Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Enachi Raisa

3368 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 20.12.2022 13:57 31459 Vot final - Pl-x 582/2017/2020 - Vot final adoptare
Adoptare PL 582/2017 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
YES
2. 20.12.2022 13:55 31458 Vot final - PL-x 791/2022 - Vot final adoptare
Adoptare PL 791/2022 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
YES
3. 20.12.2022 13:51 31457 Vot final - PL-x 620/2020/2022 - Vot final adoptare
Adoptare PL 620/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenței nr.21/1996
NO
4. 20.12.2022 13:45 31456 PL-x 60/2022 - Vot final adoptare NO
5. 20.12.2022 13:43 31455 Verificare prezenta Didn't vote
6. 20.12.2022 13:24 31453 PL-x 791/2022 - Timp dezbatere NO
7. 20.12.2022 13:20 31452 PL-x 620/2020/2022 - AMA 1 NO
8. 20.12.2022 13:13 31451 PL-x 620/2020/2022 - Timp dezbatere YES
9. 20.12.2022 13:07 31450 PL-x 60/2022 - AMA 7 NO
10. 20.12.2022 12:43 31449 Pl-x 582/2017/2020 - AMA 7 Abstention
11. 20.12.2022 12:41 31448 Pl-x 582/2017/2020 - AMR 2 Abstention
12. 20.12.2022 12:39 31447 Pl-x 582/2017/2020 - AMA 8 NO
13. 20.12.2022 12:20 31446 PL-x 60/2022 - Retrimitere la comisie YES
14. 20.12.2022 12:18 31445 Pl-x 582/2017/2020 - Retrimitere la comisie YES
15. 20.12.2022 12:11 31444 Vot de control Didn't vote
16. 19.12.2022 15:34 31428 Modalitate de vot YES
17. 19.12.2022 15:33 31442 Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea constituirii Grupului de Luptă Aliat pe teritoriul României, sub conducerea Franței YES
18. 19.12.2022 15:32 31441 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa YES
19. 19.12.2022 15:31 31440 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei YES
20. 19.12.2022 15:29 31439 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie YES
21. 19.12.2022 15:28 31438 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei YES
22. 19.12.2022 15:28 31437 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO YES
23. 19.12.2022 15:26 31436 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO YES
24. 19.12.2022 15:25 31434 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.3/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare YES
25. 19.12.2022 15:25 31435 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre YES
26. 19.12.2022 15:22 31433 ordine de zi - aprobata YES
27. 19.12.2022 15:20 31432 Modificare ordine de zi YES
28. 19.12.2022 15:15 31431 program de lucru - aprobat YES
29. 19.12.2022 15:14 31430 Ordine de zi - aprobata YES
30. 19.12.2022 15:03 31426 Vot final
Adoptare PL 417/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor
YES
31. 19.12.2022 15:00 31425 Vot final
Adoptare PL 774/2022 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
NO
32. 19.12.2022 14:57 31424 Vot final
Adoptare PL 773/2022 privind securitatea și apărarea cibernetică a României precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Abstention
33. 19.12.2022 14:56 31423 Vot final
Adoptare PL 263/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
NO
34. 19.12.2022 14:54 31421 Vot final
Adoptare PL 375/2022 Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
35. 19.12.2022 14:53 31420 Vot final
Adoptare PL 397/2022 privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a cerințelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare și a cerințelor de raportare și monitorizare a echipamentelor electrice și electronice reutilizate
YES
36. 19.12.2022 14:52 31419 Vot final
Adoptare PL 739/2022 pentru modificarea Legii contabilității nr.82/1991, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Abstention
37. 19.12.2022 14:51 31418 Vot final
Adoptare PL 675/2022 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
38. 19.12.2022 14:50 31417 Vot final
Adoptare PL 721/2022 Legea privind instituirea anului 2023 ca „Anul cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu"
Abstention
39. 19.12.2022 14:49 31416 Vot final
Adoptare PL 661/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
Abstention
40. 19.12.2022 14:49 31415 Vot final YES
41. 19.12.2022 14:46 31414 Vot final Abstention
42. 19.12.2022 14:45 31413 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
43. 19.12.2022 14:15 31411 Propunere YES
44. 19.12.2022 13:56 31410 Prelungire program de lucru YES
45. 19.12.2022 13:47 31409 PL 417/2021 - timp dezbatere YES
46. 19.12.2022 13:44 31408 PL 739/2022 - Amr.3 YES
47. 19.12.2022 13:43 31407 PL 739/2022 - Amr.2 YES
48. 19.12.2022 13:42 31406 PL 739/2022 - Amr.1 YES
49. 19.12.2022 13:25 31405 Pl 774/2022 - timp dezbatere YES
50. 19.12.2022 13:23 31404 PL 773/2022 - amr.5 Abstention
51. 19.12.2022 12:54 31402 PL 661/2022 - Amr.3 Abstention
52. 14.12.2022 16:11 31401 Vot final
Adoptare PL 757/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023
NO
53. 14.12.2022 16:01 31397 Vot final
Adoptare PL 756/2022 bugetului de stat pe anul 2023
NO
54. 14.12.2022 16:00 31400 Proiectul de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru administrare si Reglementare in Comunicatii pe anul 2023 NO
55. 14.12.2022 16:00 31399 Prezență Didn't vote
56. 14.12.2022 15:20 31396 PL-x 757/2022 Anexa 6/04 NO
57. 14.12.2022 15:20 31395 PL-x 757/2022 Anexa 5/04/01 NO
58. 14.12.2022 15:19 31394 PL-x 757/2022 Anexa 5/04 NO
59. 14.12.2022 15:19 31393 PL-x 757/2022 Anexa 4/04/01 NO
60. 14.12.2022 15:19 31392 PL-x 757/2022 Anexa 4/04 NO
61. 14.12.2022 15:18 31391 PL-x 757/2022 Anexa 3/04 NO
62. 14.12.2022 15:18 31390 PL-x 757/2022 Anexa 2/04 NO
63. 14.12.2022 15:18 31389 PL-x 757/2022 Anexa 1/04 NO
64. 14.12.2022 15:17 31388 PL-x 757/2022 Anexa 5/03/01 NO
65. 14.12.2022 15:17 31387 PL-x 757/2022 Anexa 5/03 NO
66. 14.12.2022 15:17 31386 PL-x 757/2022 Anexa 4/03/01 NO
67. 14.12.2022 15:16 31385 PL-x 757/2022 Anexa 4/03 NO
68. 14.12.2022 15:16 31384 PL-x 757/2022 Anexa 3/03/01 NO
69. 14.12.2022 15:16 31383 PL-x 757/2022 Anexa 3/03 NO
70. 14.12.2022 15:15 31382 PL-x 757/2022 Anexa 2/03 NO
71. 14.12.2022 15:15 31381 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 NO
72. 14.12.2022 15:14 31380 PL-x 757/2022 Art. 18-24 NO
73. 14.12.2022 15:13 31379 PL-x 757/2022 Art. 17 NO
74. 14.12.2022 15:13 31378 PL-x 757/2022 Capitolul III - titlul NO
75. 14.12.2022 15:13 31377 PL-x 757/2022 Capitolul II titlul - art. 6-16 NO
76. 14.12.2022 15:12 31376 PL-x 757/2022 Art. 4 NO
77. 14.12.2022 15:11 31375 PL-x 757/2022 Art. 3 NO
78. 14.12.2022 15:11 31374 PL-x 757/2022 Art. 2 NO
79. 14.12.2022 15:11 31373 PL-x 757/2022 Denumirea Sectiunii II Abstention
80. 14.12.2022 15:10 31372 PL-x 757/2022 Art. 1 NO
81. 14.12.2022 15:10 31371 PL-x 757/2022 Denumirea Sectiunii I NO
82. 14.12.2022 15:10 31370 PL-x 757/2022 Titlul Capitolului I NO
83. 14.12.2022 15:09 31369 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 - titlul NO
84. 14.12.2022 15:08 31368 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 amr. 2 Abstention
85. 14.12.2022 15:06 31367 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 amr. 1 Abstention
86. 14.12.2022 15:04 31366 PL-x 757/2022 amr. 1 YES
87. 14.12.2022 14:57 31365 PL-x 756/2022 - Anexa 2 sinteza NO
88. 14.12.2022 14:57 31364 PL-x 756/2022 - Anexa 11 sinteza NO
89. 14.12.2022 14:56 31363 PL-x 756/2022 - Anexa 11 NO
90. 14.12.2022 14:56 31362 PL-x 756/2022 - Anexa 11 restul amr. nesustinute YES
91. 14.12.2022 14:56 31361 PL-x 756/2022 - Anexa 11 amr. 1 Abstention
92. 14.12.2022 14:54 31360 PL-x 756/2022 - Anexa 10 NO
93. 14.12.2022 14:54 31359 PL-x 756/2022 - Anexa 9 NO
94. 14.12.2022 14:53 31358 PL-x 756/2022 - Anexa 8 NO
95. 14.12.2022 14:53 31357 PL-x 756/2022 - Anexa 7/02 NO
96. 14.12.2022 14:52 31356 PL-x 756/2022 - Anexa 7/01 NO
97. 14.12.2022 14:51 31355 PL-x 756/2022 - Anexa 7/03 NO
98. 14.12.2022 14:51 31354 PL-x 756/2022 - Anexa 7 NO
99. 14.12.2022 14:50 31353 PL-x 756/2022 - Anexa 6 NO
100. 14.12.2022 14:50 31352 PL-x 756/2022 - Anexa 5 NO

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 28 january 2023, 14:32
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro