Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.42/29-03-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 19-03-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2002

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Ștefan Baban - declarație intitulată "Evaziunea fiscală - între mit și realitate";
   1.2  Damian Brudașca - comentariu pe marginea manualelor alternative cu exemplificări din manualele de limba română ale Editurii Humanitas;
   1.3  Pavel Târpescu - prezentarea câtorva "preocupări de mare actualitate pentru revigorarea activității economico - sociale din cadrul Circumscripției electorale nr.24 Iași";
   1.4  Călin Popescu-Tăriceanu - declarație politică referitoare la "necesitatea unei intervenții ferme a Președintelui României pentru restabilirea încrederii opiniei publice interne și internaționale în instituțiile statului";
   1.5  Becsek-Garda Dezideriu Coloman - exprimarea nemulțumirii față de "toleranța organelor de poliție din județul Harghita" în cazurile de "corupție și hoție" din Ocolul Silvic Gheorgheni;
   1.6  Vlad-Gabriel Hogea - argumentare în privința necesității unei alternative la putere a PRM;
   1.7  Radu Podgoreanu - pledoarie pentru "onorabilitatea clasei noastre politice";
   1.8  Valeriu Stoica - lansarea unui avertisment legat de noul Proiect de Lege privind finanțele publice;
   1.9  Costache Mircea - despre "o percepție a actualității românești";
   1.10  Grigore Makkai - marcarea unor date ecologice importante în condițiile creșterii vulnerabilității omenirii;
   1.11  Octavian Sadici - consemnarea unor grave aspecte de distrugere a agriculturii;
   1.12  Ioan Sonea - gânduri și întrebări de primăvară: "cine a compus simfonia agricolă "Singurătatea ogoarelor?";
   1.13  Adrian Moisoiu - intervenție intitulată "Sovata, toujours mon amour!";
   1.14  Valentin Vasilescu - relevarea efectelor nedorite ale lipsei de tehnică avansată în domeniul industriei de apărare;
   1.15  Ștefan Pășcuț - despre "blocarea inițiativelor" Opoziției de către Putere;
   1.16  Octavian Mircea Purceld - declarație politică - drept la replică la unele afirmații ale fostului deputat PRM, Alexandru Raj Tunaru.
  2   Dezbaterea moțiunii semnate de 53 deputați aparținând grupurilor parlamentare ale PD și PNL, cu tema "Corupția în administrația publică locală" (Respingerea moțiunii.)
  3   Supunerea la votul final:
   3.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată (adoptat);
   3.2  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedură penală și a unor legi speciale (adoptat);
   3.3  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (adoptat);
   3.4  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2001 pentru modificarea și completarea art.28 din Legea nr.70/1991 privind alegerile locale (adoptat);
   3.5  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat (adoptat);
   3.6  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX - S.A (adoptat);
   3.7  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (adoptat);
   3.8  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (adoptat);
   3.9  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție (adoptat);
   3.10  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu - Șișești; (adoptat);
   3.11  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Poliției Române (adoptat);
   3.12  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (adoptat);
   3.13  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (adoptată propunerea de respingere);
   3.14  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.220/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.109 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (adoptată propunerea de respingere);
   3.15  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.109 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (adoptată propunerea de respingere);
   3.16  Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii privind publicitatea (adoptat);
   3.17  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale (adoptat);
   3.18  Propunerea legislativă cu privire la localurile de alimentație publică (adoptată propunerea de respingere);
   3.19  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară (adoptat);
   3.20  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condițiilor minime de subzistență a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport și pentru menținerea în siguranță a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă ROMLINE-S.A. Constanța, precum și alocarea unui fond special pentru Șantierul Naval Constanța, în vederea achiziționării de echipamente individuale de protecția muncii (adoptat);
   3.21  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990 (adoptat).
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea articolului 21 alineatul (7) din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată;
  5   Adoptarea componenței nominale a comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   5.1  Proiectul de Lege privind înființarea Universității "Constantin Brâncoveanu" din Pitești;
   5.2  Proiectul de Lege privind înființarea Universității Titulescu din București;
   5.3  Proiectul de Lege privind înființarea Universității "Vasile Goldiș" din Arad;
   5.4  Proiectul de Lege privind înființarea Universității "George Bacovia" din Bacău;
   5.5  Proiectul de Lege privind înființarea Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" din București;
   5.6  Proiectul de Lege pentru înființarea Universității "Titu Maiorescu" din București.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 5 décembre 2021, 16:41
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro