Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2001 > 29-06-2001

Ședința Camerei Deputaților din 29 iunie 2001

  1   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/1999 pentru completarea Legii nr.115 privind responsabilitatea ministerială;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2000 privind modificarea și completarea Codului Penal și a Codului de procedură penală;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea rezervației Biosferei Delta Dunării;
  Legea privind semnătura electronică;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;
  Legea privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului asistenților medicali din România;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/1999 pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privin regimul materiilor explozive;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2000 privind înființarea Societății Naționale de "Îmbunătățiri Funciare" SA prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.244/2000 privind siguranța barajelor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1998 privind statutul personalului vamal;
  Legea privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către fondul național de investiții.
  2   Anunțarea închiderii actualei sesiuni în data de 30 iunie 2001.