Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
14-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 20-09-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2001

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/1997 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.69/1991, republicată;
  Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.25/1998 privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere, întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2001 pentru modificarea art.44 din Legea 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente precum și plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.266/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind readmisia persoanelor care au intrat ilegal și stau în mod ilegal pe teritoriile statelor lor respective, semnat la București, la 4 octombrie 2000;
  Legea pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsurarea, reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate Consanța, semnat la București, la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles, la 16 noiembrie 2000;
  Legea pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura-program pentru managementul deșeurilor Piatra Neamț, semnat la București, la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles, la 23 octombrie 2000;
  Legea pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la acordurile constituite în baza Acordurilor interguvernamentale semnate la București, la 27 februarie 2001;
  Legea pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la acordurile constituite în baza Acordurilor interguvernamentale semnate la București, la 27 februarie 2001;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2000 privind aprobarea scutirii de plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante-autopropulsate, cu magazie proprie, cu capacitatea de 2500 m.c.
  3   Aprobarea cererii Grupului parlamentar al PNL privind trecerea domnului deputat Cornel Știrbeț de la Comisia pentru muncă și protecție socială la Comisia juridică, de disciplină și imunități.
  4   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   4.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.237/2000 pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor;
   4.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.10/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid și stabilirea regimului de urmărire și judecare în procedură de urgență a unor fapte penale;
   4.3  Proiectul de Lege privind jurământul de credință față de țară și popor al senatorilor și deputaților din Parlamentul României;
   4.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciul de apă.
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 20 din Legea 1/2000 (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.106/1999 privind contractele încheiate în afara spațiilor comerciale (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea titlului de Oraș-martir, municipiului Reșița (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative privind restituirea bunurilor preluate de stat din patrimoniul Academiei Române (amânarea votului final).
  10   Aprobarea unei modificări în componența nominală a unei comisii de mediere.
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 12/1993 privind achizițiile publice (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea serviciilor de probațiune (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea municipiului Hunedoara Oraș martir al Revoluției din decembrie 1989. (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind utilizarea unor lăcașuri de cult de către Biserica Română Unită cu Roma - Greco - Catolică (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2000 privind aprobarea efectuării unei donații către Muzeul Mémorial pour la Paix din Caen, Franța (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 228/2000 privind protejarea monumentelor istorice (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.123/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea premiilor naționale, anuale, pentru literatură, arte și știință (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1998 pentru abrogarea art.27 din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.138/2000 privind măsuri de susținere a învățământului privat (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/1998 privind înființarea de extensiuni universitare ale României în străinătate (amânarea votului final).
  22   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/1999 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat; Propunerea legislativă privind reînființarea și organizarea Universității de stat cu limba de predare maghiară din Cluj-Napoca (165/1998) și Propunerea legislativă privind reînființarea și organizarea Universității de stat cu limba de predare maghiară din Cluj-Napoca (amânarea dezbaterilor).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală (amânarea votului final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar a locuințelor de serviciu necesare personalului ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice (amânarea votului final).
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome „Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București (amânarea votului final).
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege privind schimbarea denumirii comunei UNIREA, județul Hunedoara (amânarea votului final).
  27   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru declararea ca municipiu a orașului Salonta, județul Bihor (amânarea votului final).
  28   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind schimbarea denumirii satului Schela, comuna Trivalea - Moșteni, județul Teleorman, în Deparați și declararea acestuia comună.
  29   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru declararea ca municipiu a orașului Moinești, județul Bacău (amânarea votului final).
  30   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea comunei Iaslovăț, județul Suceava (amânarea votului final).
  31   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea comunei Braniștea, județul Mehedinți (amânarea votului final).
  32   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea comunei Țipar, județul Arad (amânarea votului final).
  33   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru schimbarea denumirii satului Cuciulata, județul Brașov, în Aron Pumnul și declararea acestuia comuna Aron Pumnul (amânarea votului final).
  34   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea comunei Cerneți, județul Mehedinți (amânarea votului final).
  35   Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea satului Mina Altîn - Tepe, județul Tulcea, comună (amânarea votului final).
  36   Dezbaterea Proiectului de Lege privind reînființarea comunei Fîntînele, județul Teleorman (amânarea votului final).
  37   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființatea comunei Crivina, județul Mehedinți (amânarea votului final).
  38   Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea satului Filia, județul Covasna, comună (amânarea votului final).
  39   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea comunei Hosman, județul Sibiu (amânarea votului final).
  40   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea comunei Tămășeu, județul Bihor (amânarea votului final).
  41   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea comunei Boița, județul Sibiu (amânarea votului final).
  42   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea comunei Bistrița, județul Mehedinți (amânarea votului final).
  43   Proiectul de Lege pentru declararea municipiului Alba Iulia Oraș Martir al Revoluției din decembrie 1989 (retrimis comisiei).
  44   Dezbaterea Proiectului de Lege privind trecerea satului Mănerău de la comuna Pestișu Mic, ca sat aparținător municipiului Hunedoara (amânarea votului final).
  45   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Dăbuleni, județul Dolj (amânarea votului final).
  46   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Bechet, județul Dolj (amânarea votului final).
  47   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Plenița, Județul Dolj (amânarea votului final).
  48   Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea ca oraș a comunei Cetate, județul Dolj (amânarea votului final).
  49   Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea ca oraș a comunei Poiana Mare, județul Dolj (amânarea votului final).
  50   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj (amânarea votului final).
  51   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Valea Drăganului, județul Cluj (amânarea votului final).
  52   Dezbaterea Propunerii legislative privind reînființarea satului Hemieni, comuna Pârjol, județul Bacău (amânarea votului final).
  53   Dezbaterea Propunerii legislative privind ridicarea la rang de oraș a comunei Dragalina, județul Călărași (amânarea votului final).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 16 october 2019, 0:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro