Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
14-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-04-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2001

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de către comisiile permanente în termenele stabilite
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/1999 privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2000 privind stingerea unei părți din datoria Companiei Naționale de Electricitate S.A. către stat cu contravaloarea energiei livrate în Republica Moldova;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.279/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare asumate de Banca Generală de Credit și Promovare - BANKCOOP S.A. ce decurg din Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de Dezvoltare Industrială, în valoare de 120 de milioane dolari SUA, semnat la Washington la 21 martie 1995;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.74/2000 pentru modificarea art.9 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2000 privind participarea României în anul 2000 la programul de acțiune comunitară "Tineret" și plata contribuției financiare la acest program;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României și Guvernul Elveției și a Înțelegerii asupra proiectului - Proiect elvețian pentru energia termică (Buzău-Pașcani), semnate la București la 8 ianuarie 1999;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la programul pentru reforma protecției sociale și implementarea acquisului comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la București la 30 decembrie 1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecția plantelor și carantină fitosanitară;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societății Comerciale Tractorul UTB - S.A. Brașov;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/1998 privind constituirea Fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare unor agenți economici din minerit;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile;
  Legea voluntariatului;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/1999 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor cantități de gaze naturale provenite din import;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată;
  Legea pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la un împrumut pe termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la București la 1 septembrie 1993.
  3   Aprobarea unei modificări în componența unei comisii permanente a Camerei Deputaților.
  4   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   4.1  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism;
   4.2  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice;
   4.3  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională de Locuințe;
   4.4  proiectul de Lege pentru Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2000 privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor constituite la Banca Renașterea Creditul Românesc S.A. CREDIT BANK;
   4.5  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității II din cadrul obiectivului de investiții Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 5 x 700 MW;
   4.6  proiectul de Lege privind extrădarea;
   4.7  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne precum și a produselor rezultate din acestea.
  5   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2000 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/1998 privind organizarea și funcționarea Fondului cultural național (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinații de locuință (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea proiectului de Hotărâre privind structura organizatorică a Secretariatului general al Camerei Deputaților (amânarea votului final).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 16 october 2019, 1:32
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro