Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Cupă Ion în legislatura 2016-2020?

4289 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
501. 27.03.2019 12:27 22197 Vot final
Adoptare PL 503/2018 privind societățile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
502. 27.03.2019 12:26 22195 Vot final
Adoptare PL 71/2019 pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău
DA
503. 27.03.2019 12:26 22196 Vot final
Adoptare PL 751/2018 privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanțarea autorităților administrației publice locale
DA
504. 27.03.2019 12:25 22194 Vot final
Adoptare PL 383/2018 pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
DA
505. 27.03.2019 12:25 22193 Vot final
Adoptare PL 583/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
DA
506. 27.03.2019 12:24 22201 Vot final
Adoptare PL 585/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
DA
507. 27.03.2019 12:24 22192 Vot final
Adoptare PL 588/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
DA
508. 27.03.2019 12:23 22191 Vot final
Adoptare PL 578/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
DA
509. 27.03.2019 12:23 22190 Vot final
Adoptare PL 439/2018 privind instituirea Zilei naționale a gastronomiei și a vinului românesc
DA
510. 27.03.2019 12:22 22189 Vot final
Adoptare PL 555/2018 pentru abrogarea alin.(5) și (6) al art. 66 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
DA
511. 27.03.2019 12:20 22188 Vot final
Adoptare PL 586/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transport Rutier
DA
512. 27.03.2019 12:19 22186 Vot final
Adoptare PL 645/2018 privind aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
DA
513. 27.03.2019 12:19 22187 Vot final
Adoptare PL 577/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
DA
514. 27.03.2019 12:15 22185 Vot final
Adoptare PL 474/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE"
DA
515. 27.03.2019 12:14 22184 Vot final
Adoptare PL 235/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
DA
516. 27.03.2019 12:13 22183 Vot final
Adoptare PL 574/2018 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate
DA
517. 27.03.2019 12:08 22182 Vot final
Adoptare PL 690/2018 pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
518. 27.03.2019 12:05 22181 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
519. 27.03.2019 10:18 22176 Retrimitere la comisie PL 122/2015 DA
520. 27.03.2019 10:17 22175 Retrimitere la comisie PL 581/2018 DA
521. 27.03.2019 10:16 22174 Retrimitere la comisie - PL 547/2018 si PL 322/2018 DA
522. 27.03.2019 10:15 22173 Retrimitere la comisie Pl 75/2019 DA
523. 27.03.2019 10:14 22180 Retrimitere la comisie Pl 140/2019 (30 minute) DA
524. 27.03.2019 10:11 22179 Modificare ordine de zi DA
525. 27.03.2019 10:10 22178 Modificare ordine de zi DA
526. 06.03.2019 10:19 22101 Modificare ordine de zi NU
527. 06.03.2019 10:17 22100 Modificare ordine de zi DA
528. 06.03.2019 10:16 22099 Modificare ordine de zi DA
529. 06.03.2019 10:15 22102 Retrimitere la comisie
PL 719/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române
DA
530. 05.03.2019 16:10 22097 Propunere timpi dezbatere moțiune - Dezbaterea motiunii simple initiate de 91 de deputati; MS 1/2019 DA
531. 04.03.2019 17:21 22095 DA
532. 04.03.2019 17:18 22094 Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputatilor (PH CD 8/2019).
PHCD 8/2019 privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaților
DA
533. 27.02.2019 14:09 22092 Adoptarea Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. DA
534. 27.02.2019 14:08 22091 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.35/2017 privind constituirea Grupului PRO –America. DA
535. 27.02.2019 14:08 22090 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.15/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare DA
536. 27.02.2019 14:07 22089 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.18/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989. DA
537. 27.02.2019 14:06 22088 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. DA
538. 27.02.2019 14:05 22087 Aprobare program de lucru DA
539. 27.02.2019 14:05 22086 Aprobare ordine de zi DA
540. 27.02.2019 14:04 22085 Prezență - vot test DA
541. 27.02.2019 13:03 22081 Vot final
Adoptare PL 70/2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România
DA
542. 27.02.2019 13:00 22080 Vot final
Adoptare PL 50/2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019
DA
543. 27.02.2019 12:54 22079 Vot final
PHCD 4/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind activitatea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) în perioada 2018-2019, modul de aplicare și respectare a prevederilor legale, a neutralității politice, proporționalității și individualizării sancțiunilor acordate
NU
544. 27.02.2019 12:53 22078 Vot final
PHCD 5/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților și abrogarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor Camerei Deputaților, precum și a statului de funcții pe anul 2009
DA
545. 27.02.2019 12:51 22077 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
546. 27.02.2019 12:27 22074 Retrimitere la comisie PL 710/2018 NU
547. 27.02.2019 11:43 22073 Sistare discuții DA
548. 27.02.2019 11:30 22076 Prelungire program de lucru DA
549. 15.02.2019 13:09 21403 Vot final - PL-x 27/2019 - Vot final
PL 27/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
DA
550. 15.02.2019 12:50 21402 Vot final - PL-x 26/2019 - Vot final
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
DA
551. 15.02.2019 12:16 21422 PL-x 27/2019 - Anexa nr.7/04 DA
552. 15.02.2019 12:15 21421 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04/01 DA
553. 15.02.2019 12:15 21420 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04 DA
554. 15.02.2019 12:15 21419 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04/01 DA
555. 15.02.2019 12:14 21417 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04/01 DA
556. 15.02.2019 12:14 21416 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04 DA
557. 15.02.2019 12:14 21418 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04 DA
558. 15.02.2019 12:13 21415 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/04 DA
559. 15.02.2019 12:13 21414 PL-x 27/2019 - Anexa nr.2/04 DA
560. 15.02.2019 12:12 21413 PL-x 27/2019 - Anexa nr.1/04 DA
561. 15.02.2019 12:03 21412 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/03 DA
562. 15.02.2019 12:02 21411 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 3/03 DA
563. 15.02.2019 12:02 21410 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 2/03 DA
564. 15.02.2019 12:02 21423 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04 DA
565. 15.02.2019 12:01 21409 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 1 in formularea comisiei DA
566. 15.02.2019 12:01 21408 PL-x 27/2019 - Amendament respins 9 si 10 NU
567. 15.02.2019 12:00 21405 PL-x 27/2019 - Amendament respins 8 NU
568. 15.02.2019 12:00 21406 PL-x 27/2019 Art. 20 in formularea comisiei DA
569. 15.02.2019 12:00 21407 PL-x 27/2019 - Amendament admis 5 DA
570. 15.02.2019 11:59 21404 PL-x 27/2019 - Art. 19 propunerea comisiei DA
571. 15.02.2019 11:59 21443 PL-x 27/2019 - Amendament respins 6 si 7 NU
572. 15.02.2019 11:58 21442 PL-x 27/2019 - Amendamente respinse 1-5 NU
573. 15.02.2019 11:51 21441 PL-x 27/2019 - Amendament respins 1 NU
574. 15.02.2019 11:49 21440 PL-x 27/2019 - Amendament admis 4 DA
575. 15.02.2019 11:49 21439 PL-x 27/2019 - Amendament admis 3 DA
576. 15.02.2019 11:48 21437 PL-x 27/2019 - Amendament admis 1 DA
577. 15.02.2019 11:48 21438 PL-x 27/2019 - Amendament admis 2 DA
578. 15.02.2019 11:17 21436 Anexa nr. 2 sinteza DA
579. 15.02.2019 11:16 21435 Anexa nr. 1 sinteza DA
580. 15.02.2019 10:59 21434 Anexa 3/20 amendament NU
581. 15.02.2019 10:42 21444 Anexa 11 integral DA
582. 15.02.2019 10:42 21426 Anexa 11 amendament admis 52 DA
583. 15.02.2019 10:41 21425 Anexa 11 amendament admis 51 DA
584. 15.02.2019 10:40 21433 Anexa 11 amr. 4 NU
585. 15.02.2019 10:38 21432 Anexa 11 amr. 1 Abținere
586. 15.02.2019 10:33 21431 Anexa 11 amr. 2 NU
587. 15.02.2019 10:31 21429 Vot control Nu a votat
588. 15.02.2019 10:31 21430 Anexa 10 integral DA
589. 15.02.2019 10:18 21352 Vot final
Adoptare PL 45/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
DA
590. 15.02.2019 10:16 21353 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
591. 15.02.2019 10:13 21351 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
592. 14.02.2019 23:56 21965 Prelungire program de lucru DA
593. 14.02.2019 23:54 21964 Anexa 9 - integral DA
594. 14.02.2019 23:53 21963 Anexa 8 - integral DA
595. 14.02.2019 23:52 21962 Anexa 3/16 - integral DA
596. 14.02.2019 23:52 21961 Anexa 3/16 - amendament respins NU
597. 14.02.2019 23:48 21960 Anexa 7 - integral DA
598. 14.02.2019 23:48 21959 Anexa 7 - amendament admis 50 DA
599. 14.02.2019 23:48 21958 Anexa 7 - amendament admis 49 DA
600. 14.02.2019 23:47 21957 Anexa 7 - amendament admis 48 DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 decembrie 2021, 20:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro