Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.51/13-04-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 03-04-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalității organizate, a terorismului și a altor categorii de infracțiuni, semnat la Varșovia la 11 iulie 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.25 alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare;
  Legea privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finanțate direct din fonduri nerambursabile N.A.T.O.;
  Legea pentru acceptarea amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, prin Rezoluția 50/155 din 21 decembrie 1995, la Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr.18/1990;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, România, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România, semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 și la București la 10 octombrie 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2002 pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice;
  Legea privind organizarea și funcționarea Poliției Române;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior (Bancorex) - S.A.;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1999 privind destinația sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori;
  Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.75/1999 privind constituirea Fondului special de susținere a învățământului de stat;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2001 pentru modificarea art.59 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit;
  Legea grădinilor zoologice și acvariilor publice;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2001 pentru completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator;
  Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.132/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/1998 pentru modificarea art.1 alin.1 din Legea nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja și presta servicii;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea;
  Legea privind egalitatea de șanse între femei și bărbați;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2000 pentru modificarea art.82 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare;
  Legea pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.235/2000 pentru completarea art.32 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2001 pentru completarea art.4 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2001 pentru modificarea art.43 alin.1 din Legea audiovizualului nr.48/1992;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport.
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   3.1  Proiectul de Lege privind comerțul electronic;
   3.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condițiilor minime de subzistență a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport și pentru menținerea în siguranță a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă ROMLINE-S.A. Constanța, precum și alocarea unui fond special pentru Șantierul Naval Constanța, în vederea achiziționării de echipamente individuale de protecția muncii;
   3.3  Proiectul de Lege privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini, în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății;
   3.4  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării;
   3.5  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizarea societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole.
  4   Aprobarea unei modificări în componența unei comisii de mediere.
  5   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni.
  6   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.
  7   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române.
  8   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2000 privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirea poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viață la bordul navelor maritime care utilizează porturile românești sau care navighează în apele naționale.
  9   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
  10   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Constantin Brîncoveanu din Pitești.
  11   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Nicolae Titulescu din București.
  12   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad.
  13   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității George Bacovia din Bacău.
  14   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București.
  15   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Titu Maiorescu din București.
  16   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetățenilor proprii și a altor persoane, semnat la București la 10 decembrie 2001.
  17   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind participarea României la finanțarea realizării sistemului de comunicații și informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG).
  18   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2001 privind suspendarea aplicării prevederilor art.35 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, republicată.
  19   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor.
  20   Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare (amânarea dezbaterilor).
  21   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare.
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților (amânarea votului final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare (amânarea votului final).
  24   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 30 novembre 2021, 13:38
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro