Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 8, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 08-10-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 8, 2001

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind aprobarea Planului de amenajare a teritorului național, Secțiunea a V-a, Zone de risc natural;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniul culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor;
  Legea pentru completarea art.nr.36 din Legea fondului funciar nr.18/1991;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2001 pentru prelungirea valabilității Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații;
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretențiilor suedeze nesoluționate, semnat la București la 24 iunie 2001;
  Legea pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Convenția privind drepturile copilului, semnat la 6 septembrie 2000;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciul de apă;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.256/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare față de Banca Națională a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe.
  3   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit.
  4   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind jurământul de credință față de țară și popor al senatorilor și deputaților din Parlamentul României (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2002.
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind privilegiile și imunitățile acordate Comisiei pentru protecția mediului marin al Mării Negre, semnat la Istanbul, la 28 aprilie 2000.
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul României și Guvernul Republicii Namibia, semnat la București la 3 iulie 1996.
  9   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaționale și științifice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la București, la 26 octombrie 2000.
  10   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun și Constanța, semnat la Ankara la 15 iulie 1996.
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internaționale și a Protocolului la acesta, semnate la București, la 25 aprilie 1996.
  12   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Actului Final al negocierilor de adoptare a Acordului dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenția Europeană de Mediu și la Rețeaua Europeană de Informare și Observare a Mediului (EIONET), adoptat la Bruxelles la 9 octombrie 2000 și a Acordului dintre România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenția Europeană de Mediu și la Rețeaua Europeană pentru Informare și Observare a Mediului.
  13   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare și construirea unei stații de epurare a apelor uzate în Municipiul Brăila, România, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001.
  14   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea secțiunii Craiova-Drobeta Turnu Severin a drumului național DN 6 (faza I a proiectului Craiova-Lugoj), România, semnat la Bruxellex la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001.
  15   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2001 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze privind șederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona, la 19 iulie 2001.
  16   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2001 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg, la 20 iulie 2001.
  17   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO 0003, semnat la București la 6 noiembrie 2000.
  18   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind participarea României la programele comunitare LEONARDO DA VINCI II, SOCRATES II, Youth for Europe și la al cincilea program cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice - RO 0001, semnat la București la 27 iulie 2000.
  19   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: LIFE III, al cincilea program cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, Fiscalis Leonardo Da Vinci II, Socrates II, Youth și Cultura 2000 - RO 0011, semnat la București la 21 decembrie 2000.
  20   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2000 la programele comunitare: Intreprinderi mici și mijlocii, Egalitatea șanselor între femei și bărbați, SAVE II, Prevenirea SIDA și a altor câteva boli contagioase - RO 0009, semnat la București la 29 decembrie 2000.
  21   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000 - RO 0002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000.
  22   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000 (RO004-RO007), semnat la București la 6 noiembrie 2000.
  23   Expunerea orală a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  24   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 19 october 2019, 16:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro