Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 08-09-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 1997

  1   Aprobarea, cu modificări, a ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 8-12 septembrie 1997.
  2   Informare privind modificarea denumirii Grupului parlamentar Național Liberal și a conducerii acestuia.
  3   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților:
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor între nivelul unor drepturi salariale de asigurări sau de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară (procedură de urgență);
  Proiectul de lege pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 1998 - 2000, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite și guvernele participante la proiectul "Calea ferată transeuropeană", privind modul de cooperare și creditare, semnat la Geneva în 17 decembrie 1992;
  Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 26/1994 privind organizarea și funcționarea poliției (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind mormintele române de război din Republica Federală Germania și mormintele germane de război din România, semnat la Bonn, la 25 iunie 1996;
  Proiectul de lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, în 6 iulie 1996;
  Proiectul de lege pentru aderarea României la statutul Conferinței miniștrilor educației din statele care au în comun folosirea limbii franceze, adoptat prin Rezoluția nr. 944601 de la Yaounde, din 1994;
  Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției privind securitatea personalului Națiunilor Unite și a celui asociat, adoptată la New-York, în 9 decembrie 1994;
  Proiectul de lege privind ratificarea Convenției pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada, în 3 octombrie l985;
  Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniile armamentelor și tehnologiei destinate apărării, semnat la București, la 26 martie 1997;
  Proiectul de lege pentru ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale, de la Seul.
  4   Aprobarea validării mandatului de deputat al domnului Ștefan Barbu, Circumscripția electorală nr.7 Botoșani.
  5   Propunerea legislativă de modificare a Legii partidelor politice. (Amânarea dezbaterilor.)
  6   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/1997 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar. (procedură de urgență).
  7   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor.
  8   Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 19 october 2019, 15:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro