Plen
Ședința Senatului din 29 iunie 2006
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.119/07-07-2006

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
07-12-2021
06-12-2021 (comună)
06-12-2021
25-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 29-06-2006 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 29 iunie 2006

  1   Aprobarea numirii în funcția de secretar al Comisiei pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă a domnului senator Dan Gabriel Popa în locul domnului senator Petre Nicolae Ioțcu.
  2   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  3   Adoptarea proiectului de Hotărâre privind înființarea unei Comisii de anchetă având drept scop investigarea condițiilor de legalitate și de oportunitate privind construirea imobilului "Cathedral Plaza" (reexaminare la solicitarea președintelui României).
  4   Adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului pe anul 2005.
  5   Adoptarea proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania.
  6   Continuarea dezbaterii și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii patronatelor nr. 356/2001.
  7   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice.
  8   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale, nr. 16/1996.
  9   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind expertizarea utilajelor și/sau instalațiilor utilizate în prelucrarea lemnului rotund în cherestele.
  10   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent.
  11   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.
  12   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2004 privind reproducerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere.
  13   Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și a Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (aprobarea retrimiterii la Comisia juridică de numiri, disciplină,imunități și validări și Comisia economică, industrii și servicii care vor întocmi un raport comun; dezbaterile se vor relua în sesiune extraordinară).
  14   Adoptarea proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri financiare pentru finanțarea unor cheltuieli de asistență socială.
  15   Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale, nr. 215/2001.
  16   Adoptarea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a-IV-a - Rețeaua de localități.
  17   Adoptarea proiectului de Lege pentru completarea art. 5 din Legea învățământului nr. 84/1995 și a art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor din alte țări, care studiază pe cont propriu în România.
  18   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului, nr.84/1995.
  19   Dezbateri asupra proiectului de Lege - Legea Curții de Conturi (aprobarea propunerii pentru reluarea dezbaterii în sesiune extraordinară).
  20   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale.
  21   Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno - Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005 (retrimiterea la comisie).
  22   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Băncii Comerciale Române - S.A.
  23   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2006 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2006 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state;
  Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art.1671 din Lege nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2006 pentru modificarea art.XVII alin.(3) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.327/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;
  Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2005 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003;
  Lege pentru ratificarea Acordului - cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București, la 27 decembrie 2005, și la Paris, la 10 ianuarie 2006;
  Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare și semnată de România, la Varșovia, la 16 mai 2005;
  Lege privind personalizarea centralizată a pașapoartelor cu date biometrice;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;
  Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2006 pentru prevenirea și combaterea violenței în sport;
  Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
  Lege privind stimularea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
  Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr.18/1991;
  Lege pentru completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;
  Lege privind informarea publicului asupra modalității de interpretare play-back de către artiștii interpreți vocali în timpul spectacolelor sau concertelor;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
  Lege pentru completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997;
  Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001;
  Lege pentru aprobarea preluării de către Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. de la rezerva de stat a cantității de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în funcțiune a Unității 2 CNE Cernavodă;
  Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia;
  Lege serviciului public de alimentare cu energie termică;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
  Lege privind înființarea centrelor de informare și consultanță pentru tineri;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004;
  Lege privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din serviciile de probațiune;
  Lege pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2005 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gh.Ionescu-Sișești";
  Lege pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
  Lege pentru modificarea și completarea art.74 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului;
  Lege privind stabilirea unui termen pentru cetățenii români care nu au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova, la 7 septembrie 1940.
  Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între România și Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România și Republica Slovacă privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bratislava, la 3 martie 1994;
  Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică și tehnică, semnat la Ankara, la 1 februarie 2006;
  Lege pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 15 decembrie 2005 și la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul - cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris, la 17 august 2001, și la București, la 20 august 2001;
  Lege privind ratificarea Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate Utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice, adoptată la Strasbourg, la 18 martie 1986, și a Protocolului de Amendare a Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice, adoptat la Strasbourg, la 22 iunie 1998, semnate de România, la 15 februarie 2006;
  Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional la Convenția împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varșovia, la 12 septembrie 2002;
  Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Austria în domeniul securității sociale, semnat la București, la 28 octombrie 2005;
  Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Ungară în domeniul securității sociale, semnat la București, la 20 octombrie 2005;
  Lege pentru ratificarea Acordului între România și Spania privind cooperarea în domeniul protecției minorilor români neînsoțiți în Spania, repatrierea lor și lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid, la 15 decembrie 2005;
  Lege pentru acceptarea amendamentului la Convenția Espoo (Espoo, la 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia II/14 a celei de a doua Reuniuni a Părților, la Sofia, la 27 februarie 2001;
  Lege pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2005 între Guvernul României, în numele României, și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București, la 29 decembrie 2005, și, respectiv, la Bruxelles, la 3 ianuarie 2006;
  Lege pentru aderarea României la Convenția privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime și la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale la Londra, la 19 noiembrie 1976, respectiv, la 2 mai 1996;
  Lege privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga, la 26 martie 1999;
  Lege privind înființarea organizarea și funcționarea Consiliului Tineretului din România;
  Lege privind apărarea împotriva incendiilor;
  Legea Tinerilor;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001;
  Legea pentru completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a-IV-a - Rețeaua de localități;
  Lege pentru completarea art. 5 din Legea învățământului nr. 84/1995 și a art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor din alte țări care studiază pe cont propriu în România;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995;
  Lege privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale:
  Lege pentru declararea comunei Livada, județul Sat-Mare, oraș.
  24   Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 de aprobare a Codului Fiscal.
  25   Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
  26   Respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii 571/22 decembrie 2003 privind Codul fiscal.
  27   Respingerea propunerii legislative pentru modificarea art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
  28   Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
  29   Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
  30   Respingerea propunerii legislative pentru completarea art. 258 și modificarea art. 295 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
  31   Respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001.
  32   Respingerea propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale.
  33   Respingerea propunerii legislative privind completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale.
  34   Respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 215/2001, Legea administrației publice locale.
  35   Respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale.
  36   Respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală.
  37   Respingerea proiectului de Lege pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001.
  38   Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 17 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001.
  39   Respingerea propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare
  40   Respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 8 decembrie 2021, 10:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro