Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 18-06-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2001

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secreterul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998;
  Legea pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate necesare înzestrării Serviciului de Telecomunicații Speciale;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Transport "Transelectrica";
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2001 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Națională de Transport "Transelectrica";
  Legea pentru ratificarea Convenției dintre România și Statele Unite Mexicane pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe, spații cu alte destinație;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/1999 pentru modificarea Anexei nr.II/2 la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază din sistemul bugetar;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2000 pentru modificarea Anexei IV/2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000.
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   3.1  Proiectul Legii protejării monumentelor istorice;
   3.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical;
   3.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.237/2000 pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor;
   3.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2000 privind organizarea doctoratului și a studiilor avansate în cadrul Academiei Române.
   3.5  Proiectul de Lege privind exercitarea profesiunii de asistent medical
  4   Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente ale Camerei Deputaților.
  5   Dezbaterea și adoptarea raportului de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești.
  6   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național.
  7   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii amenajării teritoriului și urbanismului.
  8   Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele reglementări premergătoare privatizării băncilor.
  9   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.251/2000 pentru modificarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale.
  10   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale.
  11   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.121/2000 privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale.
  12   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2000 pentru modificarea art.5 din Legea apărării naționale a României nr.45/1994 (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2001 privind acordarea, în anul 2001, a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat.
  14   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1999 privind soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control și de impunere având ca obiect constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor și întârzierilor, a penalităților precum și a altor sume și măsuri.
  15   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale Aeroportul Internațional București - Otopeni - S.A. destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București - Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație.
  16   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii patronatelor.
  17   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura „Construcția și reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București-Cernavodă", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000.
  18   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura „Reabilitarea secțiunilor Băneasa-Fetești de pe linia de cale ferată București-Constanța", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000.
  19   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura „Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București-Giurgiu", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000.
  20   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport București, semnat la București la 6 noiembrie 2000, pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în București-B.
  21   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   21.1  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol;
   21.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale;
   21.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe;
   21.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.244/2000 privind siguranța barajelor.
  22   Expunerea orală a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  23   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 21 october 2019, 11:22
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro