You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 30-10-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 1997

  1   Declarații privind soluționarea revendicărilor protestatarilor din Piața Revoluției.
  2   Informare privind proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea fondului cinematografic național (procedură de urgență);
  Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care au fost persecutate politic, ca urmare a participării la revolta anticomunistă de la 15 noiembrie 1987, inițiată de domnul deputat Sorin Lepșa;
  Propunerea legislativă privind reglementarea adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază.Informare privind retragerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 133/1996, pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare inițiată de domnul Ana Gheorghe.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru abrgarea Legii nr.83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, și a unor hotărâri ale Guvernului date în aplicarea Legii nr.83/1993;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/1997, privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997, aprobată în procedură de urgență;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/1996 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru depozitarea grâului din recolta anului 1997, proprietatea producătorilor agricoli și a arendașilor, aprobată în procedură de urgență;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/1997 privind constituirea fondului pentru preluarea grâului din recolta anului 1997, necesar consumului intern, aprobată în procedură de urgență;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare.
  4   Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente ale Camerei Deputaților.
  5   Dezbaterea, în proiect, a ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 3-6 noiembrie 1997.
  6   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind activitatea bancară.
  7   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.
  8   Aprobarea validării mandatului de deputat al domnului Vasile Berci, Circumscripția electorală nr.25 Maramureș.
  9   Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind activitatea bancară (Încheierea dezbaterilor. Amânarea votului final.)