Plen
Ședința Camerei Deputaților din 24 septembrie 2001
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
07-12-2021
25-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2001 > 24-09-2001 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 24 septembrie 2001

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului și Medaliei Naționale PENTRU MERIT;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2000 pentru reinstituirea Ordinului Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2000 pentru completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2000 privind restituirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit și a anexelor nr. 1 și 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investițiilor străine în România;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/1999 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiarea împrumutului extern acordat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale bancare la care statul este acționar majoritar;
  Legea privind liberul acces la informațiile de interes public;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/1999 privind modul de finanțare a cheltuielilor pentru întreținerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului și pentru trecerea la turma de bază a cabalinerilor necesare pentru împrospătarea acesteia;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor cantități de gaze naturale provenite din import;
  Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești;
  Legea pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicații Speciale;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974;
  Legea privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța - S.A. pentru finanțarea Proiectului privind mediul și infrastructura în Portul Constanța, semnat la București la 6 noiembrie 2000;
  Legea privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000;
  Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Japoneză pentru cooperare internațională privind Proiectul de reabilitare a căii ferate București - Constanța, semnat la București la 30 martie 2001;
  Legea privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Căi Ferate "CFR"- S.A., pentru finanțarea Proiectului de modernizare a cîilor ferate, etapa a II-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de Informații Externe;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/1999 privind înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și reorganizarea activităților de protecție a copilului;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2000 privind unele măsuri de restructurare a activității regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundației Atletismului Românesc (Fundația Română de Atletism);
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 233/2000 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privați pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, instalații pentru irigat, cu plata în produse agricole;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 285/2000 privind structurile multiculturale ale Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenția internațională pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972 (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2001 privind acceptarea amendamentelor la Convenția internațională asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1996, adoptate de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.784(19), la Londra, la 23 noiembrie 1995 (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972 (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2001 pentru acceptarea Codului internațional pentru transportul în siguranță al cerealelor în vrac (Codul internațional pentru cereale), adoptat prin Rezoluția M.S.C. 23(59) a Comitetului Securității Maritime al Organizației Maritime Internaționale, la Londra la 23 mai 1991 (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2001 privind acceptarea Anexei III, amendată, și a unor amendamente la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenția privind Organizația europeană de telecomunicații prin satelit „EUTELSAT", adoptate la cea de-a 26-a Sesiune a Adunării Părților (Cardiff, mai 1999) (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizația Internațională de telecomunicații prin sateliți „INTELSAT", adoptate la cea de-a 25-a Sesiune a Adunării Părților (Washington, noiembrie 2000) (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenția privind Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți „INMARSAT", adoptate la cea de-a 12-a Sesiune a Adunării Părților (Londra, aprilie 1998) (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto 1994) și a Instrumentului de amendare a Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998 (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea stației de epurare a apelor uzate Dănuțoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001 (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemului de apă potabilă și a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calității apei și protecției mediului în Municipiul Iași", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001 (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecția fluviului Dunărea, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001 (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 iulie 2001 (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2001 pentru aprobarea plății contribuției României la Centrul Regional pentru Combaterea Criminalității Transfrontaliere (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2001 privind prelungirea valabilității Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import.
  18   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și imbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului.
  19   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 256/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare față de Banca Națională a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe.
  20   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor.
  21   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial.
  22   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2000 privind organizarea doctoratului și a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române.
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare.
  24   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor.
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții (amânarea votului final).
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe (amânarea votului final).
  27   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație.
  28   Expunerea orală a întrebărilor și prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  29   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 9 decembrie 2021, 16:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro