You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 26-11-2001

Sittings of the Chamber of Deputies of November 26, 2001

  1   Dezbateri asupra Moțiunii "Criza sănătății în România" (moțiune semnată de un număr 58 deputați aparținând grupurilor parlamentare ale P.D. și P.N.L.) (respingerea moțiunii)
  2   Expunerea orală a întrebărilor și prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  3   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.