Plen
Ședința Senatului din 17 iunie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.106/27-06-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 17-06-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 17 iunie 2002

  1   Aprobarea ordinii de zi
  2   Declarații politice rostite de senatorii:
   2.1  Maria Ciocan
   2.2  Adrian Păunescu
   2.3  Gheorghe Flutur
   2.4  Verestoy Attila
   2.5  Aron Belașcu
   2.6  Nicolae-Vlad Popa
   2.7  Gheorghe Buzatu
   2.8  Nicolae Iorga
   2.9  Mihail Lupoi
  3   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea cap. 1 din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitare publică;
  Legea pentru ratificarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale;
  Legea pentru ratificarea Convenției dintre România și Republica Arabă Egipt privind asistența judiciară în materie penală, transferul condamnaților și extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 16 ianuarie 2002;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2002 pentru modificarea alin (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2002 privind modificarea și completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea și dezvoltarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la București la 13 octombrie 1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind navigația civilă;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2002 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., precum și amânarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri și/sau prestării de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare și reparație generală a 100 vagoane de călători de către firma "Alstom De Dietrich Feroviaire" din Franța, finanțat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca "Paribas" Franța, contractat cu garanția statului;
  Legea pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2001 dintre Guvernul României și Comisia Comunității Europene cu privire la Programul Special de Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, semnat la Bruxelles la 30 ianuarie 2002;
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Letonia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Riga la 27 noiembrie 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul operațional de țară PHARE 1997,Programul național PHARE 1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998,Facilitarea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), Programul național PHARE 1999 - partea a II-a;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială
  4   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice
  5   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști
  6   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
  7   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București
  8   Aprobarea înlocuirii domnului senator Traian Novolan cu domnul senator Doru-Laurian Bădulescu în comisia de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
  9   Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
  10   Adoptarea raportului comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură
  11   Adoptarea raportului comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A
  12   Adoptarea raportului comisei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 232/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și prestează servicii pentru instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
  13   Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
  14   Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind înființarea comunei Iaslovăț, județul Suceava
  15   Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind înființarea comunei Ciocănești, județul Suceava
  16   Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
  17   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Europene a Peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000
  18   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Convenției (revizuită) asupra protecției maternității, din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 15 iunie 2000
  19   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind Ordinul "Virtutea Maritimă" și Medalia "Virtutea Maritimă
  20   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind Ordinul "Virtutea Militară" și Medalia "Virtutea Militară"
  21   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind Ordinul "Virtutea Aeronautică" și Medalia "Virtutea Aeronautică"
  22   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice .Gheorghe Ionescu-Șișești"
  23   Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
  24   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2002 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar
  25   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind modificarea alin (2) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
  26   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice
  27   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale
  28   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj
  29   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
  30   Respingerea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
  31   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
  32   Respingerea propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  33   Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii:
 1. Angela Mihaela Bălan,
 2. Gheorghe Bunduc,
 3. Gheoghe Flutur,
 4. Maria Ciocan,
 5. Gheorghe Acatrinei,
 6. Radu Alexandru Feldman,
 7. Dumitru Badea,
 8. Iuliu Păcurariu,
 9. Dumitru Codreanu.
Din partea Guvernului au răspuns:
 1. Ovidiu Ianculescu - secretar de stat în Ministerul Apelor și Protecției Mediului;
 2. Gheorghe Predilă secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor;
 3. Maria Manolescu - secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice;
 4. Romulus Ion Moucha - secretar de stat în Ministerul Industriei și Resurselor

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 29 noiembrie 2021, 19:17
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro