Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Dan Nicușor Daniel

1938 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1201. 18.06.2018 21:38 19946 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor Un buget modern pentru o Uniune care protejeaza, capaciteaza si apara Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 COM (2018)321 (PH CD 41/2018).
PHCD 41/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 COM (2018)321
YES
1202. 18.06.2018 21:41 19948 Vot final
Adoptare PL 71/2017 Lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011
YES
1203. 18.06.2018 21:44 19950 Vot final
Adoptare PL 804/2015 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
NO
1204. 18.06.2018 21:49 19952 Vot final
Adoptare PL 119/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
Abstention
1205. 18.06.2018 21:51 19954 Vot final
Adoptare PL 120/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
YES
1206. 18.06.2018 21:53 19956 Vot final
Adoptare PL 171/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
YES
1207. 18.06.2018 21:54 19958 Vot final
Adoptare PL 138/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
NO
1208. 18.06.2018 21:55 19965 Vot final
Adoptare PL 268/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
YES
1209. 18.06.2018 21:55 19961 Vot final
Adoptare PL 101/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen
Abstention
1210. 18.06.2018 21:56 19967 Vot final
Adoptare PL 158/2018 pentru modificarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
YES
1211. 18.06.2018 21:56 19969 Vot final
Adoptare PL 233/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
YES
1212. 18.06.2018 21:58 19971 Vot final
Adoptare PL 131/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
NO
1213. 18.06.2018 21:58 19973 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
NO
1214. 18.06.2018 22:02 19974 Vot final
Adoptare PL 417/2017 pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
NO
1215. 26.06.2018 10:09 20022 Modificare ordine de zi YES
1216. 26.06.2018 10:09 20023 Modificare ordine de zi YES
1217. 26.06.2018 10:10 20024 Retrimitere la comisie Plx 136/2018 YES
1218. 26.06.2018 10:11 20025 Modificare ordine de zi YES
1219. 26.06.2018 10:11 20026 Retrimitere la comisie PLx 244/2018 YES
1220. 26.06.2018 10:12 20027 Modificare ordine de zi YES
1221. 26.06.2018 10:12 20028 Modificare ordine de zi YES
1222. 26.06.2018 10:13 20029 Retrimitere la comisie PLx 574/2018 Abstention
1223. 26.06.2018 10:14 20030 Modificare ordine de zi YES
1224. 26.06.2018 10:14 20031 Retrimitere la comisie Plx 115/2018 YES
1225. 26.06.2018 10:15 20032 Amanare cu 1 saptamana PHCD 47/2018 YES
1226. 26.06.2018 10:56 20033 Modificare ordine de zi YES
1227. 26.06.2018 10:57 20034 Modificare ordine de zi YES
1228. 26.06.2018 10:58 20035 Modificare ordine de zi YES
1229. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1230. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
NO
1231. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NO
1232. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
YES
1233. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
Abstention
1234. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
YES
1235. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
YES
1236. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
NO
1237. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
NO
1238. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
YES
1239. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
YES
1240. 27.06.2018 10:10 20078 Modificare ordine de zi NO
1241. 27.06.2018 10:10 20079 Modificare ordine de zi NO
1242. 27.06.2018 10:11 20080 Modificare ordine de zi NO
1243. 27.06.2018 10:12 20081 Modificare ordine de zi NO
1244. 27.06.2018 10:12 20082 Retrimitere la comisie PLx 310/2017 Abstention
1245. 27.06.2018 10:13 20083 Modificare ordine de zi NO
1246. 27.06.2018 10:21 20084 Retrimitere la comisie PLx 369/2018 YES
1247. 04.07.2018 10:46 20196 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
1248. 04.07.2018 10:46 20197 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
1249. 04.07.2018 10:48 20199 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
1250. 04.07.2018 10:49 20206 PL-x 406/2018 - Amendament respins 3 YES
1251. 04.07.2018 10:49 20207 Text initial NO
1252. 04.07.2018 10:51 20208 PL-x 406/2018 - Amendament respins 5 YES
1253. 04.07.2018 10:54 20210 PL-x 406/2018 - Amendament respins 7 YES
1254. 04.07.2018 10:54 20211 Text initial NO
1255. 04.07.2018 11:00 20212 PL-x 406/2018 - Amendament respins 9 YES
1256. 04.07.2018 11:01 20213 Text initial NO
1257. 04.07.2018 11:02 20214 PL-x 406/2018 - Amendament respins 10 YES
1258. 04.07.2018 11:04 20215 PL-x 406/2018 - Amendament respins 13 YES
1259. 04.07.2018 11:04 20216 Text initial NO
1260. 04.07.2018 11:06 20217 PL-x 406/2018 - Amendament respins 15 YES
1261. 04.07.2018 11:07 20218 Text initial NO
1262. 04.07.2018 11:09 20221 PL-x 406/2018 - Amendament respins 19 YES
1263. 04.07.2018 11:10 20222 Art. 100 - text initial NO
1264. 04.07.2018 11:16 20223 PL-x 406/2018 - Amendament respins 21 YES
1265. 04.07.2018 11:16 20224 PL-x 406/2018 - Amendament respins 22 YES
1266. 04.07.2018 11:18 20225 PL-x 406/2018 - Amendament respins 24 YES
1267. 04.07.2018 11:18 20137 Text initial NO
1268. 04.07.2018 11:19 20138 PL-x 406/2018 - Art. 112 indice 1 - integral NO
1269. 04.07.2018 11:26 20139 PL-x 406/2018 - Amendament respins 31 YES
1270. 04.07.2018 11:26 20140 Art. 154 - integral NO
1271. 04.07.2018 11:28 20141 PL-x 406/2018 - Amendament respins 35 YES
1272. 04.07.2018 11:29 20142 Art. 173 - integral NO
1273. 04.07.2018 11:32 20143 PL-x 406/2018 - Amendament respins 52 YES
1274. 04.07.2018 11:32 20144 PL-x 406/2018 - Amendament respins 53 YES
1275. 04.07.2018 11:32 20145 Art. 269 integral NO
1276. 04.07.2018 11:33 20146 PL-x 406/2018 - Amendament respins 47 YES
1277. 04.07.2018 11:33 20147 PL-x 406/2018 - Amendament respins 48 YES
1278. 04.07.2018 11:34 20148 PL-x 406/2018 - Amendament respins 49 YES
1279. 04.07.2018 11:34 20149 Art. 257 integral NO
1280. 04.07.2018 11:41 20150 PL-x 406/2018 - Amendament respins 63 YES
1281. 04.07.2018 11:42 20151 PL-x 406/2018 - Amendament respins 64 YES
1282. 04.07.2018 11:42 20152 PL-x 406/2018 - Amendament respins 65 YES
1283. 04.07.2018 11:42 20153 Art. 297 integral NO
1284. 04.07.2018 11:43 20154 Art. 5 NO
1285. 04.07.2018 11:44 20155 Art. 16 NO
1286. 04.07.2018 11:44 20156 Art. 35 NO
1287. 04.07.2018 11:44 20157 Art. 64 NO
1288. 04.07.2018 11:45 20158 Art. 65 NO
1289. 04.07.2018 11:50 20159 Art. 83 NO
1290. 04.07.2018 11:50 20160 Art. 91 NO
1291. 04.07.2018 11:51 20161 Art. 93 NO
1292. 04.07.2018 11:51 20162 Art. 96 NO
1293. 04.07.2018 11:51 20163 Art. 155 NO
1294. 04.07.2018 11:52 20164 Art. 159 indice 1 NO
1295. 04.07.2018 11:52 20165 Art. 175 NO
1296. 04.07.2018 11:53 20166 Art. 177 NO
1297. 04.07.2018 11:53 20167 Art. 187 indice 1 NO
1298. 04.07.2018 11:53 20168 Art. 189 Abstention
1299. 04.07.2018 11:54 20169 Art. 214 Abstention
1300. 04.07.2018 11:54 20170 Art. 215 Abstention

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 1 april 2020, 9:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro