Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.93/10-06-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 30-05-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   2.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2002 pentru modificarea alin. 3 al art. 21 din Legea nr. 133/1999;
   2.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilități la plata prețului acțiunilor și la plata unor obligații bugetare în scopul privatizării Societății Comerciale PETROMIDIA S.A. Constanța.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor:
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2002 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.326/2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989;
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind protecția informațiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001;
  Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene, semnat la București la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind acordarea asistenței financiare, semnat la București la 26 noiembrie 1992;
  Legea pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și ale Legii nr.169/1997;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat";
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comună între România și Olanda, semnat la Haga la 23 noiembrie 1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor;
  Legea privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților.
  4   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind Statutul aleșilor locali (amânarea votului final).
  5   Proiectul de Lege privind înființarea Universității Spiru Haret din București (amânarea dezbaterii).
  6   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție (amânarea dezbaterii).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului, destinate sediilor partidelor politice (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea plății cotizației care îi revine României, în calitatea sa de participant la Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenționale și produse și tehnologii cu dublă utilizare - Elemente inițiale - Adoptat la 11-12 iulie 1996 și amendat la 6-7 decembrie 2001 (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative privind anularea restanțelor la plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului nr.54 din Legea administrației publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001 (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală.
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind finanțele publice (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declarațiilor de venit pe anul 2001 (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea dobânzii de referință de către Banca Națională a României (amânarea votului final).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 4 décembre 2021, 22:25
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro