Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.59/25-04-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 15-04-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2000 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de Firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum și amînarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunri și/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2002 privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiției în ediție oficială a codurilor și a altor legi complexe;
  Legea pentru înființarea comunei Șinca Nouă, județul Brașov;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1999 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil care a aparținut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelică C.A. Sibiu;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.79 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2001 pentru modificarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, republicată;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor și a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea comercială "Termoelectrica" S.A.;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România;
  Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României;
  Legea privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului;
  Legea privind decalararea Zilei de 22 Decembrie Ziua Libertății României;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.168/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.
  3   Informare privind demisia domnilor deputați Ion Mogoș și Cornel Boiangiu din Grupul parlamentar al PNL și declararea acestora ca independenți.
  4   Aprobarea componenței comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistență medicală balneară și de recuperare.
  5   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu.
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.
  8   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului român pentru Eficiența Energiei
  9   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind perdelele forestiere de protecție (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători.
  11   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2001 privind procedura somației de plată.
  13   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte.
  14   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar.
  15   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea în combaterea criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Erevan la 31 octombrie 2001.
  16   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de Agenție de Implementare a Facilității Globale de Mediu, pentru finanțarea Proiectului Controlul Poluării în Agricultură, semnat la București la 16 ianuarie 2002.
  17   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România.
  18   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind participarea României la programul RO-0008, semnat la București la 22 decembrie 2000.
  19   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice.
  20   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 5 décembre 2021, 16:32
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro