DA
321. 29.05.2019 14:10 22404 DA
322. 29.05.2019 14:04 22407 Reluarea votului NU
323. 29.05.2019 14:03 22406 Amânarea cu o saptamana a alegerii presedintelui Camerei Deputatilor NU
324. 29.05.2019 14:02 22405 Vot de control Nu a votat
325. 29.05.2019 10:25 22399 Sistarea dezbaterilor DA
326. 29.05.2019 10:24 22398 PL-x 103/2019 - Retrimitere la comisie DA
327. 29.05.2019 10:21 22402
PL 213/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
DA
328. 29.05.2019 10:20 22401 Proiectul de Hotarare privind vacantarea functiei de presedinte al Camerei Deputatilor si membru al Biroului permanent al Camerei Deputatilor (PHCD 18/2019)
PHCD 18/2019 privind vacantarea funcției de președinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent al Camerei Deputaților
DA
329. 29.05.2019 10:18 22400 Proiectul de Hotarare privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolae - Liviu Dragnea (PH CD 17/2019).
PHCD 17/2019 privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolae - Liviu Dragnea
DA
330. 14.05.2019 12:28 22394 Vot final
Respingere PL 120/2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
DA
331. 14.05.2019 12:28 22393 Vot final
Adoptare PL 552/2018 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
DA
332. 14.05.2019 12:27 22392 Vot final
Adoptare PL 506/2018 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport
DA
333. 14.05.2019 12:23 22391 Vot final
Adoptare PL 80/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
DA
334. 14.05.2019 12:22 22390 Vot final
Adoptare PL 362/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară
DA
335. 14.05.2019 12:10 22389 Vot final
Adoptare PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
336. 14.05.2019 12:09 22388 Vot final
Adoptare PL 209/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
337. 14.05.2019 12:07 22395 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
338. 14.05.2019 12:06 22387 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
339. 14.05.2019 11:06 22385 program de lucru DA
340. 07.05.2019 12:33 22384 DA
341. 07.05.2019 12:30 22381 Vot final
Adoptare PL 316/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
DA
342. 07.05.2019 12:30 22382 Vot final
Adoptare PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
343. 07.05.2019 12:29 22380 Vot final
Adoptare PL 160/2019 pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
344. 07.05.2019 12:29 22379 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 16 /2019).
PHCD 16/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
345. 07.05.2019 12:28 22383 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
346. 07.05.2019 12:27 22378 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
347. 07.05.2019 12:00 22375 Prelungirea programului de lucru DA
348. 07.05.2019 11:00 22372 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NU
349. 07.05.2019 11:00 22369 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
350. 07.05.2019 10:58 22371 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NU
351. 07.05.2019 10:58 22368 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
352. 07.05.2019 10:56 22367 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
353. 07.05.2019 10:56 22370 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NU
354. 07.05.2019 10:18 22374 Pl-x 209/2019 - Retrimitere la comisie DA
355. 24.04.2019 12:21 22365 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
356. 24.04.2019 12:18 22364 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
DA
357. 24.04.2019 12:17 22363 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
DA
358. 24.04.2019 12:17 22362 Vot final
Adoptare PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
DA
359. 24.04.2019 12:13 22361 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
360. 24.04.2019 11:34 22358 PL 406/2018 - amr.29 NU
361. 24.04.2019 11:34 22359 PL 406/2018 - forma comisie DA
362. 24.04.2019 11:32 22356 PL 406/2018 - amr.23 NU
363. 24.04.2019 11:32 22357 PL 406/2018 - forma comisie DA
364. 24.04.2019 11:31 22355 Prelungire program de lucru DA
365. 24.04.2019 11:30 22353 PL 406/2018 - amr.14 NU
366. 24.04.2019 11:30 22354 PL 406/2018 - forma comisie DA
367. 24.04.2019 11:27 22352 PL 406/2018 - forma comisie DA
368. 24.04.2019 11:27 22351 PL 406/2018 - amr.13 NU
369. 24.04.2019 11:25 22350 PL 406/2018 - forma comisie DA
370. 24.04.2019 11:24 22349 PL 406/2018 - amr. 12 NU
371. 24.04.2019 11:21 22348 PL 406/2018 - forma comisie DA
372. 24.04.2019 11:21 22347 PL 406/2018 - amr.8 NU
373. 24.04.2019 11:19 22346 PL 406/2018 - timp dezbarere DA
374. 24.04.2019 10:58 22345 PL 373/2018 - forma comisie de la 82 la 274 DA
375. 24.04.2019 10:58 22344 PL 373/2018 - de la 40 la 121 amr. NU
376. 24.04.2019 10:57 22343 PL 373/2018 - forma comisie DA
377. 24.04.2019 10:57 22342 PL 373/2018 - amr.39 NU
378. 24.04.2019 10:55 22341 PL 373/2018 - forma comisie DA
379. 24.04.2019 10:55 22340 PL 373/2018 - amr.35 NU
380. 24.04.2019 10:53 22339 PL 373/2018 - forma comisie DA
381. 24.04.2019 10:52 22338 PL 373/2018 - amr.33 NU
382. 24.04.2019 10:50 22337 PL 373/2018 - forma comisie DA
383. 24.04.2019 10:50 22336 PL 373/2018 - amr.31 NU
384. 24.04.2019 10:48 22334 PL 373/2018 - amr.28 NU
385. 24.04.2019 10:48 22335 PL 373/2018 - forma comisie DA
386. 24.04.2019 10:46 22333 PL 373/2018 - - forma comisie DA
387. 24.04.2019 10:45 22332 PL 373/2018 - amr. 20 NU
388. 24.04.2019 10:43 22331 PL 373/2018 - forma comisie DA
389. 24.04.2019 10:43 22330 PL 373/2018 - amr. 11 NU
390. 24.04.2019 10:38 22329 PL 373/2018 - Timp dezbatere DA
391. 17.04.2019 11:31 22328 Reluarea votului pentru Proiectul de Hotarare privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie. DA
392. 17.04.2019 11:30 22327 Proiectul de Hotarare privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie - Vot final DA
393. 17.04.2019 11:29 22326 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 7/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei - Vot final DA
394. 17.04.2019 11:28 22325 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 32/2018 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi - Vot final DA
395. 17.04.2019 11:27 22324 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 13/2017 privind constituirea Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Uniunii pentru Mediterana - Vot final DA
396. 17.04.2019 11:26 22323 Modificarea articolului unic - Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national NU
397. 17.04.2019 11:25 22322 Reluarea votului pentru articolul unic - Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national DA
398. 17.04.2019 10:50 22321 Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national - Vot final NU
399. 17.04.2019 10:49 22320 Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national - Articolul unic - forma comisiei. NU
400. 17.04.2019 10:49 22319 Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national - Articolul unic, cu eliminarea partii finale propuse de opozitie NU

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 4 decembrie 2021, 1:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro