Plen
Ședința Senatului din 21 decembrie 2005
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.210/28-12-2005

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 21-12-2005 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 21 decembrie 2005

  1   Prezentarea, dezbaterea și respingerea moțiunii simple: "Guvernul face un cadou de sărbătorile de iarnă: containere și corturi în locul caselor pentru sinistrați".
  2   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  3   Aprobarea prelungirii termenului de dezbatere la 60 de zile a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi.
  4   Continuarea dezbaterii și adoptarea proiectului de Lege privind procedura insolvenței.
  5   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la București, la 8 aprilie 2005.
  6   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la București, la 13 iulie 2005.
  7   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Codului Penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi.
  8   Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea.
  9   Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a - Apa.
  10   Domnul Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, informează plenul asupra adoptării tacite, conform art.75 alin.2 din Constituție și art. 141 alin.2 din Regulamentul Senatului, a următoarelor inițiative legislative:
  Proiectul de Lege privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;
  Proiectul de Lege privind protecția fondului cinegetic și a vânătorii;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului, nr. 103/1996.
  11   Respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 44/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie 2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
  12   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activității Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
  13   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării.
  14   Respingerea propunerii legislative privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară /alternativă.
  15   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate.
  16   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.
  17   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar.
  18   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
  19   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat pentru Cancelaria primului-ministru.
  20   Respingerea propunerii legislative pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Achiziții Publice.
  21   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.
  22   Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind recunoașterea Institutului de Științe Administrative "Paul Negulescu" a calității de instituție care asigură perfecționarea pregătirii profesionale pentru administrația publică.
  23   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole și al art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole.
  24   Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura.
  25   Respingerea propunerii legislative cu privire la înființarea Agenției Naționale pentru Conservarea Naturii.
  26   Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă.
  27   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru declararea comunei Bragadiru, județul Ilfov, oraș.
  28   Respingerea propunerii legislative privind declararea ca oraș a comunei Bragadiru, județul Ilfov.
  29   Adoptarea proiectului de Lege pentru declararea comunei Măgurele, județul Ilfov, oraș.
  30   Adoptarea proiectului de Lege pentru declararea comunei Pantelimon, județul Ilfov, oraș.
  31   Aprobarea retrimiterii la Comisia pentru administrația publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a următoarelor proiecte de lege:
  proiectul de Lege pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001;
  proiectul de Lege de modificare și completare a Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale;
  proiectul de Lege privind completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale;
  proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 215/2001, Legea administrației publice locale;
  proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 215/2001.
  32   Aprobarea retrimiterii la Comisia pentru administrația publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a următoarelor proiecte de lege:
  proiectul de Lege privind înființarea oficiilor locale de specialitate;
  proiectul de Lege privind instituția administratorului local.
  33   Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru încheierea unui Memorandum între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, privind înfrățirea unităților administrativ-teritoriale dintre cele două state.
  34   Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a Legii nr. 543 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2003.
  35   Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.
  36   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.
  37   Adoptarea Hotărârii privind înființarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmațiilor referitoare la existența unor centre de detenție ale CIA sau ale unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României.
  38   Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.
  39   Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României și a Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerțului.
  40   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexele Energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale.
  41   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului național de transport al gazelor naturale a unor localități în perioada mai 2004 - noiembrie 2005.
  42   Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
  43   Respingerea propunerii legislative privind construirea de case pentru sinistrați.
  44   Respingerea propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr. 119/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
  45   Adoptarea proiectului de Lege pentru abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice.
  46   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la București, la 8 aprilie 2005;
  Lege pentru ratificarea Acordului de garanție între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la București, la 13 iulie 2005;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale;
  Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice;
  Lege privind acceptarea Convenției pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris, la 17 octombrie 2003;
  Lege pentru modificarea Legii nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a - Apa;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2005 pentru modificarea art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a Românie;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurarea, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care dețin și/sau exploatează plantații viticole cu soiuri nobile;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2005 privind exploatarea în siguranță a acumulărilor cu folosință piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanță C și D;
  Lege privind instituirea indemnizației compensatorii pentru membrii cu statut de pensionari ai uniunilor de creatori, legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din România;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență;
  Lege pentru modificarea și completarea art.III din Ordonanța Guvernului nr.19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2005 pentru completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2005 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare;
  Lege pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiilor de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2005 privind accelerarea absorbției fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor de cofinanțare cu activelor achiziționate în cadrul proiectelor SAPARD.
  47   Cuvântul de încheiere al sesiunii, prezentat de domnul Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 28 noiembrie 2021, 23:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro