Plen
Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002
Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 22-09-2005 Versiunea pentru printare

Ședințele Senatului din 22 septembrie 2005

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului

  1   Aprobarea ordinii de zi și programului de lucru.
  2   Aprobarea unei modificări la Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 34/2005 privind desemnarea unor deputați și senatori în calitate de observatori la Parlamentul European.

Ședința Senatului

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Aprobarea programului de lucru pentru perioada 26 septembrie - 1 octombrie 2005.
  3   Aprobarea constituirii comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii.
  4   Numirea doamnei Basarabescu Georgeta ca președinte al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
  5   Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind modificarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant.
  6   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru acceptarea Deciziei nr. 1 a Comitetului Mixt România - Statul Israel, din 21 februarie 2005, de amendare a Protocolului 3 privind definirea noțiunii de produse originare și metode de cooperare administrativă, din Acordul de Comerț Liber dintre România și Statul Israel, semnat la București, la 30 ianuarie 2001.
  7   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicații pentru atenuarea efectelor dezastrelor și acțiuni umanitare, adoptată la Tampere, la 18 iunie 1998.
  8   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind plata obligațiilor financiare pe care România le are față de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) - Viena.
  9   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 28 ianuarie 2005, pentru finanțarea Proiectului de restructurare a transporturilor.
  10   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 6 aprilie 2005.
  11   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 3 aprilie 2002, pentru finanțarea proiectului de dezvoltare rurală.
  12   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2005 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
  13   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (Retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru raport suplimentar).
  14   Retrimiterea la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a propunerii legislative privind Legea pentru modificarea și completarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, la solicitarea inițiatorului.
  15   Respingerea propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
  16   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor.
  17   Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  18   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrația Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări.
  19   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale și retrimiterea la Comisia economică pentru raport suplimentar.
  20   Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase.
  21   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art. III din Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice.
  22   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice.
  23   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice, nr. 311/2003.
  24   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură. (retrimiterea la Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă pentru a se trece în anexă și amendamentele respinse).
  25   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale.
  26   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
  27   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2005 pentru modificarea art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.
  28   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.
  29   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale.
  30   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.
  31   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere.
  32   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții.
  33   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională.
  34   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea și desfășurarea activității de curierat pentru materiale NATO clasificate.
  35   Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.
  36   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională.
  37   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român.
  38   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române".
  39   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere.
  40   Respingerea proiectului de Lege pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.
  41   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundațiile produse în anul 2005.
  42   Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind Bursele de mărfuri.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 30 noiembrie 2021, 2:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro