Plen
Ședința Senatului din 3 iunie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.96/13-06-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 03-06-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 3 iunie 2002

  1   Aprobarea ordinii de zi
  2   Declarații politice rostite de:
   2.1  Doru-Laurian Bădulescu
   2.2  Gheorghe Buzatu
   2.3  Petre Roman
   2.4  Ion Sârbulescu
   2.5  Sogor Csaba
   2.6  Ghiorghi Prisăcaru
   2.7  Corneliu Bichineț
   2.8  Radu Alexandru Feldman
   2.9  Adrian Păunescu
   2.10  Eugeniu Constantin Florescu
  3   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și prestează servicii pentru instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 220/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicții pentru aleșii locali și funcționarii publici;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților;
  Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine;
  Legea pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor din patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă "Romline" - S.A.Constanța;- Legea privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
  4   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării
  5   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind înființarea comunei Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița
  6   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
  7   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică
  8   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
  9   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României
  10   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  11   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii
  12   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare
  13   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2001 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
  14   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri
  15   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind înființarea Universității "Danubius" din Galați
  16   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind înființarea Universității "Petre Andrei" din Iași
  17   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aderarea României la Convenția privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul, la 26 iunie 1990
  18   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru ratificarea Acordului dintre statele participante la Brigada Multinațională în Așteptare cu Capacitate de Luptă Ridicată pentru Operațiuni O.N.U. privind statutul forțelor lor, semnat la Copenhaga, la 13 decembrie 2001
  19   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura .Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă, colectarea și tratarea apei uzate în orașul Târgu-Mureș, România", semnat la Bruxelles, la 20 noiembrie 2001, și la București, la 22 februarie 2002
  20   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul de Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate și modernizarea rețelei de canalizare în orașul Timișoara, România", semnat la Bruxelles, la 4 decembrie 2001, și la București, la 22 februarie 2002
  21   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru ratificarea Convenției europene asupra cetățeniei, adoptată la Strasbourg, la 6 noiembrie 199
  22   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg, la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, întocmită la Viena, la 20 decembrie 1988
  23   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
  24   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2002 privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
  25   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale
  26   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și funcționării activităților legate de privatizările derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
  27   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol
  28   Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: Norica Nicolai, Gheorghe Flutur, Iuliu Păcurariu, Gheorghe Acatrinei, Ion Vela, Angela Mihaela Bălan și Gheorghe Bunduc.
Din partea Guvernului au răspuns: Petru Lificiu - ministrul apelor și protecției mediului, Alexe Costache Ivanov - secretar de stat în Ministerul Justiției, Luminița Gheorghiu - secretar de stat în Ministerul Sănătății și Familiei, Ionel Fleșariu - secretar de stat în Ministerul Administrației Publice, Pavel Abraham - secretar de stat în Ministerul de Interne

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 decembrie 2021, 21:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro