Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 06-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2001

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   2.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă;
   2.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar;
   2.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificările Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privid reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară;
   2.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate;
   2.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României.
  3   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/1999 privind unele măsuri pentru completarea și modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurare financiară și operațională a Băncii Agricole S.A. în vederea privatizării.
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice.
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import.
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice.
  7   Proiectul de Lege pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind tariful vamal de import al României (votat respingerea ordonanței).
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României.
  9   Propunerea legislativă pentru înființarea Companiei Naționale pentru Tehnologii de Apărare (votat respingerea propunerii legislative).
  10   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/1998 privind admiterea, cu taxă, în învățământul superior de stat peste locurile finanțate de la bugetul de stat; Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităților prin bănci comerciale (amânarea dezbaterilor).
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării.
  12   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pntru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1998 privind restructurarea Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării.
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 26 din 1996 privind Codul silvic (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 31 din 2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale.
  16   Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale (votat respingerea ordonanței).
  17   Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 266/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale (votat respingerea ordonanței).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 186/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1992, privind activitatea de standardizare în România, precum și unele măsuri privind acreditarea organismelor de certificare și a laboratoarelor (adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (amânarea votului final).
  23   Dezbaterea Propunerii legislative privind unele măsuri de protejare a fondului forestier (amânarea votului final).
  24   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2000 pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie).
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordarea permisului de operare (amânarea votului final).
  27   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului Agenției de Valorificare a Activelor Bancare (amânarea dezbaterilor).
  28   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase (amânarea dezbaterilor).
  29   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 (amânarea dezbaterilor).
  30   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea și completarea art. 166 din Legea învățământului nr.84/1995 (amânarea dezbaterilor).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 21 october 2019, 11:02
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro