You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 04-09-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of September 4, 1997

  1   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/1997 privind derularea împrumutului de euroobligațiuni în mărci germane.
  2   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru abrogarea Legii nr.83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, precum și pentru abrogarea unor hotărâri de Guvern date în aplicarea acestei legi. (amânarea votului final).
  3   Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente.
  4   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor CAP-uri.
  5   Dezbaterea proiectului ordinii de zi și a proiectului programului de lucru pentru perioada 8-12 septembrie 1997.
  6   Informare privind modificarea conducerii Grupului parlamentar PNȚCD - Civic Ecologist.
  7   Dezbateri asupra propunerii legislative de modificare a Legii partidelor politice.