Plen
Ședința Camerei Deputaților din 12 februarie 2001
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2001 > 12-02-2001 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 12 februarie 2001

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite. Informare privind restituirea unor proiecte de lege Guvernului, potrivit prevederilor art.90 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1999 penru ratificarea Convenției nr.147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale și a Protocolului din 1996 la această convenție;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978;
  Legea pentru ratificarea Convenției europene privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnate la Oviedo la data de 4 aprilie 1997 și a Protocolului adițional la Convenția europeană privind protecția omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la interzicerea clonării ființelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998;
  Legea pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991;
  Legea pentru acceptarea unor amendamente la Statutul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), adoptate la a 43-a sesiune a Conferințe Generale a acesteia, la 1 octombrie 1999;
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 23 ianuarie 1998;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de către Adunarea Organizației Maritime Internaționale;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/2000 privind ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la Anexa la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciilor de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), și a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin actul final al Conferinței părților la această convenție, la Londra la 7 iulie 1995, precum și a amendamentelor ulterioare , adoptate prin rezoluții ale Comitetului Securității al Organizației Maritime Internaționale;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Convenția Internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974;
  Legea pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999;
  Legea pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul român și Guvernul macedonean privind cooperarea în domeniul protecției plantelor și carantinei, semnată la București la 30 iunie 1999;
  Legea pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul român și Guvernul macedonean privind cooperarea în domeniiul sanitar-veterinar, semnată la București la 30 iunie 1999.
  3   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană.
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.1/2000 pentru modificarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României.
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială Roman - S.A. Brașov.
  6   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 176/1999 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale ROMAN S.A. Brașov și TRACTORUL UTB S.A. Brașov (adoptarea propunerii de respingere, formulată de comisie).
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/1999 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare.
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr. 167/2000 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare.
  9   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2000 privind stingerea unei părți din datoria Companiei Naționale de Electriciate S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova.
  10   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 267/2000 privind ratificarea Protocolului adițional nr.9, semnat la Varșovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992.
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.275/2000 pentru aprobarea amendării Protocolului nr.4, privind definirea noțiunii de produse originale și metodele de cooperare administrative, anexă la Acordul European instituind o asociare între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte.
  12   Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 293/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (amânarea dezbaterii).
  13   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului.
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă-5X 700 MWe".
  16   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 98/1999 privind preluarea de către Ministerul Industriei și Comerțului a obligației de plată a cotizațiilor la organizațiile internaționale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline.
  17   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import.
  18   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societății Comerciale "COMTIM" S.A. Timișoara (restituit comisiei).
  19   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/1999 pentru modificarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000.
  20   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substanțe active necesare fabricării de îngrășăminte chimice și produse fitosanitare.
  21   Proiectul de Lege privind amenajarea teritoriului și urbanismului, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (amânarea dezbaterii).
  22   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile.
  23   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi.
  24   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000.
  25   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte.
  26   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole și instalații pentru irigat din producția internă, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă (restituire la comisie ).
  27   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol.
  28   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/2000 privind aprobarea compensației de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern (amânarea votului final).
  29   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit (amânarea votului final).
  30   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (amânarea votului final).
  31   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 168/1999 privind unele măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (amânarea votului final).
  32   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.177/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuării arăturilor din toamna anului 1999 (amânarea votului final).
  33   Dezbaterea Proiectele de legi:
   33.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, Proiectul de Lege privind înființarea Societății Naționale a Îmbunătățirilor Funciare - S.A., Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2000 privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare (restituire la comisie);
   33.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 (restituire la comisie).
  34   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului Special de Preaderare pentru Agricultură și Dezvoltare (mânarea votului final).
  35   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice (restituit comisiei).
  36   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic (amânarea dezbaterii).
  37   Aprobarea cererii domnului Robert Ráduly Kalman de a activa în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii.
  38   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 30 noiembrie 2021, 2:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro