Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 4, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
14-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 04-06-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 4, 2001

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru reglementarea situației unor societăți comerciale;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne;
  Legea pentru ratificarea Acordului multianual de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Comunității Europene, semnat la Bruxelles, la 2 februarie 2001;
  Legea pentru ratificarea Acordului anual de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Comunității Europene cu privire la Programul special pentru aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles, la 27 februarie 2001;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contacte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2001 privind producția de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 185/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior-Bancorex S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A.
  3   Aprobarea componenței nominale a comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   3.1  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea Serviciul public de radiocomunicații navale de apel, pericol, salvare;
   3.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zonă de interes național;
   3.3  Proiectul de Lege privind semnătura electronică;
   3.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2000 pentru modificarea art.5 din Legea apărării naționale a României.
  4   Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.125/2000 privind declararea orașului Sulina, județul Tulcea și a zonei înconjurătoare ca zonă de interes național (amânarea dezbaterii).
  5   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.297/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.299/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2000 privind înființarea Companiei Naționale Imprimeria Națională - S.A (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2001 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare pe anul 2001, prin garantarea unui credit pentru S.C. Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparținând agenților economici din industrie (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1994 aprobată prin Legea nr.136/1994 privind constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările ulterioare (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții Centrala Nucleară Cernavodă - 5 x 700 Mwe (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerțului (amânarea votului final).
  15   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 (amânarea dezbaterii).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în țară a specialiștilor tineri (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2000 privind managementul calității în învățământul superior (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2001 privind modificarea și completarea art.43 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/2000 pentru completarea punctului V al articolului 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperarea țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid și stabilirea regimului de urmărire și judecare în procedură urgență a unor fapte penale (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr. 118/1999 privind achizițiile publice (amânarea votului final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de Informații Externe (amânarea votului final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice (amânarea votului final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și 112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice (amânarea votului final).
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2000 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și 112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice (amânarea votului final).
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.122/2000 pentru completarea și modificarea Ordonanței nr.118/1999 privind achizițiile publice (amânarea votului final).
  27   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2000 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și art.112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice (amânarea votului final).
  28   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.186/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și art.112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice (amânarea votului final).
  29   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale (amânarea votului final).
  30   Dezbaterea Propunerii legislative privind activitățile religioase desfășurate în cadrul misiunilor diplomatice (amânarea votului final).
  31   Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea de facilități cetățenilor români rezidenți în străinătate, precum și persoanelor de origine română cu cetățenie română, cu două sau mai multe cetățenii (amânarea votului final).
  32   Propunerea legislativă privind ridicarea la rang de oraș a comunei Mânăstirea, județul Călărași (restituită comisiei).
  33   Propunerea legislativă privind ridicarea la rang de oraș a comunei Dragalina, județul Călărași (restituită comisiei).
  34   Propunerea legislativă privind restituirea către comune și orașe a bălților și lacurilor aflate pe teritoriul lor de administrare (restituită comisiei).
  35   Dezbaterea Propunerii legislative privind despăgubirea cetățenilor din zona „Clisura Dunării" care au fost expropriați în perioada 1964 - 1989 în vederea construirii Hidrocentralei Porțile de Fier I (amânarea votului final).
  36   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (amânarea votului final).
  37   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2000 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea cleruluii (amânarea votului final).
  38   Dezbaterea Proiectului de Lege privind evaluarea conformității produselor (amânarea votului final).
  39   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral (amânarea votului final).
  40   Dezbaterea Proiectului de Lege privind Programul energetic nuclear național (amânarea votului final).
  41   Expunerea orală a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  42   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 16 october 2019, 1:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro