Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 10-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 2001

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2000 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și 112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.54/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2000 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și art.112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizțiile publice;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și art.112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1999 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și 112 din Ordonanța de urgență a Guvernului 118/1999 privind achizițiile publice;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori.
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretențiilor suedeze nesoluționate (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Europene privind Televiziunea Transfrontieră a Consiuliului Europei, adoptată la Strasbourg, la 5 mai 1989, și acceptarea Protocolului de amendare a Convenției Europene privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg, la 1 octombrie 1998.
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța, semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 16 noiembrie 2000.
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura Program pentru managementul deșeurilor în Piatra-Neamț, semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000.
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce între România și Republica Bulgaria, semnat la București la 27 martie 2000.
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente precum și plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe.
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2001 privind reglementarea situației juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și al produselor petroliere, a stațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind răspunderea civilă pentru daune nucleare.
  12   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achiziției unui imobil de către Regia Autonom㠄Monitorul Oficial".
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor.
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.78/2001 pentru completarea art.116 din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea și utilizarea Fondului România.
  17   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naționale.
  18   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2001 pentru completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import.
  19   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import.
  20   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale, a unei drage absorbant/refulante autopropulsată, cu magazie proprie cu capacitate de 2500 m3.
  21   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 283/2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al Societății de Strategie pentru Piața de Gros SRL București.
  22   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 277/2000 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici din domeniul transporturilor feroviare.
  23   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat.
  24   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă (votat respingerea ordonanței).
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă (votat respingerea ordonanței).
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundației Atletismului Românesc (Fundației Române de Atletism) (amânarea votului final).
  27   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free (amânarea votului final).
  28   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România (votat respingerea ordonanței).
  29   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte (votat respingerea ordonanței).
  30   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/1998 privind acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior S.A., potrivit legislației în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989 (amânarea votului final).
  31   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/1998 pentru regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr.20/1996 și a dobânzilor aferente acestor credite (votat respingerea ordonanței).
  32   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole S.A (amânarea votului final).
  33   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.154/1999 pentru modificarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A (votat respingerea ordonanței).
  34   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale „TRACTORUL - UTB" S.A. Brașov, „MAT" - S.A. Craiova, „HART" - S.A. Miercurea Ciuc și „ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum și alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat, Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare (votat respingerea ordonanței).
  35   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale „TRACTORUL - UTB" S.A. Brașov, „MAT" - S.A. Craiova, „HART" - S.A. Miercurea Ciuc și „ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum și alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat, Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare (amânarea votului final).
  36   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.166/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă (votat respingerea ordonanței).
  37   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acțiuni a creanțelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale și Fondului Proprietății de Stat la unele societăți comerciale (votat respingerea ordonanței).
  38   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 4 al Legii nr. 156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat (votat respingerea propunerii legislative).
  39   Dezbaterea Propunerii legislative privind scutirea de taxe și impozite pe activitățile productive și comerciale desfășurate în mod individual de pensionari (amânarea votului final).
  40   Dezbaterea Propunerii legislative privind protecția socială a persoanelor cu venituri mici prin impozitarea diferențiată a bunurilor de bază (amânarea votului final).
  41   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
   41.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea în mod gratuit a speței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale;
   41.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului;
   41.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului;
   41.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații;
   41.5  Proiectul de Lege privind accesul la informațiile de interes public.
  42   Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate de către deputați membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 21 october 2019, 10:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro