Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 22, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 22-09-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 22, 1997

  1   Aprobarea ordinii de zi pentru perioada 22-25 septembrie1997.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar, nr.18/1991.
  3   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea sectorului de protecție socială în sumă de 50 milioane de dolari SUA;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1996;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1997 privind unele măsuri de conservare și închidere a minelor (procedură de urgență).
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind navigația civilă;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1997 cu privire la pensionarea pentru munca depusă cu reducere de vârstă a femeilor care lucrează în industria minieră;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/1997 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor sau părților sociale ale societăților comerciale;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Italiană, privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la București la 4 martie 1997;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, inițiată de domnul deputat Br&uck Werner Horst;
  Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru valorificarea producției agricole de grâu și orz din anul 1997, inițiată de un număr de 8 deputați;
  Propunerea legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Târnăveni din județul Mureș, inițiată de un număr de 7 deputați.
  4   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome (Amânarea dezbaterilor.)
  5   Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/1997 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1997 privind constituirea, la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației, a fondului pentru finanțarea lucrărilor agricole (Procedură de urgență; Amânarea votului final.)
  6   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/1997 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori.
  7   Răspunsuri ale membrilor Executivului la interpelări adresate de către deputați.
  8   Prezentarea pe scurt, a interpelărilor adresate Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 19 october 2019, 15:43
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro