You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 18-09-2000

Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2000

  1   In memoriam - Ioan Alexandru.
  2   Aprobarea ordinii de zi, cu modificări, pentru zilele de 18, 19 și 21 septembrie 2000.
  3   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.
  4   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind egalitatea șanselor la accesul în învățământul superior.
  5   Aprobarea cererii doamnei deputat Lavinia Pavel de a activa în cadrul Comisiei pentru politică externă.
  6   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație, semnat la București, la 8 septembrie 1999;
  Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind protecția reciprocă a informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat, semnat la Bratislava la 3 septeambrie 1999;
  Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind înființarea și funcționarea de centre culturale, semnat la Constanța la 18 aprilie 1996;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89 din 1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29 din 1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice și a sistemelor electronice microprogramate.
  7   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă.
  8   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr.4 la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte (amânarea dezbaterilor).
  9   Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea orașului Gherla, județul Cluj, municipiu (amânarea votului final).
  10   Proiectul de Lege privind declararea orașului Târgu Secuiesc, județul Covasna, municipiu (amânarea dezbaterilor).
  11   Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea orașului Motru, județul Gorj, municipiu (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea orașului Orșova, județul Mehedinți, municipiu (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Codlea, județul Brașov (amânarea votului final).
  14   Dezvoltarea interpelărilor și prezentarea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.