You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 27-02-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of February 27, 1997

  1   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:- Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Malaieziei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 25 iunie 1996;- Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996;
  2   Modificarea componenței unor comisii;
  3   Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de farmacist.
  4   Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 3 - 7 martie 1997.
  5   Încheierea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de farmacist.