Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-10-2019
08-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 19-03-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2001

  1   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   1.1  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare unor agenți economici din minerit;
   1.2  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România;
   1.3  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară;
   1.4  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/1999 privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național;
  2   Aprobarea desemnării domnului Gheorghe Roșculeț în calitate de membru al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.110/2000 pentru aderarea României la Convenția Internațională privind salvarea, adoptată la Londra la 28 aprilie 1989;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.253/2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului județean Iași a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Județeană Apă Canal Iași, cu garanția statului, de la banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanțarea obiectivului de investiții "Retehnologizarea, modernizarea, completarea și dezvoltarea Stației de epurare a municipiului Iași";
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăților comerciale din turism;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2000 pentru modificarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăților comerciale din turism;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.234/2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001 - 2005, la Acordul dintre Comisia economică pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE/ONU) și guvernele participante la proiectul Calea Ferată Trans-Europeană (TER), privind fondul de cooperare și creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.239/2000 pentru aprobarea afilierii României la unele organizații sportive internaționale și a plății cotizațiilor anuale;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea și funcționarea Președinției României;
  Legea pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a noua Reuniune a Părților, la Montreal, din 15 - 17 septembrie 1997;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaș și a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naționale;
  Legea administrației publice locale;
  Legea pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat;
  Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/1999 privind actualizarea, în funcție de rata inflației, a unor taxe stabilite în sume fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice și juridice;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/1999 pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președenției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/1999 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările de infrastructură;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1999 pentru completarea prevederilor alin. 1 al art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată;
  Legea pentru aderarea României la Convenția privind elaborarea unei Farmacopee Europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/1999 privind organizarea și desfășurarea celei de a doua sesiuni a examenului național de capacitate în anul 1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galați;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de titluri de stat în valută de pe piața internă;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la București la 27 martie 2000;
  Legea pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor;
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iunie 2000;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, semnat la București la 30 decembrie 1999;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 și la București la 14 august 2000;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2000 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru finanțarea Proiectului ?Facilitarea Comerțului și Transportului în Sud-Estul Europei", semnat la București la 7 iulie 2000;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/2000 pentru ratificarea Memorandum-ului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001 - RO9915, semnat la București la 30 decembrie 1999;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.116/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de recuperare (PRE-INS FACILITY), semnat la București la 30 decembrie 1999;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.117/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 5-a, semnat la București la 30 decembrie 1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării.
  4   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  5   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii serviciilor publice de gospodărire comunală (amânarea votului final).
  6   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (amânarea dezbaterilor).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor cantități de gaze naturale provenite din import (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare (amânarea votului final).
  10   Dezvoltarea interpelărilor și prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 14 october 2019, 19:02
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro