Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 25, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.20/07-03-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 25-02-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 25, 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2002 privind finanțarea restanțelor aferente aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion de lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat;
  Legea privind schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului din componența comunei Beliu, județul Arad;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare;
  Legea privind înființarea comunei Mădăraș, județul Harghita;
  Legea privind înființarea comunei Cozmeni, județul Harghita;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2001 privind garantarea unui plasament interbancar.
  3   Informare privind retragerea sprijinului politic de către Grupul parlamentar al PRM deputaților Ilie Neacșu și Sever Meșca.
  4   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru instituirea indemnizației de merit.
  5   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar.
  6   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv.
  7   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2001 privind acordarea de rechizite în anul școlar 2001 - 2002.
  8   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate.
  9   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind reglementarea situației juridice și a administrării patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2000 pentru modificarea și completarea articolului 166 din Legea învățământului nr.84/1995.
  11   Dezbateri asupra Propunerii legislative privind protecția informațiilor clasificate (raport suplimentar - amânarea votului final).
  12   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   12.1  Proiectul de Lege privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;
   12.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1994, aprobată prin Legea nr.136/1994, privind constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările ulterioare;
   12.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român pentru Eficiența Energiei;
   12.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat al unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat.
   12.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe.
  13   Aprobarea cererii de modificare a componenței unei comisii de mediere.
  14   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 5 décembre 2021, 16:48
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro