Plen
Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002
Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 20-12-2006 Versiunea pentru printare

Ședințele Senatului din 20 decembrie 2006

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului

  1   Alocuțiuni consacrate împlinirii a 17 ani de la revoluția din decembrie 1989.

Ședința Senatului

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Aprobarea unor modificări în componența comisiilor permanente, respectiv: - domnul senator Ioan Codruț Șereș trece la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, în locul doamnei senator Silvia Ciornei, care trece la Comisia pentru egalitate de șanse, în locul domnului senator Ioan Codruț Șereș.
  3   Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea și adoptarea următoarelor inițiative legislative:
  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate, de către Compania Națională de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.;
  Propunerea legislativă privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din Aviația Civilă din România;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice.
  Propunerea legislativă privind unele măsuri de sprijinire a producătorilor din acvacultură;
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare;
  Propunerea legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse;
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 adoptată prin Legea nr. 337/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
  Propunerea legislativă pentru completarea art. 34 indice 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere.
  4   Aprobarea transmiterii Camerei Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a următoarelor propuneri legislative:
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale;
  Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea creșelor;
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată prin Legea nr.365/2005.
  5   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice.
  6   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.318/2003 privind energia electrică.
  7   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2004, legea gazelor.
  8   Adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole, nr.244/2002.
  9   Respingerea Proiectului de lege privind modificarea Legii audiovizualului nr.504/2002.
  10   Prezentarea, dezbaterea și respingerea moțiunii simple cu tema: "Opriți privatizarea C.E.C.-ului", semnată de 44 de senatori.
  11   Informare cu privire la activitatea senatorilor în circumscripțiile electorale, în perioada 21 - 30 decembrie 2006, și activitatea comisiilor permanente ale Senatului, în luna ianuarie 2007.

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului

  1   Alocuțiuni consacrate aderării României la Uniunea Europeană.
  2   Prezentarea și adoptarea Proiectului de Declarație a Parlamentului privind aderarea României la Uniunea Europeană.

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului

  1   Aprobarea ordinii de zi.
  2   Aprobarea unor modificări în componența nominală a Comisiei Parlamentului României pentru integrare europeană.
  3   Aprobarea unor modificări în componența nominală a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României.
  5   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru ratificarea Acordului de Cooperare Stat European Cooperant între Guvernul României și Agenția Spațială Europeană, semnat la București la 17 februarie 2006;
  Legea pentru ratificarea Acordului semnat la București, la 25 septembrie 2006, privind amendarea Acordului Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.), adoptat la Cracovia la 21 decembrie 1992;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale OLTCHIM - S.A. Râmnicu-Vâlcea;
  Legea pentru modificarea art.1 alin.(1) și (2) din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
  Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acțiuni deținut de Societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.;
  Legea privind atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamităților naturale, de materiale lemnoase confiscate în condițiile legii;
  Legea pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate;
  Legea pentru modificarea alin.(2) al art.8 din Legea nr.30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană;
  Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.39/2006 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr.350/2006;
  Legea privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European;
  Legea pentru modificarea lit.b) și c) ale art.10 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
  Legea privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului pe anul 2005;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru abrogarea unor dispoziții din alte acte normative în domeniul sanitar;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.851 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului;
  Legea privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 13:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro