Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of August 27, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
14-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 27-08-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of August 27, 2001

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru sesiunea extraordinară din perioada 27-30 august 2001.
  2   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care sunt supuse avizării de către comisiile permanente în termenele stabilite.
  3   Aprobarea componenței nominale a comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   3.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă Locato;
   3.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 218/2000 pentru completarea pct.V al art.17 din Legea nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne;
   3.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 173/2000 pentru modificarea Decretului - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
   3.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă.
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București, semnat la Luxemburg, la 18 decembrie 2000 și la București, la 19 decembrie 2000, pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura urbană în București.
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Căi Ferate „CFR - S.A" pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate etapa a II-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000.
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000.
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța S.A. pentru finanțarea Proiectului privind mediul și infrastructura în Portul Constanța, semnat la București, la 6 noiembrie 2000.
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională privind Proiectul de reabilitare a căii ferate București - Constanța, semnat la București, la 30 martie 2001.
  9   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului facultativ la Convenția cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituția copiilor și pornografia infantilă, semnat la New York la 6 septembrie 2000.
  10   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor.
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
  12   Proiectul de Lege privind asistența judiciară internațională în materie penală (amânarea dezbaterilor).
  13   Proiectul de Lege asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate (amânarea dezbaterilor).
  14   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 16 october 2019, 1:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro