Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 6, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.98/15-06-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 06-06-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 6, 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2002 privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență;
  Legea pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și funcționării activităților legate de privatizările derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie;
  Legea pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, întocmit la Viena la 20 decembrie 1988;
  Legea pentru aderarea României la Convenția privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990;
  Legea pentru ratificarea Convenției europene asupra cetățeniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997;
  Legea pentru ratificarea Acordului între Statele Participante la Brigada Multinațională în Așteptare cu Capacitate de Luptă Ridicată pentru Operațiuni ONU privind Statutul Forțelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001.
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   3.1  proiectul de Lege privind înființarea comunei Ciocănești județul Suceava;
   3.2  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței;
   3.3  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.232/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și prestează servicii, pentru instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;
   3.4  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor;
   3.5  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice;
   3.6  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi.
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 1.100 tone de hârtie de ziar pentru Societatea Comercială LETEA - S.A. Bacău.
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2002 privind încetarea aplicabilității unor facilități.
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale.
  7   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică.
  8   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri.
  9   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal.
  10   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte.
  11   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii.
  12   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare.
  13   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Petre Andrei din Iași.
  14   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Danubius din Galați.
  15   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României.
  16   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei tehnologiei și inovării (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2001 pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea comunei Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului între România și Regatul Spaniei pentru reglementarea și organizarea forței de muncă între cele două state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002.
  21   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001.
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaților asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale (amânarea votului final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (amânarea votului final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective (amânarea votului final).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolului 29 litera e) din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare (amânarea votului final).
  26   Dezbateri asupra Proiectului Legii cercetării științifice și dezvoltării tehnologice.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 4 décembre 2021, 21:56
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro